Vybrané problémy lesního školkařství a pěstování lesa

Ing. Jarmila Nárovcová

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno


On-line publikace:


Aktivity zkušební laboratoře Školkařská kontrola:


Bejlomorka bukopupenová v lesních školkách a kulturách:Pěstování lesa:* * *

Poslední aktualizace stránky: 5. května 2011