METODIKY PRO HOSPODÁŘSKOU PRAXI: (Recenzované metodiky a realizační výstupy)

ON-LINE PUBLIKACE: [Nárovec, V. 2005: Vybrané problémy pěstování lesa].

PROCEEDINGS OF CENTRAL EUROPEAN SILVICULTURE 2011: Sest. D. Kacálek et al. 2011. [Sborník referátů z 12. mezinárodního symposia věnovaného diskuzi otázek pěstování lesů]

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2019

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2019 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF k dispozici ke stažení ZDE. Dostupný je také jako soubor textového editoru MS-Word: "2019_PC_web.docx".

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2018

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2018 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF k dispozici ke stažení ZDE. Dostupný je také jako soubor textového editoru MS-Word: "2018_PC_web.docx".

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2017

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2017 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF k dispozici ke stažení ZDE. Dostupný je rovněž jako soubor, uložený textovým editorem MS-Word: "2017_PC_web.doc".

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2016

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2016 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF k dispozici ke stažení ZDE. Dostupný je také jako soubor textového editoru MS-Word: "2016_web.docx".

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2015

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2015 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF k dispozici ke stažení ZDE. Dostupný je také jako soubor textového editoru MS-Word: "2015_web.docx".

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2014

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2014 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF k dispozici ke stažení ZDE. Dostupný je rovněž jako soubor, uložený textovým editorem MS-Word: "2014-web.doc".

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2013

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2013 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2012

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2012 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF (164 kB) k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2011

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2011 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF (183 kB) k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2010

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2010 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF (197 kB) k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2009

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2009 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF (190 kB) k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2008

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2008 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF (201 kB) k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2007

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2007 řešiteli z VÚLHM, v. v. i. - VS Opočno, je ve formátu PDF (187 kB) k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2006

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2006 zaměstnanci VÚLHM - VS Opočno, je ve formátu PDF (219 kB) k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2005

Úplný seznam prací, publikovaných v roce 2005 pracovníky VÚLHM - VS Opočno, je ve formátu PDF (205 kB) k dispozici ke stažení ZDE.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2004

Soupis 83 prací publikovaných v roce 2004 pracovníky VÚLHM - VS Opočno. Záznamy jsou řazeny abecedně podle příjmení autorů, 4 monografické publikace jsou uvedeny v závěru. [Ke stažení jako PDF: (177 kB)].

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2003

Soupis 73 + 9 prací publikovaných pracovníky VÚLHM - VS Opočno v kalendářním roce 2003. Bibliografické záznamy jsou uspořádány abecedně podle příjmení autorů. Souhrnných 82 prací (citací) uzavírá seznam 9 monografií, jenž je rovněž abecedně uspořádán dle příjmení autorů. [Ke stažení jako PDF: (176 kB), event. jako zazipovaný *.doc (66 kB) soubor o velikosti (13,4 kB)].

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2002

Soupis 66 prací publikovaných v roce 2002. Záznamy jsou uspořádány abecedně podle příjmení autorů. [Ke stažení jako PDF: (126 kB)].

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 2001

Soupis 67 prací publikovaných pracovníky VÚLHM - VS Opočno v roce 2001. Záznamy jsou uspořádány abecedně podle příjmení autorů.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 1981 - 2000

Soupis 899 záznamů je uspořádán abecedně podle příjmení autora, práce jednoho autora jsou seřazeny chronologicky vzestupně. Tento soupis je součástí publikace Výzkumná stanice Opočno - přehled publikační činnosti 1951 - 2000, vydané na podzim 2001 u příležitosti 50. výročí založení stanice (ke stažení viz níže).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 1951 - 1980

Seznam publikovaných prací z nejstaršího období existence stanice byl převzat z brožury Výzkumná stanice Opočno 1951 - 1971 (vyšlo v r. 1971) a Výzkumná stanice Opočno 1971 - 1980 (vydané roku 1981). Do elektronické podoby byly seznamy převedeny skenováním a nebyly revidovány.


* * *


SOUPIS PUBLIKACÍ PRACOVNÍKŮ VÚLHM - VS Opočno (1999 - 2003):

Soupis prací, publikovaných zaměstnanci VÚLHM - VS Opočno v letech 1999 - 2003, je součástí knihy Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností, kterou Výzkumná stanice Opočno vydala na konci roku 2003. Knihu lze získat prostřednictvím knihovny VS. Kontaktní adresa: souckova@vulhmop.cz, event. knihovna@vulhmop.cz

PUBLIKAČNÍ ČINNOST 1951 - 2000 KE STAŽENÍ:

Přehled publikační činnosti VÚLHM - VS Opočno z let 1951 - 2000 včetně medailonů všech jejích tvůrčích pracovníků uvádí publikace VÝZKUMNÁ STANICE OPOČNO (Sest. F. Šach et al.), vydaná v roce 2001 při příležitosti 50. výročí založení našeho pracoviště. Jako zazipovaný *.doc (3,357 MB) soubor o velikosti 2,141 MB je tato publikace k dispozici ke stažení ZDE, event. v elektronickém formátu PDF (velikost 1,723 MB) ZDE.

Poslední aktualizace stránky: 5. 8. 2020