METODIKY PRO PĚSTEBNÍ PRAXI (soubory ke stažení)Číslo
Název dokumentu
Formát
Velikost
Rok 2014 a vyšší
ARCHIV CERTIFIKOVANÝCH METODIK, vydávaných v ediční řadě Lesnický průvodce, je uživatelům souhrnně a on-line k dispozici na webových stránkách výzkumného ústavu - útvaru Lesnického informačního centra:
pdf
- MB
43
NĚMEC, P., NÁROVCOVÁ, J., NÁROVEC, V., DUBSKÝ, M.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm. [Principles of the production of one-year container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. 2. doplněné vydání. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2018. 72 s. In: Vulhmop.cz [online]. Zveřejněno: 12. 4. 2019 [cit. 20-08-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://vulhm.opocno.cz/download/metodiky/LP_8_2018.pdf (Výstup za MZE-RO0118).
pdf
819 kB
42
NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - ČÍŽKOVÁ, L. - MARTINEC, P.: Optimalizace morfologické kvality sadebního materiálu pro obnovu lesa. [Optimization of the morphological quality of planting stock for reforestation]. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2019. 45 s. In: Vulhmop.cz [online]. Zveřejněno: 20. 8. 2019 [cit. 20-08-2019]. Dostupné na World Wide Web: http://vulhm.opocno.cz/download/metodiky/Vady-smld-web.pdf (Výstup za TH02030253).
pdf
977 kB
41
NÁROVEC, V. - NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J.: Metodická doporučení pro diagnostiku půd v lesních školkách. [The methodical recommendations for the diagnosis of soils in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 75800/2017-MZE-16222/M157 ze dne 18. prosince 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 28 s. (Výstup za TA04021467).
pdf
348 kB
40
BALÁŠ, M. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - MACHOVIČ, I. - MARTINŮ, V.: Postupy pro zalesňování degradovaných a rekultivovaných stanovišť s využitím poloodrostků a odrostků nové generace. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 58576/2017-MZE-16222/M146 ze dne 3. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 47 s. (Výstup za TA04021671).
pdf
985 kB
39
BALÁŠ, M. - NÁROVCOVÁ, J. - KUNEŠ, I. - NÁROVEC, V. - BURDA. P. - MACHOVIČ, I. - ŠIMERDA, L.: Použití listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesnictví. Certifikovaná metodika. (Osvědčení č. 62851/2017-MZE-16222/M148 ze dne 23. října 2017). Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2017. 31 s. (Výstup za QJ1220331).
pdf
343 kB
38
BURDA, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách.. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries]. Certifikovaná metodika. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2015. 56 s. Lesnický průvodce 3/2015. [ISBN 978-80-7417-097-3].
pdf
1,94 MB
37
BURDA, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. - KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - MACHOVIČ, I.: Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách.. [Technology for production of new generation semisaplings and saplings of broadleaves in forest nurseries.]. Certifikovaná metodika. Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice 2014. 21 s.
pdf
1,70 MB
36
NĚMEC, P. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm.. [Principles of the production of one-year-old container-grown seedlings of broadleaves of the height class 51-80 cm]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2014. 45 s. Lesnický průvodce 2/2014. - ISBN 978-80-7417-080-5.
pdf
1,98 MB
35
SLODIČÁK, M. - KACÁLEK, D. - NOVÁK, J. - DUŠEK, D.: Pěstební postupy ve smrkových porostech na bývalých zemědělských půdách. [Silvicultural measures in spruce stands on formel agricultural land]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 27 s. Lesnický průvodce 11/2013. - ISBN 978-80-7417-077-5.
pdf
1,785 MB
34
NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V. Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin. [Silvicultural measures to maintain quality of young pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. 32 s. Lesnický průvodce 7/2013. - ISBN 978-80-7417-076-8.
pdf
1,695 MB
33
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - DUŠEK, D.: Výchova porostů borovice lesní. [Thinning of Scots pine stands]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2013. Lesnický průvodce 5/2013. 23 s. - ISBN 978-80-7417-069-0.
pdf
453 kB
32
NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Kritéria výběru sadebního materiálu borovice lesní pro stanoviště ohrožovaná suchem. [Criteria of selection of Scots pine planting stock for sites threatened by drought]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. Lesnický průvodce 6/2012. - ISBN 978-80-7417-061-4.
pdf
1,111 MB
31
LEUGNER, J. - JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Využití smrku ztepilého Picea abies (L.) Karst. se zvýšenou odolností ke stresům při obnově horských lesů. [Utilization of Norway spruce Picea abies (L.) Karst. with increased resistance to stress in restoring mountain forests]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 40 s. Lesnický průvodce 5/2012. - ISBN 978-80-7417-060-7.
pdf
2,475 MB
30
ČERNOHOUS, V. - ŠVIHLA, V. - ŠACH, F. - KANTOR, P.: Metodické postupy úpravy vodního režimu lesních půd. [Guidelines of forest soil water regime amendment]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2012. 36 s. Lesnický průvodce 1/2012. - ISBN 978-80-7417-050-8.
pdf
- MB
29
KUNEŠ, I. - BALÁŠ, M. - MILLEROVÁ, K. - BALCAR, V.: Vnášení listnaté příměsi a jedle do jehličnatých porostů Jizerských hor. [Introducing of broad-leaved and fir admixture into coniferous stands in the Jizera Mts.] Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 50 s. Lesnický průvodce 9/2011. - ISBN 978-80-7417-048-5.
pdf
- MB
28
BALCAR, V. - ŠPULÁK, O. - KACÁLEK, D. - KUNEŠ, I.: Obnova lesa ve vyšších horských polohách postihovaných extrémními mrazovými stresy. [Mountain forest renewal on sites affected by extreme frost stress]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 36 s. Lesnický průvodce 1/2011. - ISBN 978-80-7417-043-0.
pdf
1,930 MB
27
JURÁSEK, A.: Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců buku a dubu. [Technologies for raising plantable planting stock of beech and oak from cuttings]. Recenzovaná metodika. 2. vydání Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2009. 39 s. Lesnický průvodce 13/2009. - ISBN 978-80-7417-026-3.
pdf
1,247 MB
26
JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh. [Cultivation of young Norway spruce stands in high elevation of mountain localities]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 32 s. Lesnický průvodce 3/2011. - ISBN 978-80-7417-045-4.
pdf
2,346 MB
25
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - KACÁLEK, D.: Pěstební postupy k biologické melioraci narušených lesních půd. [Silvicultural measures for biological amelioration of damaged forest soils]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2011. 37 s. Lesnický průvodce 6/2011. - ISBN 978-80-7417-046-1.
pdf
1,033 MB
24
ŠIŠÁK, L. – ŠACH, F. – ŠVIHLA, V. – PULKRAB, K. – ČERNOHOUS, V. – STÝBLO, J.: Metodický postup vyjádření společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesa včetně praktických příkladů. [Methodology of socio-economic valuation of forest services including practical examples]. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze [2011]. 74 s.
pdf
1,718 MB
23
JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J. - LEUGNER, J.: Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu. [The guide of handling planting stock of forest species from nursery lifting to outplanting]. Certifikovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010. 34 s. Lesnický průvodce 5/2010. - ISBN 978-80-7417-035-5.
pdf
317 kB
22
SOUČEK, J. - KRIEGEL, H. - NÁROVEC, V. - ŠACH, F.: Obnova lesa na lokalitách ohrožených introskeletovou erozí. [Forest regeneration on sites affected by introskeletal erosion]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010. 35 s. Lesnický průvodce 2/2010. - ISBN 978-80-7417-029-4.
pdf
712 kB
21
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J. - NAVRÁTIL, P.: Výchova porostů v ochranných pásmech vodních zdrojů. [Thinning of stands in protected zones of water resources]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2010. 35 s. Lesnický průvodce 1/2010. - ISBN 978-80-7417-025-6.
pdf
327 kB
20
JURÁSEK, A. - NÁROVCOVÁ, J. - NÁROVEC, V.: Průvodce krytokořenným sadebním materiálem lesních dřevin. [Containerised planting stock of forest species guidebook]. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2006. 56 s. Metodika pro hospodářskou praxi. ISBN 80-86386-78-3.
pdf
3,971 MB
19
ŠACH, F. - ČERNOHOUS, V.: Metodické postupy ochrany lesních pozemků proti erozi. [Forest land conservation guidelines for soil erosion control]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2009. 54 s. Lesnický průvodce 1/2009. - ISBN 978-80-7417-004-1.
pdf
-
18
JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Metodika použití plastových chráničů sadebního materiálu lesních dřevin při umělé obnově lesa a zalesňování. [Manual for use of treeshelters in afforestation and reforestation]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 28 s. Lesnický průvodce 6/2008. - ISBN 978-80-7417-002-7.
pdf
-
17
SOUČEK, J. - TESAŘ, V.: Metodika přestavby smrkových monokultur na stanovištích přirozených smíšených porostů. [Guidelines on Norway spruce stand transformation on sites naturally dominated by mixed forest stands]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 37 s. Lesnický průvodce 4/2008. - ISBN 978-80-7417-000-3.
pdf
218 kB
16
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova porostů náhradních dřevin. [Thinning of substitute tree species stands]. Recenzovaná metodika. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2008. 28 s. Lesnický průvodce 3/2008. - ISBN 978-80-86461-99-1.
pdf
-
15
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Výchova lesních porostů hlavních hospodářských dřevin. [Thinning of forest stands of the main forest tree species]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 46 s. Recenzované metodiky. Lesnický průvodce 4/2007. - ISBN 978-80-86461-89-2.
pdf
-
14
BALCAR, V. - SLODIČÁK, M. - KACÁLEK, D. - NAVRÁTIL, P.: Metodika postupů přeměn porostů náhradních dřevin v imisních oblastech. [Conversion methods of the substitute tree species stands in air polluted areas]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 34 s. Recenzované metodiky pro praxi. Lesnický průvodce 3/2007. - ISBN 978-80-86461-87-6.
pdf
-
13
JURÁSEK, A. - LEUGNER, J. - MARTINCOVÁ, J.: Specifika pěstování a využití sadebního materiálu smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST. pro horské oblasti. [Specific breeding and use of Norway spruce Picea abies (L.) KARST. planting stock for mountain localities]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 27 s. Recenzované metodiky pro praxi. Lesnický průvodce 2/2007. - ISBN 978-80-86461-86-1.
pdf
-
12
ŠACH, F. - KANTOR, P. - ČERNOHOUS, V.: Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi. [Guidelines on management of forests with water management functions]. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2007. 25 s. Recenzované metodiky pro praxi. Lesnický průvodce 1/2007. - ISBN 978-80-86461-84-7.
pdf
-
11
JURÁSEK, A. - MARTINCOVÁ, J.: Pěstební postupy pro získání výsadbyschopných řízkovanců smrku ztepilého. [Cultivation methods to get plantable rooted cuttings of Norway spruce]. Jíloviště-Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti 2004. 24 s. Lesnický průvodce 1/2004. - ISBN 80-86461-33-5
pdf
720 kB
10
NÁROVEC, V.: O půdách v lesních školkách. 2. Vyd. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce 2003. 27 s. - ISBN 80-86386-36-8.
pdf
226 kB
9
KUBELKA, L.: SILVAMIX - moderner Dünger für Forstwirtschaft. [Silvamix - moderní hnojivo pro lesní hospodářství]. 1. Vyd. Kostelec nad Černými lesy, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce 2003. 39 s. - ISBN 80-86386-14-7.
pdf
504 kB
8
NÁROVEC, V.: 100x über Düngung im Wald. [100x o hnojeni v lese]. 1. Vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2002. 31 s. - ISBN 80-86386-21-X.
pdf
187 kB
7
SLODIČÁK, M. - NOVÁK, J.: Zásady výchovy hlavních hospodářských dřevin v podmínkách antropogenně změněného ekotopu. [Realizační výstup výzkumného projektu]. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice 2000. 28 s.
pdf
399 kB
6
ŠACH, F. a kol.: Pěstební postupy minimalizující důsledky antropogenních vlivů na lesní ekosystémy. [Realizační výstup výzkumného projektu]. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice 2000. 51 s.
pdf
2,100 MB
5
VACEK, S. a kol.: Rámcové zásady obnovy a zakládání bukových a smíšených porostů s bukem v měnících se ekologických poměrech. [Realizační výstup výzkumného projektu]. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice 2000. 29 s.
pdf
288 kB
4
JURÁSEK, A.: Pěstební postupy pro získání výsadbychopných řízkovanců buku a dubu. [Realizační výstup výzkumného projektu]. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice 2000. 17 s.
pdf
863 kB
3
NÁROVEC, V.: Pěstební péče v mladých kulturách borovice lesní. I. Zásady pěstební péče v nejmladších borových kulturách s vysokým podílem jedinců s pozdněsezónním růstem proleptických výhonů. [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu]. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice 1998. 19 s.
pdf
1,030 MB
2
MARTINCOVÁ, J.: Pokyny pro pěstování sadebního materiálu borovice lesní a metodika hodnocení jeho morfologické a fyziologické kvality. [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu]. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice 1998. 10 s.
pdf
155 kB
1
KRIEGEL, H.: Optimalizace zakládání porostů s borovicí. [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu]. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice 1998. 6 s.
pdf
77 kB

Poslední aktualizace stránky: 20. 8. 2019