Výzkumné pracoviště v Opočně bylo založeno v roce 1951 jako sektorový Výzkumný ústav pro pěstění lesů, semenářství a školkařství v Opočně. Prvním ředitelem ústavu s pověřením tento ústav od základu vybudovat byl Ing. Jiří Mottl, CSc., lesnický odborník specializující se na pěstování rychlerostoucích dřevin a také pozdější dlouholetý vedoucí Výzkumné stanice Kunovice u Uherského Hradiště. Podnětem pro založení lesnického výzkumného ústavu v Opočně byly pozoruhodné výsledky "opočenského" podrostního hospodaření, jehož základy položil v třicátých letech minulého století uznávaný lesnický odborník a praktik, lesní rada Hugo Konias. V roce 1952 byl tento sektorový výzkumný ústav začleněn do rezortního Výzkumného ústavu lesního hospodářství Zbraslav-Strnady jako Výzkumná stanice pro pěstování lesů (VS Opočno). Dlouholetým vedoucím opočenského výzkumného pracoviště (1956-1990) byl doc. Ing. Vladimír Peřina, CSc., významný pěstitel lesů a výrazná osobnost československého lesnictví 2. poloviny 20. století.Hugo Konias                      Jiří Mottl                      Vladimír Peřina

Od svého založení se pracoviště zabývalo výzkumem, poradenstvím a expertizní činností v celé šíři pěstování lesa, tj. na úseku lesního semenářství a školkařství, při zakládání, obnově a výchově lesních porostů. Pozornost byla zaměřena zejména na zavádění nových technologií v lesních školkách, na přirozenou obnovu lesa a zalesňování, na pěstební problémy, spojené s podrostním i pasečným hospodařením; operativně se na VS Opočno řešila i řada dalších aktuálních požadavků rezortního ministerstva a hospodářské praxe. S nástupem imisních škod se již v 60. letech minulého století výzkum zaměřil na palčivé pěstební problémy v imisemi poškozených lesích, a to zejména v nejohroženějších horských oblastech ... (více podrobností).

Historie VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno na fotografiích ... (PDF prezentace v rozsahu 6,5 MB).
(Plenární prezentace doc. Ing. Antonína Juráska, CSc., vedoucího VS Opočno, na semináři věnovaném 85. výročí vzniku VÚLHM. [Poděbrady, 26. září 2006]).

Historie VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno v souvislostech ...
(Plenární přednáška doc. Ing. Petra Zahradníka, CSc., nazvaná: "Lesnický výzkum v České republice - minulost a současnost". [Opočno, 13. září 2001]).

Krátké medailony tvůrčích pracovníků a osobností, působících na VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno při jejím zrodu a v prvních desetiletích jejího rozvoje (včetně pracovníků laboratoří).


Řešitelé a výzkumní pracovníci převážně z období 70. a 80. let minulého století, působící na VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno (krátké medailony).


Tabulkový přehled současných pracovníků, působících na VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno, uvádí oddíl "Pracovníci" (včetně emeritních a externích spolupracovníků a veškerých kontaktních údajů).

Nejdůležitější poznatky z práce řešitelů VS Opočno v období od jejího založení po současnost viz přehled publikační činnosti a závěrečných zpráv.


Přehled publikační činnosti VÚLHM - VS Opočno z let 1951 - 2000 včetně medailonů všech jejích tvůrčích pracovníků uvádí publikace VÝZKUMNÁ STANICE OPOČNO (Sest. F. Šach et al.), vydaná v roce 2001 při příležitosti 50. výročí založení našeho pracoviště. Jako zazipovaný *.doc (3,357 MB) soubor o velikosti 2,141 MB je tato publikace k dispozici ke stažení ZDE, event. v elektronickém formátu PDF (velikost 1,723 MB) ZDE.

Poslední aktualizace (nebo revize) stránky: 17. 7. 2017