PUBLIKAČNÍ ČINNOST pracovníků VÚLHM - VS Opočno
v roce 2003


 1. BALCAR, V. - PODRÁZSKÝ, V.: Jizerka - porost 257 B (LHC Frýdlant). [Jizerka - forest stand 257 B]. In: Exkurzní seminář Jizerské hory 20. - 22. 5. 2003. [Praha], Ústav pro výzkum lesních ekosystémů [2003], s. 3.
 2. BALCAR, V.: Jizerka - výzkumná plocha. [Jizerka - research plot]. In: Výzkumný projekt "Lesnické hospodaření v Jizerských horách". Terénní kontrolní dny. Jizerské hory, 27. - 28. 5. 2003. Hradec Králové, Lesy České republiky [2003], s. 5.
 3. ČERNOHOUS, V.: Vliv evapotranspirace na odtok z povodí. [Influence of evapotranspiration on outflow from basin]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 3, s. 144 - 145.
 4. JANČAŘÍK, V. (rec.): Nárovec, V., O půdách v lesních školkách. [Soils in forest nurseries]. Půdní podmínky v lesních školkách, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků půdních rozborů. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 27 s. In: Lesnická práce, 82, 2003, č. 12, s. 659.
 5. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Účinnost lesních ekosystémů při tlumení povodní. [Effectiveness of forest ecosystems to reduce floods]. In: Lesy a povodně. Celostátní seminář. Praha, 25. června 2003. [Praha], Česká lesnická společnost 2003, s. 12 - 16. - ISBN 80-02-01564-9
 6. KANTOR, P. - ŠACH, F.: Úloha horských lesů při tlumení povodní. [The role of mountain forests to reduce floods]. In: Protipovodňová prevence a krajinné plánování. Sborník z mezinárodní konference. Pardubice, 18. a 19. března 2003. Pardubice, Česká společnost krajinných inženýrů - ČSSI [2003], s. 193 - 200. - ISBN 80-903258-0-7
 7. KOVÁŘOVÁ, M. - VACEK, S.: Mountain Norway spruce forests: needle supply and its nutrient content. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 327 - 332.
 8. KRAUS, M. - SOUČEK, J. - TESAŘ, V.: Forest layout changes during a transformation of spruce monocultures. A case study of Hetlín. In: The question of conversion of coniferous forests. Abstracts. International conference. Freiburg im Breisgau, 27 September - 02 October 2003. Ed. J. Hansen, H. Spiecker, K. von Teuffel. Freiburg, Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg [2003], s. 62 - 63. Freiburger forstliche Forschung. Berichte. Heft 47. - ISSN 1436-1566
 9. KREČMER, V. - ŠVIHLA, V. - ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Lesy a povodně - souhrnná zpráva. [Forests and floods - summarising statement]. Lesnická práce, 82, 2003, č. 8, s. 410 - 412.
 10. KREČMER, V. - ŠVIHLA, V. - ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Lesy a povodně - souhrnná zpráva. [Forests and floods - summarising statement]. In: Lesy a povodně. Celostátní seminář. Praha, 25. června 2003. [Praha], Česká lesnická společnost 2003, s. 5 - 7. - ISBN 80-02-01564-9
 11. KRIEGEL, H.: Liší se vývoj dubových kultur založených sadebním materiálem generativního původu a in vitro? [Does the development of plantings established by generative propagated planting stock differ from plantings established by planting stock propagated in vitro?]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 1, s. 1- 4.
 12. KRIEGEL, H.: Přeměny porostů náhradních dřevin v Krušných horách. [Conversion of stands of substitute tree species in the Krušné hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 3, s. 119 - 124.
 13. KRIEGEL, H.: Regenerace smrkových mlazin poškozených v zimě 1995/96 v Krušných horách. [Growth of young spruce stands damaged during winter 1995/96 in the Krušné hory Mts]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2002. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 27. 3. 2003. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 147 - 156. - ISBN 80-86461-25-4
 14. KRIEGEL, H.: Růst cílových druhů dřevin v imisních polohách Krkonoš a Jizerských hor vysázených do porostů náhradních dřevin. [Growth of the target tree species planted under young stands of substitute tree species in regions influenced by air pollution in the Krkonoše and Jizerské hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 3, s. 125 - 130.
 15. KRIEGEL, H.: Růst introdukovaných lesních dřevin ze specifických oblastí Dálného východu v Orlických horách. [Growth of introduced forest tree species coming from specific regions of the Far East in the Orlické hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 2, s. 57 - 60.
 16. LOKVENC, T.: Bönischovy Boudy. Krkonoše - Jizerské hory, 36, 2003, č. 10, s. 20 - 21.
 17. LOKVENC, T.: Dumlichova louka. Krkonoše - Jizerské hory, 36, 2003, č. 5, s. 23.
 18. LOKVENC, T.: Dvorské boudy v Sedmidolí. Krkonoše - Jizerské hory, 36, 2003, č. 2, s. 16 - 17.
 19. LOKVENC, T.: Horní Mísečky. Krkonoše - Jizerské hory, 36, 2003, č. 4, s. 16 - 18.
 20. LOKVENC, T.: Klínové boudy. Krkonoše - Jizerské hory, 36, 2003, č. 3, s. 20 - 22.
 21. LOKVENC, T.: Krkonošské luční enklávy. Krkonoše - Jizerské hory, 36, 2003, č. 1, s. 22 - 23.
 22. LOKVENC, T. - KLIMEŠ, P.: Liščí louka. Krkonoše - Jizerské hory, 36, 2003, č. 6, s. 20 - 21.
 23. LOKVENC, T.: Poznámky k nizozemským výzkumům vývoje lesa na Černé hoře v Krkonoších. [Notes on Netherlands research of forest development on Černá hora Mt. in the Krkonoše Mts]. In: Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově. 2000. Trutnov, Státní okresní archiv 2001, s. 183 - 189. - ISBN 80-902709-2-1
 24. LOKVENC, T.: Rybniční Domky. Krkonoše - Jizerské hory, 36, 2003, č. 9, s. 20 - 21.
 25. LOMSKÝ, B. - BALCAR, V. - HAWRYS, Z. - GORZELAK, A.: Forest decline in the Jizera and Giant Mountains of the Sudetic Arch. In: SO2-pollution and forests decline in the Ore Mountains. Ed. B. Lomský, J. Materna, H. Pfanz. Jíloviště-Strnady, Forestry and Game Management Research Institute 2002. Chap. 14, s. 284 - 306. - ISBN 80-86461-24-6
 26. MALÁ, J. - CVIKROVÁ, M. - CVRČKOVÁ, H. - MÁCHOVÁ, P. - MARTINCOVÁ, J.: Reprodukce ohrožených populací třešně ptačí (Prunus avium) in vitro. [Reproduction of endangered Prunus avium populations in vitro]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 1, s. 5 - 8.
 27. MARTINCOVÁ, J. - JURÁSEK, A.: Hodnocení růstové aktivity sadebního materiálu smrku ztepilého pěstovaného skleníkovými technologiemi po výsadbě na horské holiny. [Assessing of the growth activity of spruce plants raised from greenhouse technology after their planting to mountain clear cuts]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 4, s. 209 - 213.
 28. MAUER, O. - JURÁSEK, A. - PALÁTOVÁ, E.: Root system development in sessile oak (Quercus petraea /Mattusch./ Lieblein) from generative and vegetative propagation. Ekológia (Bratislava), 22, 2003, suppl. 3/2003, s. 163 - 175.
 29. MIKESKA, M. - VACEK, S.: Využití šetření typologie lesa pro management lesních ekosystémů v KRNAP. [Forest typology and its use for forest ecosystems management in the Krkonoše National Park]. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy (5). Zbiór abstraktów, referatów i posterów. Szklarska Poręba, 5-7 listopada 2003. Zest. A. Pałucki, J. Štursa. B. m., Karkonoski park narodowy [2003], s. 19 - 20.
 30. NÁROVCOVÁ, J. - SKUHRAVÁ, M.: Problém bejlomorky bukopupenové v lesních školkách České republiky v roce 2002. [Problem of gall midge Contarinia fagi in forest nurseries of the Czech Republic]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 64 - 68. - ISBN 80-86461-27-0
 31. NÁROVCOVÁ, J.: Úloha akreditované laboratoře školkařská kontrola při ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin: některé zkušenosti s kvalitou kořenových soustav testovaných technologií. [The role of accredited laboratory "Nursery control" in the process of attestation of containers used for containerized planting stock]. In: Perspektivy pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách České republiky po vstupu do EU. (Sborník referátů). [Mezinárodní seminář]. Dlouhá Loučka, 3. 9. 2003. Praha, Silvaco 2003, nestr. [s. 13 - 20].
 32. NÁROVEC, V.: Houba Ascocalyx abietina v tisku, médiích a na Internetu. [Ascocalyx abietina in the press, media and Internet]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 69 - 73. - ISBN 80-86461-27-0
 33. NÁROVEC, V.: Poznámky k výskytu houby Brunchorstia pinea (KARST.) HÖHN. na koncových výhonech smrků v Orlických horách. [Comments to the record of Brunchorstia pinea (KARST.) HÖHN. on spruce twigs in the Orlické hory Mts]. Zprávy lesnického výzkumu, 46, 2001, č. 4, s. 296 - 298.
 34. NÁROVEC, V. - NÁROVCOVÁ, J.: Stránky o bejlomorce Contarinia fagi. [Gall midge Contarinia fagi]. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 74 - 76. - ISBN 80-86461-27-0
 35. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Dlouhodobě sledovaný experiment s porostní výchovou Kristiánov v imisní oblasti Jizerských hor. [Long-term thinning experiment Kristiánov in the air-polluted area of the Jizerské hory Mts (Northern Bohemia)]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 2, s. 47 - 52.
 36. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Experimenty s výchovou porostů modřínu v Krušných horách. [Experiments with thinning of stands of larch in the Ore Mts]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2002. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 27. 3. 2003. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 157 - 180. - ISBN 80-86461-25-4
 37. NOVÁK, J.: Kristiánov - porost 458 E (LHC Jablonec). [Kristiánov - forest stand 458 E]. In: Exkurzní seminář Jizerské hory 20. - 22. 5. 2003. [Praha], Ústav pro výzkum lesních ekosystémů [2003], s. 11 - 12.
 38. NOVÁK, J. - SLODIČÁK, M.: Norway spruce thinning experiment Polom (Eastern Czechia) - part II - effect of thinning on litter fall and humus accumulation. In: Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde. Jahrestagung 2003. Torgau, 2. - 4. Juni 2003. Hrsg. G. Kenk. [Freiburg], Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 2003, s. 153 - 159. - ISSN 1432-2609
 39. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - ULBRICHOVÁ, I.: Effect of fertilisation on Norway spruce needles. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 321 - 326.
 40. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Lesní ekosystémy Šumavy a jejich management. [Forest ecosystems of the Šumava Mts and their management]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystému NP Šumava III. Sborník. Kostelec nad Černými lesy, 28. - 29. 11. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita [2003], s. 137 - 148. - ISBN 80-213-0936-9. - Text je dostupný též na přiloženém CD-ROM.
 41. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S.: Možnosti úpravy žloutnutí lesních dřevin aplikací vápnění a hnojení. [Potential of remediation of forest tree species yellowing by liming and fertilizing]. Lesnická práce, 82, 2003, č. 4, s. 186 - 188.
 42. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - ULBRICHOVÁ, I.: Vliv cíleného přihnojení na stav asimilačních orgánů smrku ztepilého a projevy žloutnutí. [Effect of target fertilisation on the assimilatory organs of Norway spruce with yellowing symptoms]. Zprávy lesnického výzkumu, 47, 2002, č. 3, s. 131 - 134.
 43. PODRÁZSKÝ, V. - ULBRICHOVÁ, I. - VACEK, S.: Využití postupů vápnění a hnojení při stabilizaci žloutnoucích smrkových porostů. [Use of liming and fertilizing for stabilisation of yellowing spruce stands]. In: Využití chemické meliorace v lesním hospodářství ČR. Sborník ze semináře. Kostelec nad Černými lesy, 18. února 2003. Praha, Česká zemědělská univerzita 2003, s. 88 - 93. - ISBN 80-213-1008-1
 44. PODRÁZSKÝ, V. - VACEK, S. - KARAS, J. - ULBRICHOVÁ, I.: Význam úpravy výživy pro zdravotní stav a stabilitu lesních porostů Šumavy. [Importance of nutrition management for the healthy state and stability of forest stands in the Bohemian Forest]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystému NP Šumava III. Sborník. Kostelec nad Černými lesy, 28. - 29. 11. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita [2003], s. 106 - 112. - ISBN 80-213-0936-9. Text je dostupný též na přiloženém CD-ROM.
 45. PROCHÁZKOVÁ, Z. - BEZDĚČKOVÁ, L. - MARTINCOVÁ, J. - PALÁTOVÁ, E.: Quality of beechnuts from different crop years. Dendrobiology. Vol. 47. Supplement. Kórnik, Polska Akademia Nauk 2002, s. 39 - 42.
 46. SIMON, J. - MINX, T. - VACEK, S.: Využití simulace pro management zvláště chráněných území. [Simulation use for management of particularly protected areas]. In: Využití růstových simulátorů v hospodářské úpravě lesa. Sborník referátů ze semináře konaného 14. 5. 2003 na LDF MZLU v Brně. Ed. J. Simon a R. Adolt. Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 2003, s. 61 - 68. - ISBN 80-7157-684-0
 47. SIMON, J. - VACEK, S. - MINX, T.: Simulace vývoje vybraných ploch v NPR Karlštejn pro režim samovývoj. [Simulation of some selected areas for spontaneous development in the National Reserve Karlštejn]. In: Problematika ponechání vybraných lokalit lesů samovolnému vývoji. Sborník ze semináře konaného v areálu Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou dne 27. 2. 2003. Sest. V. Švihla a kol. Karlštejn, Správa CHKO ČR 2003, s. 23 - 32.
 48. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Norway spruce thinning experiment Polom (Eastern Czechia) - part I - effect of thinning on growth, stability and health condition. In: Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde. Jahrestagung 2003. Torgau, 2. - 4. Juni 2003. Hrsg. G. Kenk. [Freiburg], Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 2003, s. 143 - 152. - ISSN 1432-2609
 49. SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Thinning experiments in Norway spruce stands after 40 years of investigation - 1st series. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 2, s. 45 - 73.
 50. SLODIČÁK, M.: Výzkumný objekt Kristiánov - výchova porostů. [Research plot Kristiánov - forest tending]. In: Výzkumný projekt "Lesnické hospodaření v Jizerských horách". Terénní kontrolní dny. Jizerské hory, 27. - 28. 5. 2003. Hradec Králové, Lesy České republiky [2003], s. 2.
 51. SLODIČÁK, M.: Výzkumný objekt Tetřeví boudy I a II - výchova porostů. [Research plot Tetřeví boudy I, II - forest tending]. In: Výzkumný projekt "Lesnické hospodaření v Jizerských horách". Terénní kontrolní dny. Jizerské hory, 27. - 28. 5. 2003. Hradec Králové, Lesy České republiky [2003], s. 3.
 52. SOUČEK, J.: Metody převodu lesa pasečného na výběrný a jejich aplikace v České republice. [Methods of conversion of a forest managed under systems involving coupes to a selection forests and their application in the Czech Republic]. In: Možnosti a efekty přírodě blízkého lesního hospodářství. [Sborník ze semináře]. Kostelec nad Černými lesy, 14. 5. 2003. Ed. J. Karas. Praha, Česká zemědělská univerzita [2003], s. 8 - 13. - ISBN 80-213-1042-1
 53. SOUČEK, J.: Možnosti použití výběrného hospodaření v ČR. [Possibilities of application of selection management system in the Czech Republic]. Lesnická práce, 82, 2003, č. 7, s. 354 - 355.
 54. SOUČEK, J.: Obnova lesa při horní hranici lesa v Krkonoších. [Forest regeneration near the timberline in the Krkonoše Mts]. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy (5). Zbiór abstraktów, referatów i posterów. Szklarska Poręba, 5-7 listopada 2003. Zest. A. Pałucki, J. Štursa. B. m., Karkonoski park narodowy [2003], s. 25.
 55. SOUČEK, J.: Přestavba smrkových monokultur v lesích města Kutné hory. [Reconstruction of spruce monocultures in municipal forests of Kutná Hora]. Lesnická práce, 82, 2003, č. 7, s. 353.
 56. SOUČEK, J.: The stand development in the forest transformed to mixed and uneven-aged one. In: Deutscher Verband forstlicher Forschungsanstalten. Sektion Ertragskunde. Jahrestagung 2003. Torgau, 2. - 4. Juni 2003. Hrsg. G. Kenk. [Freiburg], Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 2003, s. 331 - 336. - ISSN 1432-2609
 57. SOUČEK, J.: Výsledky péče o porostní zásobu na některých výzkumných plochách. [Results of tending of the growing stock on some research plots]. In: Péče o porostní zásobu a problematika přesíleného jehličnatého dřeva. Sborník z celostátního semináře. Šternberk, 7. října 2003. [Praha], Česká lesnická společnost 2003, s. 36 - 40. - ISBN 80-86386-42-2
 58. SOUČEK, J. - LOKVENC, T.: Zdravotní stav a plodivost porostů kleče. [Health condition and fertility of dwarf pine stands]. In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy (5). Zbiór abstraktów, referatów i posterów. Szklarska Poręba, 5-7 listopada 2003. Zest. A. Pałucki, J. Štursa. B. m., Karkonoski park narodowy [2003], s. 26.
 59. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V. - KANTOR, P.: Horské lesy a jejich schopnost tlumit povodně - výsledky měření v terénu. [Mountain forests´ ability to reduce floods - results of measuring in terrain]. In: Lesy a povodně. Celostátní seminář. Praha, 25. června 2003. [Praha], Česká lesnická společnost 2003, s. 17 - 29. - ISBN 80-02-01564-9
 60. ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Introskeletová eroze. [Introskeletal erosion]. In: Pedologické dny 2002. Sborník z konference na téma Degradace půdy. Praha, 14. a 15. října 2002. Ed. L. Borůvka. Praha, Česká zemědělská univerzita 2003, s. 129 - 131. - ISBN 80-213-1052-9
 61. VACEK, S. - MATĚJKA, K. - MAYOVÁ, J. - PODRÁZSKÝ, V.: Dynamics of health status of forest stands on research plots in the Šumava National Park. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 333 - 347.
 62. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V.: Forest ecosystems of the Šumava Mts and their management. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 291 - 301.
 63. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MIKESKA, M. - MOSER, W. K.: Introskeletal erosion threat in mountain forests of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 7, s. 313 - 320.
 64. VACEK, S.: Minimální výměra lesů v chráněných územích pro ponechání samovolnému vývoji. [Minimum area of forest left to spontaneous development in protected areas]. In: Problematika ponechání vybraných lokalit lesů samovolnému vývoji. Sborník ze semináře konaného v areálu Vyšší odborné školy pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou dne 27. 2. 2003. Sest. V. Švihla a kol. Karlštejn, Správa CHKO ČR 2003, s. 51 - 62.
 65. VACEK, S.: Minimum area of forest left to spontaneous development in protected areas. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 8, s. 349 - 358.
 66. VACEK, S.: Ohlédnutí za mezinárodním rokem hor a horské lesy v ČR. [International year of mountains and mountain forests in the Czech Republic]. Lesnická práce, 82, 2003, č. 1, s. 23 - 25.
 67. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MIKESKA, M.: Ohrožení půd introskeletovou erozí v lesích ČR. [Threat to soils by introskeleton erosion in Czech forests]. Lesnická práce, 82, 2003, č. 9, s. 464 - 466.
 68. VACEK, S.: Plán péče o PR Radotínské údolí. [Managing project for Protected Reserve Radotínské údolí Valley]. In: Péče o lesy v NPR Karlštejn. Seminář. Sv. Jan pod Skalou, 19. 2. 2002. Karlštejn, Správa CHKO Český kras 2002, s. 55 - 64.
 69. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - MIKESKA, M.: Potenciál introskeletové eroze v horských lesích ČR. [Introskeletal erosion potential in the mountain forests of the Czech Republic]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystému NP Šumava III. Sborník. Kostelec nad Černými lesy, 28. - 29. 11. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita [2003], s. 129 - 136. - ISBN 80-213-0936-9. Text je dostupný též na přiloženém CD-ROM.
 70. VACEK, S.: Prof. Štefančík navždy odešel. [Professor Štefančík - obituary]. Lesnická práce, 82, 2003, č. 1, s. 46.
 71. VACEK, S. - PODRÁZSKÝ, V. - ŠAMONIL, P.: Průzkum půd v PR Radotínské údolí. [Research of soils in the Protected Reserve Radotínské údolí Valley]. In: Péče o lesy v NPR Karlštejn. Seminář. Sv. Jan pod Skalou, 19. 2. 2002. Karlštejn, Správa CHKO Český kras 2002, s. 65 - 70.
 72. VACEK, S.: Ptačí kupy - porost 466 A, B (LHC Frýdlant). [Ptačí kupy - forest stand 466 A, B]. In: Exkurzní seminář Jizerské hory 20. - 22. 5. 2003. [Praha], Ústav pro výzkum lesních ekosystémů [2003], s. 9 - 10.
 73. VACEK, S. - MATĚJKA, K.: Vegetation changes in beech and spruce stands in the Orlické hory Mts in 1951-2001. Journal of Forest Science, 49, 2003, č. 10, s. 445 - 473.
 74. VACEK, S. - MAYOVÁ, J.: Vývoj zdravotního stavu lesních porostů na TVP v NP Šumava. [Dynamics of healthy status of forest stands on permanent research plots in the Šumava National Park]. In: Monitoring, výzkum a management ekosystému NP Šumava III. Sborník. Kostelec nad Černými lesy, 28. - 29. 11. 2002. Ed. J. Karas a V. Podrázský. Praha, Česká zemědělská univerzita [2003], s. 149 - 155. - ISBN 80-213-0936-9. Text je dostupný též na přiloženém CD-ROM.
 75. MONOGRAFIE:

 76. KUPKA, I. - SLODIČÁK, M. - KOBLIHA, J. - PODRÁZSKÝ, V.: Fundamentals of silviculture. Praha, Česká zemědělská univerzita 2002. 103 s. - ISBN 80-213-0986-5
 77. Lesy a povodně. Souhrnná studie. [Forests and floods]. Zpracoval P. Kantor, V. Krečmer, F. Šach, V. Švihla, V. Černohous. Praha, Ministerstvo životního prostředí 2003. 48 s. - ISBN 80-7212-255-X
 78. NÁROVEC, V.: Dizyklisches Wachstum der Kieferntriebe und waldbauliche Korrektur- maßnahmen in den jüngsten Kulturen. 2. Ausg. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 31 s. - ISBN 80-86386-20-1
 79. NÁROVEC, V.: O půdách v lesních školkách. Půdní podmínky v lesních školkách, jejich kontrola a vyhodnocování výsledků půdních rozborů. [Soils in forest nurseries]. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2003. 27 s. - ISBN 80-86386-36-8
 80. NÁROVEC, V.: 100x über die Düngung im Wald. Grundsätze der Verbesserung der Waldböden und der Ernährung der Waldbestände durch Düngung. 2. Ausg. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2002. 31 s. - ISBN 80-86386-21-X
 81. Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností. Abstrakty publikací a hlavní výsledky za období řešení 1999 - 2003. [Silviculture in ecotopes damaged by anthropogenic activity]. Sest. A. Jurásek, ... [et al.]. Opočno, VÚLHM 2003. 188 s., fot. příl. - ISBN 80-86461-31-9
 82. ŠIŠÁK, L. - ŠVIHLA, V. - ŠACH, F.: Oceňování společenské sociálně-ekonomické významnosti základních funkcí lesa. [Valuation of the social socio-economic importance of the basic roles of the forest]. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR [2002]. 71 s., příl. - ISBN 80-7084-234-2
 83. VACEK, S. et al.: Mountain forests of the Czech Republic. [Prague], Ministry of agriculture of the Czech Republic 2003. 311 s., fot. - ISBN 80-7084-240-7
 84. Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2002. [Results of forestry research in the Ore Mts in 2002]. Sborník z celostátní konference ... Teplice, 27. 3. 2003. Sest. M. Slodičák a J. Novák. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003. 180 s. - ISBN 80-86461-25-4

Poznámka:

 • Zprávy lesnického výzkumu č. 4/2001 došly 28. 2. 2003,
 • Zprávy lesnického výzkumu č. 1/02 došly 14. 5. 2003,
 • Zprávy lesnického výzkumu č. 3/02 došly 7. 10. 2003,
 • Ročenka Státního okresního archivu v Trutnově 2000 vyšla v říjnu 2003.
* * *

Poslední aktualizace stránky: 13. 6. 2004