Vybrané problémy lesního školkařství, zúrodňování půd při zalesňování, pěstování a ochrany lesních porostů

Ing. Václav Nárovec, CSc.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno


On-line publikace:


Agrochemická půdní kontrola v lesních školkách:


Bazické moučky v lesním školkařství:Lesní školkařství a zalesňování:Meliorace lesních půd při zalesňování:Obnova a ochrana lesa (ostatní):Nález houby Brunchorstia pinea (Karst.) Höhn. v Orlických horách:


Zakládání a pěstování borových porostů:


* * *

Poslední aktualizace stránky: 27. května 2009