PUBLIKAČNÍ ČINNOST 1951 - 1980

 1. CVRKAL H.: Příspěvek k rozlišování odrůd borovice lesní (Pinus silvestris). 1958. Sborník ČSAZV - Lesnictví, 4, 4 : 213 - 228.
 2. CVRKAL H.: Biochemická diagnóza smrku v kouřových oblastech. 1959. Sborník ČSAZV - Lesnictví 5, 11 : 1033 - 1048.
 3. DUŠEK V.: Aklimatizační pokusy s blahovičníkem v našem státě. 1954. Lesnická práce 33, 6 : 268 - 277.
 4. DUŠEK V.: Možnosti pěstování eukalyptů v klimatických podmínkách ČSR. 1956. Sborník ČSAZV - Lesnictví 2, 7/8 : 583 - 594.
 5. DUŠEK V.: Příspěvek k pěstování plodných sazenic černých topolů. 1957. Zprávy VÚLH, 2 : 19 - 22.
 6. DUŠEK V.: Pěstování sazenic dubu s bohatým kořenovým systémem. 1960. Lesnická práce 39, 3 : 103 - 108.
 7. DUŠEK V.: Zajištění semenáčků a síjí ve školkách na zimu. 1960. Lesnická práce 39, 11 : 523 - 524.
 8. DUŠEK V.: Závěry průzkumu možnosti pěstování eukalyptů v klimatických podmínkách ČSR. 1960. Zprávy VÚLHM, 6, 2 : 16 - 18.
 9. DUŠEK V.: Pěstování sazenic s bohatým kořenovým systémem podřezáváním. 1961. Lesnická práce 40, 5 : 206 - 211.
 10. DUŠEK V.: Results of experimental growing of eucalypti in Czechoslovakia. 1961. Communicationes instituti forestalis Čechosloveniae, vol. 2 : 103 - 114.
 11. DUŠEK V.: Pěstování semenáčků lesních dřevin na jehličnaté hrabance. 1962. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do praxe. 14 : 9 - 19.
 12. DUŠEK V.: Pěstování sazenic s bohatým kořenovým systémem podřezáváním. 1962. Uveřejněno v Lesnické ročence 1963, str. 244 - 251, 320 - 323.
 13. DUŠEK V.: Pěstování semenáčků lesních dřevin na substrátě z jehličnaté hrabanky. 1962. Lesnická práce 41, 2 : 58 - 63.
 14. DUŠEK V.: Nové způsoby v ochraně proti škodám pozdními mrazíky v lesních školkách. 1963. Lesnická práce 42, 3 : 119 - 123.
 15. DUŠEK V.: Ochrana proti škodám mrazem. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, str. 109 - 112.
 16. DUŠEK V.: Péče o síje a vzešlé semenáčky. 1963, příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, str. 89-92.
 17. DUŠEK V.: Pěstování sazenic buku a borovice s bohatým kořenovým systémem metodou podřezávání. 1963. Zprávy VÚLHM 9, 1 : 22 - 23.
 18. DUŠEK V.: Pěstování sazenic s bohatým kořenovým systémem školkováním a podřezáváním. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, str. 124 - 126.
 19. DUŠEK V.: Pěstování semenáčků na jehličnaté hrabance. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, st. 87 - 88.
 20. DUŠEK V.: Příčiny neúspěšných výsevů bukvic v letošním roce. 1963, Lesnická práce 42, 9 : 392 - 393.
 21. DUŠEK V.: Příprava půdy před síjí. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, str. 73 - 76.
 22. DUŠEK V.: Zavlažování - součást komplexního opatření proti škodám suchem. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, str. 113 - 117.
 23. DUŠEK V.: Zakládání soustav školek a oblastních školek má své problémy. 1963. Lesnická práce 42, 12 : 531 - 536.
 24. DUŠEK V. - KOTYZA F. - JANČAŘÍK V.: Zásady revize školkařských norem a úpravy cen sazenic lesních dřevin. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, str. 136 - 141.
 25. DUŠEK V.: Využití postřikovacího zařízení v lesních a okrasných školkách k eliminaci škod pozdními a časnými mrazíky. 1964. Studijní informace ÚVTI MZVLH, Lesnictví č. 6, 45 s.
 26. DUŠEK V.: Zadešťování - ochrana lesních školek před mrazíky. 1964. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do praxe, ÚVTI MZLVH, 7:1 - 13.
 27. DUŠEK V.: Erfahrungen mit der Dunemann - Methode bei der Samlingsanzucht und Forschungsergebnisse beim Wurzelschnitt von Samlingen in der ČSSR. 1965. Wissenschaftl. Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, 14, č. 6 : 1553 - 1561.
 28. DUŠEK V.: Příspěvek k mechanizaci podřezávání kořenů semenáčků a sazenic. 1966. Zprávy Lesnického výzkumu, 12, č. 3 : 10 - 14.
 29. DUŠEK V.: Předběžné výsledky pokusů s defoliací listnatých sazenic. 1966. Lesnická práce, 45, č. 9 : 405 - 407.
 30. DUŠEK V.: Application of the root-undercutting method in tending transplants. 1967. Communicationes instituti forestalis Čechosloveniae, 15 : 125 - 140.
 31. DUŠEK V.: Pěstování semenáčků lesních dřevin pod polyetylénovými skleníky na rašelinovém substrátě. 1967. Zprávy lesnického výzkumu, 13, 2 : 12 - 14.
 32. DUŠEK V.: Ausnutzung der Methode des Wurzelschnittes bei verschulten Pflanzen von Buche [Fagus silvatica L.). 1967. XIV. IUFRO-Kongres, referáty 23. sekce : 146 - 159.
 33. DUŠEK V.: Využití plastických hmot v lesním školkařství. 1968. ÚVTI - souhrn referátů 45 : 60 - 66.
 34. DUŠEK V.: Dosavadní poznatky se zavlažováním v lesních školkách. 1968. Studijní informace ÚVTI - Lesnictví, 8/9 : 120 s.
 35. DUŠEK V. - ŠRÁMEK P.: K problematice pěstování semenáčků pod polyethylenovými skleníky. 1968. Lesnická práce, 47, 3 : 111 - 116.
 36. DUŠEK V.: Závlaha v lesních školkách. 1969. Lesnická ročenka 1969 : 44 - 50.
 37. DUŠEK V.: Využití plastických hmot v lesním školkařství. 1969. ÚVTI - souhrn referátů, č. 45 : 66 - 68.
 38. DUŠEK V.: Pěstování obalených sazenic v polyetylénových sklenících. 1969. ÚVTI - souhrn referátů, č. 34 : 77 - 82.
 39. DUŠEK V.: K aktuálnímu problému v lesním školkařství. 1969. Lesnická práce, 48 : 547 - 550.
 40. DUŠEK V.: Pěstování sazenic podřezáváním kořenů. 1969. Lesnický průvodce, č. 3, 18 s.
 41. DUŠEK V.: Závlahy síjí lesních dřevin. Lesnický průvodce, č. 4 : 16 s.
 42. DUŠEK V.: Aplikace metody podřezávání kořenů při pěstování semenáčků buku lesního (Fagus silvatica L.). 1969. Práce VÚLHM, č. 38 : 70 - 94.
 43. DUŠEK V.: Zur Problematik der Bewasserung in den Forstbaumschulen in der ČSSR. 1969. Beiträge f. d. Forstwirtschaft-Aktuelle Probleme d. Forst-pflanzenanzucht II, 3 : 172 - 177 (sborník výzkumného ústavu v Eberswalde NDR).
 44. DUŠEK V.: Metodika pro aplikaci doplňkové závlahy síjí hlavních druhů dřevin postřikem. 1969, Lesnický průvodce VÚLHM, 4: 16.
 45. DUŠEK V. - ŠRÁMEK P.: Anzucht von Koniferensämlingen unter Plastikgewächshäusern in der ČSSR. 1969. Beiträge f. d. Forstwirtschaft Aktuelle Probleme d. Forstpflanzenanzucht II, 3 : 202 - 210 (sborník výzkumného ústavu v Eberswalde NDR).
 46. DUŠEK V.: Závěry z pokusů se zavlažováním síjí hlavních druhů dřevin. 1970. Zprávy lesnického výzkumu č. 1, str. 43 - 48.
 47. DUŠEK V. - KOTYZA F.: Moderní lesní školkařství. 1970. SZN Praha (480 stran).
 48. DUŠEK V.: Zavlažování síjí. 1971, Lesnická práce 50, 1: 29 - 31.
 49. DUŠEK V.: Učinili jsme za posledních 50 let pokrok ve využívání osiva pro produkci semenáčků a sazenic? 1971, Lesnická práce 50, 4: 161 - 165
 50. DUŠEK V.: Současný stav a perspektivy výzkumu v lesním školkařství. 1971, In: Konference o výzkumu pěstování lesa a jeho perspektivách, VÚLHM Opočno, červen: 78 - 87.
 51. DUŠEK V., KOTYZA F.: Z lesního školkařství v NSR (1 část). 1971, Lesnická práce 49, 4: 166 - 173.
 52. DUŠEK V., KOTYZA F.: Z lesního školkařství v NSR (2 část). 1971, Lesnická práce 49, 4: 217 - 223.
 53. DUŠEK V.: Vliv závlahy na půdní klíčivost semen hlavních druhů dřevin. 1973, Práce VÚLHM 43,: 139 - 166.
 54. DUŠEK V.: Skladování sazenic v klimatizovaných prostorách. 1973, Lesnický průvodce VÚLHM, 2,: 28.
 55. DUŠEK V.: K dalšímu rozvoji našeho lesního školkařství. 1973, Lesnická práce 52, 12: 538 - 540.
 56. DUŠEK V.: Perspektivy rozvitija mechanizacii lesovodčeskich rabot v ČSSR. 1974, In: Doklady na seminare stran-členov SEV po teme "Technologia i sredstva mechanizacii lesovostanovitelnych rabot, Puškino,: 15 - 26.
 57. DUŠEK V.: Regenerace vertikálních kořenů jedno a dvouletých semenáčků Fagus silvatica L. po poranění v různé roční době. 1974, Časopis slezského muzea - Acta Musei Silesiae, ser. Dendrologia, Opava, 23,: 181-186.
 58. DUŠEK V., JIROUŠEK L.: Automatický závlahový systém pro lesní školky (vzorový projekt). 1974, Lesnický průvodce VÚLHM, 4: 55.
 59. DUŠEK V.: Sovremennoje sostojanije i dal'nejšije rozvitije technologii vyraščivanija posadočnogo materiala v ČSSR. 1975, In: Sbornik rabot pročitannych na meždunarodnoj konferencii po teme: Razrabotka technologii i sistemy mašin dlja komplexnoj mechanizacii rabot v pitomnikach, Güstrow, NDR, květen,: 81 - 87.
 60. DUŠEK V.: Nové směry ve výrobě sadebního materiálu. 1975, In: Sborník konference "Dosavadní vývoj a další perspektivy vědeckotechnického rozvoje lesního hospodářství v ČSR", 21. - 22. 5., Praha,: 129 - 139.
 61. DUŠEK V.: K zavlažování v intenzivních školkařských provozech. 1975, In: Zborník prednášok o koncepcii rozvoja školkárskej výroby, Spišská Nová Ves, Dom techniky SVTS Žilina, září,: 105 - 115.
 62. DUŠEK V.: Skladování zalesňovacího materiálu v klimatizovaných prostorách. 1975, In: Zborník prednášok o koncepcii rozvoja školkárskej výroby, Spišská Nová Ves, Dom techniky SVTS Žilina, září,: 153 - 162.
 63. DUŠEK V.: Závlahy v intenzivním školkařském provozu. 1975, Lesnická práce 54, 5: 219-224.
 64. DUŠEK V.: Differentiated waterings of sowings of forest trees. 1975, Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, 9,: 67 - 83.
 65. DUŠEK V.: Koncepce dalšího rozvoje lesního školkařství v ČSR. 1975, Zprávy lesnického výzkumu 21, 3: 7 - 8.
 66. DUŠEK V.: Skladování sazenic v klimatizovaných skladech a automatizace účelových a doplňkových závlah na RŠZ Řečany n. L. 1975, Zprávy lesnického výzkumu 21, 2: 17.
 67. DUŠEK V.: Hlavní zásady technologie používání rašelinových a jiných humusových substrátů. 1976, In: Sborník referátů z "Konference o pěstování semenáčků lesních dřevin v humusových substrátech", Děčín, ČVTS, biologická sekce lesa ÚV Praha, září,: 1 - 13.
 68. DUŠEK V.: Závěry z pokusů se skladováním sazenic v klimatizovaných skladech. 1976, Zprávy lesnického výzkumu 22, 2: 12 - 14.
 69. DUŠEK V.: Ze současného finského lesního školkařství (I. část). 1977, Lesnická práce 56, 1: 23 - 31.
 70. DUŠEK V.: Ze současného finského lesního školkařství (II. část). 1977, Lesnická práce 56, 2: 65 - 70.
 71. DUŠEK V.: Refreshing sprays and storing plants in the climatized stores-progressive technology for the productions ot the planting stock. 1977, Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae 10,: 111 - 129.
 72. DUŠEK V.: Instrukce pro lesní školky státních organizací lesního hospodářství. 1977, MLVH ČSR č. j. 23 521 (ORLH) 77 ze 17. 8. 1977, : 28.
 73. DUŠEK V.: Kvalitní výsev - předpoklad efektivního využití osiva. 1978, Lesnická práce 57, 3: 111 - 118.
 74. DUŠEK V.: Výběr ploch a zakládání školek (základní kriteria). 1978, In: Sborník ČSVTS Ostrava z akce Nové technologie v lesních školkách, Hradec Králové 5. - 7. září,: 19 - 24.
 75. DUŠEK V.: Aplikace závlah v lesních školkách. 1978, In: Sborník ČSVTS Ostrava z akce Nové technologie v lesních školkách, Hradec Králové 5. - 7. září,: 25 - 33.
 76. DUŠEK V.: Klimatizované sklady a skladování sazenic. 1978, In: Sborník ČSVTS Ostrava z akce Nové technologie v lesních školkách, Hradec Králové 5. - 7. září 1978, : 51 - 56.
 77. DUŠEK V.: Technologie skladování semenáčků a sazenic lesních dřevin v klimatizovaných skladech. 1978, Zprávy lesnického výzkumu 23, 1: 1 - 5.
 78. DUŠEK V., JIROUŠEK L.: Automatický závlahový systém pro lesní školky. 1978, Lesnický průvodce, 2: 54.
 79. DUŠEK V.: Využití metody podřezávání kořenů při pěstování sadebního materiálu. 1979, Zprávy VÚLHM 24, 1: 2 - 7.
 80. DUŠEK V.: Problematika skladování sazenic v klimatizovaných skladech. 1979, Práce VÚLHM 54,: 139 - 156.
 81. DUŠEK V.: Orošenije lesnych pitomnikov doždevanijem. 1979, In. Agrolesomelioracija, vydavatelstvo "Lesnaja promyšlennosť", Moskva,: 191 - 208.
 82. DUŠEK V.: Výsledky výzkumu a prognózy dalšího rozvoje lesního školkařství ČSR. 1980, Lesnictví 26 (LIII), 7: 146 - 156.
 83. DUŠEK V.: Pěstování a uplatnění velkých obalených sazenic. 1980, Sborník OLH ČSAZ z celostátní konference na téma "Výroba obaleného sadebního materiálu", Křtiny, září,: 3 - 10.
 84. FANTA J.: Polské zkušenosti s pěstováním osiky ve školkách. 1955. Lesnická práce 34, 7 : 311 - 316.
 85. FANTA J.: Generativní rozmnožování brslenu evropského (Euonymus europaea L.). 1956. Práce VÚL ČSR, 11 : 105 - 118.
 86. FANTA J.: Diskusní příspěvek k tématu manipulace dříví z hlediska pěstebního. 1957. Sborník ČSAZV - Lesnictví 3, 3 : 258 - 259.
 87. FANTA J.: Problematika kvality práce při těžbě a přibližování v rozčleněných porostech. 1957. Lesnická práce 36, 10 : 469 - 476.
 88. FANTA J.: Příspěvek k vývoji druhové skladby lesů v okolí Jaroměře. 1958. Hradecký kraj, str. 63 - 70.
 89. FANTA J.: Vliv porostní výchovy na stavbu a statické vlastnosti smrkového kmene. 1958. Práce VÚL ČSR, 15 : 118 - 148.
 90. FANTA J.: Význam a ekonomické zhodnocení škod přibližováním na stojícím porostu. 1958. Sborník ČSAZV - Lesnictví 4, 12 : 1053 - 1064.
 91. FANTA J.: Škody přibližováním a možnost jejich omezení při maloplošném hospodaření. 1959. Sborník ČSAZV - Lesnictví 5, 8 : 751 - 772.
 92. FANTA J.: Ošetřování stromů poškozených při těžbě a přibližování. 1961. Lesnická práce 40, 11 : 502 - 505.
 93. FANTA J.: Uplatnění přírůstního hospodářství při obnově smrkových porostů. 1961. Práce VÚL ČSSR 21 : 6 - 30.
 94. FANTA J. - LOKVENC T.: Ložisko travertinu v Bolehošti a jeho využití. 1961. Východní Čechy, str. 69 - 81.
 95. FANTA J.: K problémům zavádění podrostního hospodářského způsobu. 1963. Lesnický časopis 9, 4/5 : 473 - 475.
 96. HARTMAN Z.: Lesní bohatství Ukrajiny, jeho ochrana a využití. Recenze. 1975, Lesnictví 21, 5: 455 - 457.
 97. CHROUST L.: Zjišťování plodnosti lesních dřevin. 1953. Lesnická práce 32, 11 : 503 - 510.
 98. CHROUST L.: Vliv výchovy mlazin na mikroklima porostu. 1954. Lesnická práce 33, 12 : 532 - 539.
 99. CHROUST L.: O příčinách tvorby kmenových výstřelků na dubech. 1956. Sborník ČSAZV - Lesnictví 2, 6 : 427 - 444.
 100. CHROUST L.: O výchově dubových mlazin až tyčovin. 1957. Lesnická práce 36, 7 : 248 - 251.
 101. CHROUST L.: K otázce výchovy hnízdově zakládaných borových kultur. 1958. Lesnická práce 37, 7 : 311 - 317.
 102. CHROUST L.: Vliv výchovných zásahů na dubovou tyčkovinu. 1958. Sborník ČSAZV - Lesnictví 4, 2/3 : 165 - 184.
 103. CHROUST L.: Vliv hustoty na vývoj a růst borové tyčkoviny. 1958. Práce VÚL ČSR, 15 : 91 - 117.
 104. CHROUST L.: Výchova mladých borových porostů. 1960. Lesnická práce 39, 11 : 485 - 488.
 105. CHROUST L.: Výchova lesních porostů. 1960. Uveřejněno v publikaci Lesnická ročenka 1960, str. 197 - 203.
 106. CHROUST L.: Změna prostředí borové tyčoviny pod vlivem výchovných zásahů. 1960. Sborník ČSAZV - Lesnictví 6, 6 : 435 - 459.
 107. CHROUST L.: Verchovoje i nizovoje proreživanije v jelovom vysokostvolnike. 1961. Communicationes instituti forestalis Čechoslovaniae, vol. 2, str. 115 - 125.
 108. CHROUST L.: Výchova smrkových mlazin v horských polohách. 1961. Lesnická práce 40, 6 : 268 - 272.
 109. CHROUST L.: A new type of Diameter Recorder. 1963. Communicationes instituti forestalis Čechosloveniae, vol. 4 : 151 - 162.
 110. CHROUST L.: Výchova mladých smrkových porostů silnými zásahy. 1964. Lesnický časopis 10, 12 : 1089 - 1110.
 111. CHROUST L.: Informace o výsledcích výzkumu. Prořezávky ve smrkových mlazinách. 1964. Zprávy lesnického výzkumu 1 : 22.
 112. CHROUST L.: K terminologii a členění výchovných sečí. 1964. Lesnická práce 44, 12 : 444 - 446.
 113. CHROUST L. - NĚMEC JOSEF A KOL.: Výchova smrkových, borových, bukových a dubových porostů. 1964. In Technická příručka lesnická. SZN Praha.
 114. CHROUST L.: Klima lesních porostů při výchovných sečích. 1965. Čsl. bioklimatologická konference v Brně. Sborník II. str. 499 - 508.
 115. CHROUST L.: Fichten-Dickungspflege durch starke Eingriffe beim intensiven Waldbau. Archiv f. Forstw. 14, 6 : 667 - 679.
 116. CHROUST L.: Racionalizace prořezávek. 1967. Lesnická práce 46, 2 : 57 - 59.
 117. CHROUST L.: Der Wuchsbeschleunigungseffekt im Kiefernjungbestand. 1967. XIV. IUFRO - Kongres, VI. sekce 25 : 262 - 273.
 118. CHROUST L.: Tvar korun jako ukazatel výběru při výchovných sečích v mladých dubových porostech. 1967. Lesnická práce 46, 5 : 218 - 221.
 119. CHROUST L.: Der Wuchsbeschleunigungseffekt bei der Eichenstanggenholz-Pflege. 1967. Mitteilungen d. Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Wien 77 : 341 - 348.
 120. CHROUST L.: Das Temperaturregime in verschieden durchforsteten Eichen-Stangenhölzern. 1968. Allgemeine Forst u. Jagdzeitung 139, 7 : 163 - 172.
 121. CHROUST L.: Význam silných prořezávek pro zvýšení odolnosti smrkových porostů proti škodám sněhem. 1968. Lesnický časopis 14, 11/12 : 943 - 960.
 122. CHROUST L.: Výchova mladých smrkových porostů silnými zásahy. 1969. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do praxe. ÚVTI Praha, III. 27 stran.
 123. CHROUST L.: Der Einfluss starker Eingriffe in einem jungen Fichtenbestand. 1969. Forstwissenschaftliches Centralblatt 88, 5 : 309 - 319.
 124. CHROUST L.: Škody sněhem ve smrkových porostech opožděně vychovávaných. 1969. Lesnictví 15, 8 : 701 - 712.
 125. CHROUST L.: Problematika pěstování mladých smrkových porostů. 1970. Sborník referátů konference "Péče o mladé porosty a jejich výchova". ČSVTS České Budějovice.
 126. CHROUST L.: K renesanci Bohdaneckého výchovné metody. 1971, Lesnická práce, 3: 109 - 111.
 127. CHROUST L.: Vliv výchovných sečí na délku vegetačního období mladých borových porostů. 1971, Lesnictví 17, 7: 669 - 682.
 128. CHROUST L.: Racionalizace pěstování mladých smrkových porostů. 1971, Lesnická práce, 4: 175 - 178.
 129. CHROUST L.: Pěstebně výnosový význam velikosti a tvaru korun v mladých dubových porostech. 1972, Práce VÚLHM, 41: 81 - 102.
 130. CHROUST L., PEŘINA V., ŠVENDA A.: Racionalizační způsoby výchovy mladých porostů hlavních hospodářských dřevin. 1972, Lesnický průvodce 4, VÚLHM Zbraslav-Strnady, 62 s.
 131. CHROUST L.: Vliv schematických výchovných zásahů na mikroklima borové mlaziny. 1973, Lesnictví 19, 7: 669 - 682.
 132. CHROUST L.: A study of the ecological growth increment of young oak stands. 1973, Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, 8: 137-157.
 133. CHROUST L., JURČA J. A KOL.: Racionalizace výchovy mladých lesních porostů. 1973, SZN Praha, 234 s.
 134. CHROUST L.: Diferenciace technologie výchovy porostů. 1974, Lesnická práce, 8: 348 - 351.
 135. CHROUST L.: Začátek výchovy a statická odolnost smrkových tyčkovin. 1975, Lesnická práce, 3: 115 - 120.
 136. CHROUST L.: Možnosti zvýšení odolnosti smrkových porostů vůči poškození sněhem výchovnými zásahy. 1975, Sborník "Racionalizace v ochraně lesů", Dům techniky, ČVTS, České Budějovice.
 137. CHROUST L., LOKVENC T., KANTOR P.: Návrh diferenciace pěstebních zásahů na rozvojových LZ Horní Blatná, LZ Bruntál a LZ Rájec n. Sv. 1975, Zprávy lesnického výzkumu 21, 2: 10 - 12.
 138. CHROUST L.: Projekt diferencované porostní výchovy. 1976, Lesnický průvodce, 3, VÚLHM Jíloviště-Strnady, 69 s.
 139. CHROUST L.: Ökologische Bedeutung der Pflegehiebe in Kiefernbestanden. 1976, XVI. IUFRO World Congress - As, Norway,: 467 - 480.
 140. CHROUST L., HARTMAN Z.: Realizace diferencované výchovy na příkladu LHC Deštné. 1976, Zprávy lesnického výzkumu, 2,: 1 - 8.
 141. CHROUST L.: Ökologische Untersuchungen im Europäischen Stammzahlversuch in Fichte. 1977, Mitteilungen d. Forstl. Versusch- u. Forschungsanstalt Baden - Württemberg., H 80,: 69 - 72.
 142. CHROUST L.: Význam ekologického principu výchovných sečí na příkladu borových porostů. 1977, Práce VÚLHM 51,: 53 - 66.
 143. CHROUST L., HARTMAN Z.: K výchově porostů poškozených loupáním. 1977, Lesnictví 23, 7: 503 - 518.
 144. CHROUST L.: Výškový vývoj a růst mladých borových porostů neovlivněných výchovou. 1978, Práce VÚLHM 52,: 193 - 214.
 145. CHROUST L.: K významu hustoty smrkových porostů. 1978, Lesnická práce, 1: 25 - 29.
 146. CHROUST L., HARTMAN Z.: Význam hustoty smrkových kultur pro hospodaření s vodou. 1978, Lesnická práce, 9,: 408 - 410.
 147. CHROUST L.: Thinning experiment in a Scots pine forest stand after 20 years investigation. 1979, Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, 11: 61 - 75.
 148. CHROUST L.: Tvar kmene a velikost korun při výchově smrkových porostů ve vztahu ke škodám sněhem a větrem. 1980, Práce VÚLHM 56,: 31 - 52.
 149. KADLUS Z.: K otázce kontrolních oplůtků. 1955. Lesnická práce 34, 5 : 237 - 238.
 150. KADLUS Z.: Nad procenty plánu probírek. 1955. Lesnická práce 34, 5 : 195 - 196.
 151. KADLUS Z.: Lépe hospodařit s humusem. 1956. Lesnická práce 35, 5 : 196 - 200.
 152. KADLUS Z.: Předběžné výsledky přirozené obnovy lesa na lesních půdách v Orlických horách. 1956. Zprávy VÚLH 2, 5/6 : 78 - 79.
 153. KADLUS Z.: Vztahy smrku a buku v některých oblastech Moravskoslezských Beskyd. 1956. Lesnická práce 35, 8 : 352 - 356.
 154. KADLUS Z.: K zalesňování nelesních půd v horských oblastech. 1958. Lesnická práce 37, 1 : 3 - 7.
 155. KADLUS Z.: Přirozené zmlazování modřínu na lesních půdách v Orlických horách. 1958. Práce VÚL ČSR 15 : 167 - 191.
 156. KADLUS Z.: K otázce námrazy v Orlických horách. 1960. Lesnická práce 39, 2 : 62 - 66
 157. KADLUS Z.: K otázce námrazy v Orlických horách. 1960. Práce VÚL ČSR 18 : 155 - 179
 158. KADLUS Z.: K přirozené obnově smrku, jedle a buku v porostech s převahou smrku. 1962. Lesnická práce 41, 12 : 540 - 546.
 159. KADLUS Z.: Obnova lesních porostů. 1964. In Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno (1951 - 1963), str. 31-37.
 160. KADLUS Z.: Pěstební opatření proti námraze. 1964. Zprávy lesnického výzkumu, 10, č. 4 : 25 - 26.
 161. KADLUS Z.: Přirozená obnova a modernizace soustřeďování dřevní hmoty. 1964. Lesnická práce 43 : 512 - 515.
 162. KADLUS Z. - PEŘINA V. - JIRKOVSKÝ V. (ST.): Přirozená obnova lesních porostů. 1964. SZN Praha, 170 str.
 163. KADLUS Z.: Biologické vlastnosti jedle, smrku a buku ve fázi obnovy. 1965. Lesnická práce 44 : 485 - 488.
 164. KADLUS Z.: Struktura a vývoj zmlazení smrku, jedle a buku v Jeseníkách. 1966. Lesnický časopis 12 : 741 - 764.
 165. KADLUS Z.: Přirozená obnova v hospodářských porostech smrko - buko - jedlového stupně v Orlických horách. 1966. Opera corcontica 3 : 113 - 132.
 166. KADLUS Z.: Typologicko - pěstební jednotky Orlických hor. 1966. Práce VÚLHM, 32 : 111 - 138.
 167. KADLUS Z. - PEŘINA V.: Poznatky vědy o možnostech zabránění větrným a sněhovým kalamitám. 1966. Zprávy lesnického výzkumu, 12, 2 : 5 - 8.
 168. KADLUS Z.: Vztahy přirozené obnovy k typologicko-pěstebním jednotkám a jejich vývojovým stadiím v Orlických horách. 1967. Práce VÚLHM, 34 : 157 - 183.
 169. KADLUS Z.: Height and age analysis of natural regeneration of Norway spruce, silver fir and beech. 1967. Communicationes Instituti forestalis Čechosloveniae, vol. 5 : 47 - 61.
 170. KADLUS Z.: Námraza lesům škodí. 1967. Lesnická práce 46 : 77 - 79.
 171. KADLUS Z.: Studium proměnlivosti lesa a jeho pěstování. 1967. Lesnická práce, 46 : 383 - 385.
 172. KADLUS Z.: Otázky budoucího hospodářství v porostech 1967. In Likvidace následků polomové kalamity ve státem chráněných územích. Příloha Ochrany přírody, 22, č. 5 : II - III.
 173. KADLUS Z.: Vrcholový jev v Orlických horách. 1967. Opera corcontica, 4 : 55 - 77.
 174. KADLUS Z. - PEŘINA V.: Možnosti zvýšení přirůstavosti lesních porostů přirozenou obnovou. 1968. In Zvyšovanie prírastku lesov, SAV Bratislava, 155 - 167.
 175. KADLUS Z. - PEŘINA V. - CHROUST L.: Nowe doświadczenia nad zabezpieczeniem drzewostanów przed kleskami wiatro - i śniegolomów. 1968. Sylwan, Nr. 6 : 29 - 44.
 176. KADLUS Z.: Zimní kalamita v Orlických horách. 1968. Lesnická práce 47 : 307-314.
 177. KADLUS Z.: Aktuální problémy hospodaření ve smrkových porostech Západních Beskyd v Polské lidové republice. 1968. Lesnické aktuality, 7/8 : 22 - 24.
 178. KADLUS Z.: Problematika hospodaření v horských lesích Západních Beskyd v Polské lidové republice. 1969. Zprávy lesnického výzkumu, 2 : 11 - 12.
 179. KADLUS Z.: Struktura a vývoj zmlazení smrku, jedle a buku v Orlických horách. 1969. Lesnictví, 15 : 381 - 402.
 180. KADLUS Z.: Obnova lesních porostů v maloplošném pasečném hospodářství a její časové a prostorové uspořádání. 1970. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do praxe, ÚVTI, 43 str.
 181. KADLUS Z.: Hospodářské soubory lesních typů. 1970. Zprávy lesnického výzkumu, sv. 16, č. 2 : 43.
 182. KADLUS Z.: Obnova jedle v hospodářských porostech smrku a borovice na stanovištích jedlových doubrav. 1970. Práce VÚLHM, 39 : 79 - 102.
 183. KADLUS Z. - ZAKOPAL V.: Pěstování jedle ve světle nových poznatků. 1970. Zprávy lesnického výzkumu, sv. 16, č. 1 : 24 - 32.
 184. KADLUS Z.: Názory na ústup jedle a jejich vývoj v posledních padesáti letech. 1971, Lesnická práce 50, 8: 343 - 347.
 185. KADLUS Z.: Lužní les "Mochov". 1971, Lesnická práce 50, 5: 240.
 186. KADLUS Z.: Přírodní rezervace "Sedloňovský vrch". 1971, Lesnická práce 50, 2: 96.
 187. KADLUS Z.: Přírodní rezervace "Bukačka". 1971, Lesnická práce 50, 1: 48.
 188. KADLUS Z.: Přírodní rezervace "Žákova hora". 1971, Lesnická práce 50, 8: 384.
 189. KADLUS Z.: Přírodní rezervace "Dubno". 1971, Lesnická práce 50, 10: 480.
 190. KADLUS Z.: Výzkum obnovy porostů z hlediska časového a prostorového uspořádání. 1971, In: Konference o výzkumu pěstování lesa a jeho perspektivách, Opočno, VÚLHM,: 147 - 152.
 191. KADLUS Z., ŘÍHA J.: Pásma zimních polomů v Orlických horách. 1971, Lesnictví 17, 8: 735 - 750.
 192. KADLUS Z.: Zimní polomy 1966/67 ve vztahu k reliéfu Orlických hor. 1972, Práce VÚLHM, 41: 173 - 197.
 193. KADLUS Z.: Přírodní rezervace "Bumbálka". 1972, Lesnická práce 51, 1: 48.
 194. KADLUS Z.: Původní výskyt smrku v českých zemích. Recenze. 1972, Lesnická práce 51, 9: 427 - 428.
 195. KADLUS Z.: Růst jedle, buku a smrku v údolí "Bělidlo" pod Vrchmezím. 1973, Orlické hory a Podorlicko, 5: 20 - 31.
 196. KANTOR P.: Soubory lesních typů v účelových lesích Hrubého Jeseníku a skupiny Kralického Sněžníku jako podklad k návrhu obnovních způsobů. 1973, Dům techniky ČVTS Ostrava, Horské účelové lesy Jeseníků,: 93 - 100.
 197. KANTOR P.: Etalonnyje lesa. Recenze. 1975, Lesnictví 21, 1: 75 - 76.
 198. KANTOR P.: Vliv obnovních sečí na růst a vývoj smrkové kultury v souboru lesních typů klenové bučiny (5 A). 1975, Lesnictví 21, 5: 373 - 398.
 199. KANTOR P. BĚLE J.: Vodohospodářská a rekreační funkce lesů v Rumunsku. 1977, Zprávy lesnického výzkumu 23, 3: 23 - 25.
 200. KANTOR P.: Vliv druhové skladby lesních porostů na ukládaní a tání sněhu v horských podmínkách. 1979, Lesnictví 25, 3: 233 - 252.
 201. KAŇÁK K.: K záchraně elitních stromů našich lesních dřevin pro zajištění jakostní základny semenné výroby. 1955. Lesnická práce 34, 11 : 501 - 503.
 202. KAŇÁK K.: O smolnatosti kmenů borovice lesní (Pinus silvestris). 1956. Sborník ČSAZV - Lesnictví 2, 9 : 645 - 656.
 203. KAŇÁK K.: Současný stav a úkoly šlechtění borovice lesní v ČSR. 1956. Sborník ČSAZV - Lesnictví 2, 7/8 : 595 - 614.
 204. KAŇÁK K.: Stručný rozbor otázky roubových semenných plantáží. 1956. Lesnická práce 35, 3 : 116 - 122.
 205. KAŇÁK K.: Vliv dědičnosti na jakost a růst borových porostů. 1958. Lesnická práce 37, 5 : 212 - 218.
 206. KAŇÁK K.: Z květní biologie a plodivosti některých druhů Pinus, zvláště klimatypů Pinus silvestris. 1958. Sborník ČSAZV - Lesnictví 4, 12 : 1097 - 1108.
 207. KAŇÁK K.: Hospodaření v borových porostech podle principu šlechtitelského výběru. 1959. Lesnická práce 38, 10 : 436 - 440.
 208. KAŇÁK K.: Mezinárodní konference o výzkumu odrůd lesních dřevin a jejich využití v praxi. 1959. Lesnická práce 38, 11 : 524 - 526.
 209. KAŇÁK K.: O výzkumu odrůd lesních dřevin a jejich využití v lesnické praxi. 1959. Věstník ČSAZV 6, str. 592 - 598.
 210. KAŇÁK K.: Selekcionirane na belija bor Čechoslovakija. 1959. Gorsko Stopanstvo 15, 5 : 18 - 23.
 211. KAŇÁK K.: Hospodarowanie w drzewostanach sosnovych na podstawie doboru selekcyjnego. 1960. Sylwan CIV, 7:1-6.
 212. KAŇÁK K.: Statistická diagnóza odrůd borovice (Pinus silvestris). 1960. Sborník ČSAZV - Lesnictví 6, 8/9 : 765 - 772.
 213. KAŇÁK K.: Selekcija i semenovodstvo sosny v Čechoslovakii. 1962. Lesnoje chozjajstvo 10 : 81 - 85.
 214. KONIAS H.: Lesní hospodářství. 1951. Praha.
 215. KONIAS H. - MOTTL J.: Dosavadní výsledky meliorace degradovaných lesních půd pod borovými porosty na diluviálních píscích v Opočně. 1951. Čs. les. 31 : 419 - 420.
 216. KONIAS H.: Zkušenosti získané při praktickém provádění obnovy lesních porostů se zřetelem k jejich prostorové úpravě. 1952. Lesnická práce 31, 8 : 363 - 367.
 217. KRIEGEL H.: Nový substrát pro pěstování semenáčků. 1970. Lesnická práce 49, 2 : 86 - 87.
 218. KRIEGEL H.: Nové zařízení na vyzvedávaní stromů s půdním obalem. 1971, Lesnické aktuality ze světa, 9: 9 - 11.
 219. KRIEGEL H.: Zkušenosti se zalesňováním kalamitních holin v Krkonoších. 1974, Lesnická práce 53, 2: 81 - 84.
 220. KRIEGEL H., LOKVENC T.: Automatická závlaha obalených sazenic. 1974, Lesnická práce 53, 11: 521 - 522.
 221. KRIEGEL H.: Příspěvek k pěstování sadebního materiálu Nisulovou metodou. 1975, Zprávy lesnického výzkumu 21, 1: 5 - 10.
 222. KRIEGEL H.: Možnosti zvýšení odolnosti borových kultur proti suchu. 1978, Lesnická práce 57, 5: 207 - 212.
 223. KRIEGEL H.: Vliv hloubky výsadby na ujímavost a růst borových kultur. 1979, Lesnická práce 58, 10: 462 - 465.
 224. LOKVENC T.: Vliv mikroklimatu na miskovou síji jeřábu. 1954. Lesnická práce 33, 7 : 293 - 297.
 225. LOKVENC T.: Jeřáb sudetský. 1955. Vesmír 34, 8 : 140 - 141.
 226. LOKVENC T.: K zalesňování vysokohorských oblastí Krkonoš. 1955. Lesnická práce 34, 2 : 62 - 66.
 227. LOKVENC T.: Nové lokality dřevin v Krkonoších. 1955. Ochrana přírody 10, 3 : 91 - 92.
 228. LOKVENC T.: Zvláštní tvary korun smrku v horských oblastech. 1955. Vesmír 34, 3 : 60 - 61.
 229. LOKVENC T.: Cizí dřeviny Krkonošského přírodního parku. 1956. Ochrana přírody 11, 6 : 183 - 185.
 230. LOKVENC T. - PEŘINA V.: Příspěvek k biologii třtiny křovištní (Calamagrostis epigeios L/ROTH). 1956. Les 12, 9 : 256 - 260.
 231. LOKVENC T.: Jehličnaté porosty trutnovské části oblasti nad horní hranicí lesa v Krkonoších. 1957. Zprávy okresního vlastivědného musea Trutnov, 3 : 9 - 10.
 232. LOKVENC T.: Příspěvek ke květeně Žaltmanu. 1957. Zprávy okresního vlastivědného musea Trutnov, 3 : 8 - 9.
 233. LOKVENC T.: Další příspěvek ke květeně Žaltmanu. 1958. Trutnovsko 10 - 12.
 234. LOKVENC T.: Historie zalesňování nad horní hranicí lesa v Krkonoších. 1958. Práce VÚL ČSR, 15 : 149 - 166.
 235. LOKVENC T.: Horní hranice lesa v Krkonoších (okres Trutnov). 1958. Trutnovsko 8 - 10.
 236. LOKVENC T.: Příspěvek k poznání stavu porostů dřevin nad horní hranicí lesa v Krkonoších. 1958. Hradecký kraj, str. 71 - 78.
 237. LOKVENC T.: Kilka uwag o zalesianiu Karkonoszy. 1959. Las Polski, 24 : 16 - 19.
 238. LOKVENC T.: Obnova porostů přírodních rezervací na příkladu východních Krkonoš. 1959. Sborník ČSAZV - Lesnictví 5, 8 : 821 - 836.
 239. LOKVENC T.: Rozšíření dřevin nad horní hranicí lesa v Krkonoších. 1959. Práce Krajského musea v Hradci Králové, A. Vědy přírodní 2 : 105 - 127.
 240. LOKVENC T.: Zalesňování subalpinské oblasti Krkonoš. 1960. Lesnický časopis 6, 3 : 237 - 244.
 241. LOKVENC T.: Krkonošské hřebeny. 1960. Hradec Králové, str. 167.
 242. LOKVENC T.: Vegetativní rozmnožování smrku (Picea excelsa Link.) v Krkonoších. 1960. Dendrologický sborník II, str. 71 - 82.
 243. LOKVENC T.: Perspektivy použití rašelinocelulózových pohárků v ČSSR. 1962. Lesnická práce 41, 5 : 234 - 235.
 244. LOKVENC T.: Vliv nadmořské výšky na některé morfologické a fyziologické znaky smrku krkonošského (Picea excelsa corcontica Svob.). 1962. Lesnictví 8, 35, 5 : 361 - 374.
 245. LOKVENC T.: Zalesňování hřebenů Krkonoš. 1962. Lesnická práce 41, 3 : 107 - 111.
 246. LOKVENC T. - JENÍK J.: Die alpine Waldgrenze im Krkonoše Gebirge. 1962. Rozpravy ČSAV 72, 1 : 1 - 65. Řada matem. a přír. věd. 1962.
 247. LOKVENC T.: Metoda pěstování sazenic v rašelinocelulózových kelímcích. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, str. 131 - 135.
 248. LOKVENC T.: Zavedení metody zalesňování rašelinocelulózovými kelímky v ČSSR. 1963. Zprávy VÚLHM 9, 1 : 20 - 21.
 249. LOKVENC T.: Zhodnocení pokusů se zalesňováním subalpinské oblasti Krkonoš. 1963. Zprávy VÚLHM 9, 1 : 23.
 250. LOKVENC T.: Zkušenosti s použitím nových modifikací balíkové sadby při zalesňování nelesních půd. 1963. In: Zborník z celoštátnej porady o zalesňovaní nelesných pôd. 6 str.
 251. LOKVENC T.: Některé zkušenosti se zalesňováním vysokohorské oblasti Krkonoš. 1963. In: Zborník z celoštátnej porady o zalesňovaní nelesných pôd, 4 str.
 252. LOKVENC T.: Erfahrungen mit der Anwendung von Jiffy - Pots in der ČSSR. 1964. International Forst-Konferenz Nachod ČSSR, X. 1964, "Ballenpflanzungen". Vyd. Jiffy-Pot, Norwegen, 10 str.
 253. LOKVENC T.: Nově zjištěné lokality dřevin v alpinské oblasti Krkonoš. 1964. Opera corcontina, 1 : 159.
 254. LOKVENC T.: Příspěvek k pěstování sazenic kosodřeviny pro zalesňování Krkonoš. 1964. Opera corcontica, 1 : 97 - 111.
 255. LOKVENC T. - TESAŘ V.: Zámecký park v Opočně. 1964. Východní Čechy, str. 102 - 140.
 256. LOKVENC T.: Alpinská oblast Krkonoš v roce 1765 (Hodnocení Grauparovy mapy ). 1965. Opera corcontica, 2 : 27 - 42.
 257. LOKVENC T.: Exkurze do západních Krkonoš. 1965. Sdělení dendrol. sekce ČSBS, 11 : 3 - 9.
 258. LOKVENC T.: Stanovení a mapovaní alpinské hranice lesa. 1965. Lesnický časopis, roč. 11, č. 6 : 581 - 594.
 259. LOKVENC T.: Zelesianie przy użyciu doniczek "Jiffy pots" na terenie ČSSR. Las polski XXXIX, 11 : 12 - 14.
 260. LOKVENC T.: Exkurze dendrologické sekce ČSBS do západních Krkonoš. 1966. Opera corcontica 3 : 183 - 188.
 261. LOKVENC T.: Nový typ obalů pro pěstování rostlin - Jiffy 7. 1966. Lesnické aktuality, 12 : 17 - 18.
 262. LOKVENC T.: Pěstování a výsadba balíkovaných sazenic lesních dřevin. 1966. ÚVTI, Studijní informace. Lesnictví 3, str. 76.
 263. LOKVENC T.: Přemnožení hřebenule ryšavé (Neodiprion sertifer GEOFR.) na kosodřevině v Krkonoších v létech 1880 - 1884. 1966. Opera corcontica, 3 : 189 - 191.
 264. LOKVENC T.: Results of investigation of biological questions on reforestation with the application of Jiffy pots in the ČSSR. 1966. Forestry meeting, La Roche - Belgium, str. 18. Vyd. Jiffy - pot LTD, Norway.
 265. LOKVENC T.: Resultats des recherches de certains problemes biologiques ďafforestation en Tchecoslovaquie avec utilization de Jiffy-Pots. 1966. Journees forestieres Internationales, La Roche-en-Ardenne, vyd. Jiffy pot LTD, Belgique, str. 14.
 266. LOKVENC T. - KOTYZA F.: Poznámky z Belgie. 1966. Lesnická práce 45, 8 : 366 - 370.
 267. LOKVENC T.: Mezinárodní seminář o používání rašelino-celulózových kelímků při zalesňování. 1967. Lesnická práce 46, 12 : 364 - 365.
 268. LOKVENC T.: Obalené sazenice - důležitá součást zalesňování. 1967. Lesnická práce 46, 4 : 160 - 163.
 269. LOKVENC T.: Zalesňování kalamitních holin v Krkonoších. 1967. Ochrana přírody XXII, 5, zvláštní příloha IV.
 270. LOKVENC T.: Používání rašelino-celulózových kořenáčů v lesním hospodářství. In: Použití rašelino-celulózových kořenáčů (Jiffy pots) v zemědělství a lesním hospodářství. ÚVTI 1967. 34 : 60 - 69.
 271. LOKVENC T. - SKOUPÝ J.: Pěstování a výsadba sazenic s obaleným kořáním. 1967. SZN Praha, str. 160.
 272. LOKVENC T.: Plastoponie při zalesňování. 1968. Lesnické aktuality za světa, 2 : 18 - 19.
 273. LOKVENC T.: Erfahrungen mit der Ballenpflanzenanzucht in der ČSSR. 1969. Beiträge f. d. Forstwirtschaft, Eberswalde 3, I-II : 540 - 546.
 274. LOKVENC T.: Jak zlepšit výsledky v zalesňování. 1969. Les. práce 48, 9/10 : 540 - 546.
 275. LOKVENC T.: Z historie Krkonoš. In: Příroda Krkonošského národního parku. 1969. SZN Praha, str. 15 - 32.
 276. LOKVENC T.: Růst smrkových sazenic vysazovaných v kelímcích v prvních letech po výsadbě. 1969. Lesnictví 15 (XLII) 12 : 1053 - 1062.
 277. LOKVENC T.: Používání plastických hmot v lesnictví. 1970. In: Nové poznatky ve využití plastických hmot v zemědělství, potravinářství a v lesním hospodářství. ÚVTI 1970. 89 : 84 - 89.
 278. LOKVENC T.: Nové poznatky v zalesňování. 1970. In: Poznatky lesnického výzkumu do praxe, str. 23 - 31.
 279. LOKVENC T.: Rašelino-celulózové kelímky Fertile pot. 1970. Les. aktuality ze světa VI, 2 : 20 - 21.
 280. LOKVENC T.: Vliv antitranspirantu na snížení škod vysycháním sazenic. 1970. Práce VÚLHM, 39 : 154 - 162.
 281. LOKVENC T.: Pěstování sazenic s obaleným kořáním. 1970. In: Dušek-Kotyza a kol.: Moderní lesní školkařství. SZN Praha, str. 244 - 251.
 282. LOKVENC T. - ŘEHOUNEK J.: Finský sázecí stroj při zalesňování nelesních půd. 1970. Lesnická práce 49, 10 : 467 - 469.
 283. LOKVENC T.: První zkušenosti s Agricolem. 1971, Lesnická práce 50, 6: 267 - 268.
 284. LOKVENC T.: Vliv rostlinných společenstev na růst kosodřeviny. 1971, Opera corcontica, 7/8: 125 - 140.
 285. LOKVENC T.: Použití chemických látek proti vysychání sazenic lesních dřevin. 1971, In: Uplatnění chemizace v lesnické racionalizaci (Sborník referátů), ČSVTS České Budějovice, 11.
 286. LOKVENC T.: Některé problémy výzkumu zalesňování. 1971, In: Konference o výzkumu lesa a jeho perspektivách, Opočno, 88 - 95.
 287. LOKVENC T.: Meliorace půdního prostředí pro sazenice. 1972, Lesnické aktuality, 13 - 14.
 288. LOKVENC T.: Nové směry ve výsadbě sazenic lesních dřevin. (Ochrana sazenic před vysycháním). 1972, Studijní informace, Lesnictví 72, Praha ÚVTI, 2: 52.
 289. LOKVENC T.: Proměnlivost délky a hustoty jehlic u juvenilních dřevin po přesazení. 1972, Časopis slezského muzea, Acta Musei Silesiae, series Dendrologia, 1: 61 - 66.
 290. LOKVENC T.: Příspěvek k přesnějšímu rozlišení vlivů působících na juvenilní jehličnaté dřeviny při přesazení. 1972, Lesnictví 18, 2: 89 - 100.
 291. LOKVENC T.: Růst obalených sazenic jehličnatých dřevin po výsadbě. 1972, In: Práce VÚLHM, 41: 123 - 142.
 292. LOKVENC T.: Nová technologie pěstování a výsadby sazenic (Paperpots). 1972, Lesnická práce 51, 9: 404 - 407.
 293. LOKVENC T.: Opočenský zámecký park. 1973, Dobruška, Kulturní kalendář, červenec - srpen.
 294. LOKVENC T.: Rychleji, lépe a levněji zalesňovat. 1973, Lesnická práce 52, 12: 564 - 566.
 295. LOKVENC T.: Ochrana sadebního materiálu před vysycháním použitím antidesikantů (Agricolu). 1973, TEI 2, VÚLHM Zbraslav.: 2.
 296. LOKVENC T.: Rakouský sázecí stroj Quickwood. 1973, Lesnická práce 52, 10: 473 - 474.
 297. LOKVENC T.: Současné možnosti omezení sezónnosti zalesňovacích prací. 1973, Lesnická práce 52, 3: 115 - 118.
 298. LOKVENC T.: Exkurze České lesnické jednoty v létech 1855 až 1906. 1974, Krkonoše 7, 3: 10 - 12.
 299. LOKVENC T.: K problematice efektivnosti zalesňování. 1974, Lesnická práce 53, 6: 260 - 262.
 300. LOKVENC T., MRÁČEK Z.: Základy racionálního zalesňování. 1974, Praha SZN, 186 s.
 301. LOKVENC T., ŠIMERDA L.: Finské lesní brány TTS pro přípravu půdy. 1974, Lesnická práce 53,: 183 - 184.
 302. LOKVENC T.: Vliv nadmořské výšky na růst smrku (Picea excelsa Link.) v juvenilním stadiu. 1975, In: Opera corcontica, 12: 91 - 107.
 303. LOKVENC T.: Požadavky na sazenice pro mechanizovanou výsadbu. 1975, Lesnická práce 54, 7: 306 - 308.
 304. LOKVENC T.: Pěstování a výsadba sadebního materiálu s obaleným kořenovým systémem. 1975, In: M. Volná a kol.: Racionalizace výroby sadebního materiálu a techniky zalesňování. Učební texty pro postgraduální studium z pěstění lesů ve školním roce 1974/5 a 1975/6, VŠZ Brno, 79 - 104.
 305. LOKVENC T.: Problematika výběru sadebního materiálu pro zalesňování. 1975, In: O koncepcii rozvoja školkárskej výroby. Zborník prednášok, Spišská Nová Ves, Žilina, Dom techniky, 116 - 125.
 306. LOKVENC T.: Volba sadebního materiálu pro zalesňování v Krušných horách. 1975, In: Materiály k vědecko-technické konferenci Mechanizace pěstební činnosti, Teplice ČVTS, 6.
 307. LOKVENC T.: První zkušenosti s pěstováním semenáčků v papírových buňkách. 1975, Lesnická práce 54, 5: 215 - 219.
 308. LOKVENC T.: Nevstupovat - zalesněno. 1975, Krkonoše 8, 2: 12 - 13.
 309. LOKVENC T.: Tajemství letokruhů. 1975, Krkonoše 8, 6: 18 - 19.
 310. LOKVENC T.: Terminologie sadebního materiálu. 1975, Zprávy lesnického výzkumu 21, 4: 34 - 36.
 311. LOKVENC T., CHROUST L.: Výhledové technologie zalesňování, ošetřování a výchovy porostů. 1975, In: Dosavadní vývoj a další perspektivy vědeckotechnického rozvoje lesního hospodářství v ČSR. 1975, VÚLHM Sborník konference,: 141 - 155.
 312. LOKVENC T., MARTINCOVÁ J.: Vysychání smrkových a jedlových sazenic po vyzvednutí z půdy. 1975, Lesnictví 21, 7: 627 - 632.
 313. LOKVENC T.: Předpoklady pro zavedení metody Paperpots v ČSR. 1976, Zprávy lesnického výzkumu 22, 1: 1 - 3.
 314. LOKVENC T.: Opyty s nekotorymi tipami sažencev s zakrytymi kornjami v ČSSR. 1977, Referát na semináři RVHP, Opočno 6. - 9. 9.: 12 (rozmnoženo rotaprintem).
 315. LOKVENC T.: Pěstování a výsadba semenáčků v papírových buňkách. 1977, TEI 1, VÚLHM Jíloviště-Strnady, : 4.
 316. LOKVENC T.: Podklady pro výběr obalených sazenic k zalesňování. 1977, Lesnická práce 56, 9: 376 - 380.
 317. LOKVENC T.: Vliv výjimečných klimatických podmínek roku 1976 na lesní kultury. 1977, Lesnická práce 56, 7: 300 - 303.
 318. LOKVENC T.: Zalesňování ve smrkobukovém a bukosmrkovém vegetačním stupni. 1977, Lesnická práce 56, 4: 152 - 155.
 319. LOKVENC T.: Vliv výjimečných klimatických podmínek roku 1976 na kultury borovice v ČSR. 1977, Zprávy lesnického výzkumu 23, 3: 1 - 4.
 320. LOKVENC T.: Čtvrt století výzkumu. 1977, Krkonoše 10, 5: 10 - 11.
 321. LOKVENC T.: Roste v Krkonoších limba? 1977, Krkonoše 10, 3: 14 - 15.
 322. LOKVENC T.: Modřín krkonošský jubilant. 1977, Krkonoše 10, 1: 14 - 15.
 323. LOKVENC T.: Rodiny smrků. 1977, Krkonoše 10, 2: 14 - 15.
 324. LOKVENC T., KRIEGEL H., TEMMLOVÁ B.: Závislost mezi morfologickou kvalitou sazenic a jejich růstem po výsadbě. 1977, Práce VÚLHM, 50: 49 - 68.
 325. LOKVENC T., MICHALEC M.: Semenáčky a sazenice lesních dřevin ČSN 48 2211. 1977, Praha, Vyd. ÚNM, 11 s.
 326. LOKVENC T.: Američtí hosté v krkonošských lesích. 1978, Krkonoše 11, 3: 10 - 11.
 327. LOKVENC T.: Cizí dřeviny v našich lesích. 1978, Krkonoše 11, 7: 8 - 9.
 328. LOKVENC T.: Toulky krkonošskou minulostí. 1978, Kruh Hradec Králové, 268.
 329. LOKVENC T.: Vliv prostředí na růst obalených semenáčků lesních dřevin. 1978, In: Práce VÚLHM, 52: 83 - 100.
 330. LOKVENC T.: Základní požadavky diferenciace sadebního materiálu pro zalesňování. 1978, In: Nové technologie v lesních školkách. Sborník přednášek z celostátní konference ČSVTS, Ostrava, 13 - 18, 138.
 331. LOKVENC T.: Problematika zalesňování velkými sazenicemi. 1978, Lesnická práce 57, 4: 153 - 157.
 332. LOKVENC T.: Čarodějné metly - čarověníky. 1979, Krkonoše 12, 5: 11.
 333. LOKVENC T.: Zapojování kultur v rozličných stanovištních podmínkách. 1979, Lesnická práce 58, 4: 152 - 155.
 334. LOKVENC T.: Vliv polyetylénového krytu na růst obalených sazenic lesních dřevin. 1979, In: Práce VÚLHM, 54: 125 - 138.
 335. LOKVENC T.: Epizoda z historie rašelinišť. 1979, Krkonoše 12, 12: 20 - 21.
 336. LOKVENC T.: Problematika deformací kořenů u obalených sazenic. 1979, Studijní informace Lesnictví, 2: 29.
 337. LOKVENC T.: Dosavadní poznatky o růstu kultur založených semenáčky vypěstovanými v papírových buňkách (metodou Paperpots). 1979, Zprávy lesnického výzkumu 24, 4: 12 - 13.
 338. LOKVENC T.: Umělé rozšíření některých vzácnějších dřevin v alpinské oblasti Krkonoš v létech 1952 - 1975. 1979, In: Opera corcontica, Praha SZN, 16: 155 - 159.
 339. LOKVENC T.: Rozmnožování krkonošských druhů vrb. 1979, In: Opera corcontica, Praha SZN, 16: 113 - 124.
 340. LOKVENC T.: Problems of deformation of roots at containerized plants. 1979, In: Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, VÚLHM Jíloviště-Strnady, 11: 33 - 47.
 341. LOKVENC T., SCHMID L.: Lesmistr Ludvík Schmid. 1979, Krkonoše 12, 3: 11 - 12.
 342. LOKVENC T.: Možnosti využití moderních metod zalesňování v sadovnické praxi. 1980, In: Dřeviny v systému městské zeleně v průmyslové oblasti, (sborník referátů), ČSVTS Ústí n. L., 4. - 6. 2. 1980, díl 1,: 87 - 99.
 343. LOKVENC T.: Zhodnocení dosavadních výsledků a nové problémy výzkumu zalesňování v ČSR v 7. pětiletce. 1980, Lesnictví 26, 2: 165 - 171.
 344. LOKVENC T.: Typizace deformací kořenů v kulturách založených sadebním materiálem s obalenými kořeny. 1980, Lesnictví 26, 2: 109 - 118.
 345. LOKVENC T.: Kvalita sazenic a volba hektarových počtů. 1980, Lesnická práce 59, 7/8: 305 - 308.
 346. LOKVENC T.: Význam deformací kořenů pro hodnocení a výběr obalených sazenic k zalesňování. 1980, In: Výroba obaleného sadebního materiálu, Celostátní konference ČSAZ, Křtiny u Brna,: 47 - 56.
 347. LOKVENC T.: Vliv stanovištních podmínek na zapojování kultur. 1980, In: Práce VÚLHM 56, VÚLHM Jíloviště-Strnady, 7: 29.
 348. MAREŠ V. (ST.): Opočenské pěstební kursy. 1955. Lesnická práce 34, 5 : 214 - 219.
 349. MAREŠ V.: Švajčiarské podrastné hospodárstvo. 1967. Les 23, 8 : 360 - 363.
 350. MAREŠ V.: Srovnání hnízdových a jednotlivých výsadeb borovice lesní (Pinus silvestris L.) na Křivoklátsku. 1968. Lesnický časopis 14, 3 : 239 - 254.
 351. MAREŠ V.: K problematice listnáčov z pestovného hladiska. 1968. Les 24, 12 : 556 - 558.
 352. MAREŠ V.: Možnosti zvyšování hodnotového přírůstku listnatých porostů. 1969. Lesnická práce 48, 11 : 611 - 617.
 353. MAREŠ V.: Kvalitativní a kvantitativní přírůst v listnatých porostech dubového stupně. 1970. Lesnictví 16, 6 : 497 - 511.
 354. MAREŠ V.: Koruna jako kritérium přírůstové dynamiky stromů ve smíšeném buko-dubovém porostu. 1970. Lesnictví 16, 8 : 681 - 692.
 355. MAREŠ V.: Navržená rezervace u Trčkova v Orlických horách. 1971, Práce a studie, 3: 135 - 144.
 356. MAREŠ V.: Diskusní příspěvek. 1972, In: Konference o výzkumu pěstování lesa a jeho perspektivách, Opočno, VÚLHM: 188 - 189.
 357. MAREŠ V.: Lužní les Mochov. 1978, Práce a studie, KSPPOP, Pardubice 10: 167-176.
 358. MAREŠ V.: Příspěvek ke škodám působených okusem smrku spárkatou zvěří na holosečích v horských oblastech. 1979, Lesnictví 25, 6: 517 - 529.
 359. MAREŠ V.: Pestovanie a produkcia buku. Recenze. 1979, Lesnická práce 58, 6: 278 - 279.
 360. MAREŠ V.: Rozvoj rostlinného pokryvu na obnovních sečích ve vývojových stadiích typologických jednotek ve smrko-bukovém a buko-smrkovém stupni. 1980, Lesnictví 26, 5: 231 - 248.
 361. MARTINCOVÁ J.: Některé problémy růstu a vývoje kořenových systémů při pěstování obaleného sadebního materiálu. 1977, Zprávy lesnického výzkumu 23, 3: 4 - 7.
 362. MARTINCOVÁ J.: Růst a vývoj kořenů při pěstování sazenic v obalech. 1977, Lesnická práce 56, 9: 401 - 404.
 363. MARTINCOVÁ J.: Změny morfogeneze kořenových systémů semenáčků pěstovaných v obalech. 1980, In: Výroba obaleného sadebního materiálu, Křtiny, Lesnická fakulta VŠZ, Brno: 57 - 63.
 364. MARTINCOVÁ J.: K pěstování sadebního materiálu břízy pro imisní oblasti. 1980, Zprávy lesnického výzkumu VÚLHM 25, 4, s. 17 - 22.
 365. MATOUŠEK P.: Návod pro různé využití žebříkové soupravy. 1952. Lesy a dřevařský průmysl I, 6 : 8.
 366. MATOUŠEK P.: Normalizace lesních školek a práce v nich. 1952. Lesnická práce 31, 7 : 302 - 305.
 367. MATOUŠEK P.: Pracovní metody v lesních školkách SLH Opočno. 1952. Lesnická práce 31, 6 : 261 - 269.
 368. MATOUŠEK P.: Několik rad pro pěstování, vyzdvihování, přepravu a výsadbu lesních semenáčků a sazenic. 1954. Lesnická práce 33, 5 : 203 - 210.
 369. MATOUŠEK P.: Pěstování jednoletých listnatých sazenic v malých lesních školkách. 1954. Práce VÚL ČSR, 4 : 193 - 212.
 370. MOTTL J.: Letní vyzvedávání, prostředek k vypěstovaní hodnotnějších sazenic. 1951. Čs. les 31, 17 : 374 - 375.
 371. MOTTL J.: Bříza. 1953. V publikaci Rychle rostoucí dřeviny a jejich pěstování. Praha, str. 132 - 142.
 372. MOLTL J.: Porostní výchova. 1953. Lesnická práce 32, 7 : 310 - 315.
 373. MOTTL J.: Návštěva v pralesovém rezervátu Bialowieža v Polsku. 1954. Lesnická práce 33, 2 : 75 - 85.
 374. MOTTL J.: Příspěvek k otázce holosečí. Lesy - dřevo - papír 4. 19 : 2.
 375. MOTTL J.: Výsadba topolů v Československu. 1955. Lesnická práce 34, 2 : 67 - 77.
 376. MOTTL J. A KOL.: Zkušenosti Huga Koniase. 1956. SZN Praha.
 377. MOTTL J.: Sázíme topoly. 1957. Průkopník.
 378. MOTTL J.: Výsadba topolů. 1957. Lesnická práce 36, 1 : 28 - 36.
 379. MOTTL J. - JIRKOVSKÝ V. (ST.): Zkušenosti s výsadbou topolů na PLZ Opočno v roce 1956. 1957. Zprávy VÚLH 3, 2 : 12 - 18.
 380. MOTTL J. - KUBÍČEK J.: Vzorový projekt výsadby topolů v oblasti Pokusného závodu Opočno. 1957. Zprávy VÚLH 3, 2 : 1 - 12.
 381. MOTTL J. - MAŘAN B. - HIRŠ M. - CHOVANEC J. - ŠINDELÁŘ J.: Sovětské lesnictví. Praha 1957.
 382. MOTTL J. - DUŠEK V.: Příspěvek k mechanizaci výroby topolových řízků. 1958. Lesnická práce 38, 9 : 410 - 413.
 383. MOTLL J.: K patronátům nad JZD. 1959. Lesnická práce 38, 3 : 137.
 384. MOTTL J.: Výsadba rychle rostoucích dřevin. 1960. Příspěvek v publikaci Lesnická ročenka, str. 219 - 229.
 385. MOTTL J. - ŠPALEK V.: Práce výzkumných ústavů na úseku pěstování topolů a vrb. 1960. Lesnická práce 39, 7 : 298 - 303.
 386. MOTTL J. - ŠPALEK V.: Sortiment topolů vhodný pro sadby v českých krajích. 1960. Sborník ČSAZV - Lesnictví 6, 33, 10 : 819 - 834.
 387. MOTTL J. - HERMUT B.: Pěstování rychle rostoucích dřevin v členských zemích RVHP. 1961. Lesnická práce 40, 1 : 7 - 13.
 388. MOTTL J. - PEŠKA R.: Dějiny pěstování topolů na Opočensku. 1961. Sborník ČSAZV - Lesnictví 7, 32, 2 : 205 - 214.
 389. MOTTL J. - ŠPALEK V.: Pěstujeme topoly. Praha 1961.
 390. NETOLICKÝ J.: Alipur, nový herbicid pro lesní školky. 1963. Lesnická práce 42, 6 : 284.
 391. NETOLICKÝ J.: Určování úrody šišek optickou metodou na příkladu borovice. 1963. Lesnická práce 42, 10 : 450 - 452.
 392. NETOLICKÝ J.: Využití triazinových sloučenin v lesních školkách. 1963. Lesnická práce 42, 3 : 138 : 139.
 393. NETOLICKÝ J. - VACEK J.: Použití herbicidů ve školkách. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, st. 93 - 100.
 394. NETOLICKÝ J.: K využití triazinových sloučenin v lesních školkách. 1964. Zborník materiálov II. celoštátnej konferencie o pesticídoch v Smoleniciach. Str. 54 - 56.
 395. NETOLICKÝ J.: Herbicidy "Gramoxone" a "Reglone". 1965. Les. akt. ze světa č. 9 : 11 - 12.
 396. NETOLICKÝ J.: - CHROUST M.: Vytvořme předpoklady k hospodárnému sběru semen v semenných porostech. 1965. Materiály semenársko-šlachtitel'skej konferencie v Demänovej. Zborník VÚLH Zvolen, str. 64 - 76.
 397. NETOLICKÝ J.: K problematice dalšího využívání triazinových sloučenin v lesních školkách. 1966. Zprávy lesnického výzkumu, č. 1 : 38 - 39.
 398. NETOLICKÝ J.: Účinnost Simazinu a Herbexu ve školkách. 1966. Les. práce, roč. 45, č. 5, s. 237 - 238.
 399. NETOLICKÝ J.: Secí hlavice k odpočítávání a k stejnoměrnému vysévání semen na uměle připravených substrátech. 1967. Les. akt. ze světa č. 3 : 58 - 61.
 400. NETOLICKÝ J.: Alipur, Pyramin a Burex v lesních školkách. 1967. Les. práce č. 4 : 185 - 186.
 401. NETOLICKÝ J.: Trifenox TM a možnosti jeho využití. 1967. Les. akt. ze světa č. 3 : 42 - 43.
 402. NETOLICKÝ J.: Výsledky nových přípravků vhodných k ničení dvouděložné buřeně. 1968. Les. práce č. 4 : 182 - 183.
 403. NETOLICKÝ J.: Významné dílo o les. semenářství SSSR. 1968. Les. akt. ze světa č. 5 : 11 - 13.
 404. NETOLICKÝ J.: Údaje o proměnlivosti smrkových šišek na Slovensku. 1968. Les. akt. ze světa č. 6 : 12 - 13.
 405. NETOLICKÝ J.: Možnosti využívání Dowponu a Dowponu-Granulátu v lesnictví. 1968. Les. akt. ze světa č. 6 : 36 - 38.
 406. NETOLICKÝ J.: Výsledky nových čs. přípravků určených k hubení dvouděložné buřeně. 1969. Zprávy lesnického výzkumu, sv. XV, č. 1 : 30 - 32.
 407. NETOLICKÝ J.: Možnosti využívání herbicidů na bázi kyseliny 2, 4, 5 - trichlor-fenoxyoctové (2, 4, 5-T) při likvidaci dvouděložné buřeně. 1969. Zprávy lesnického výzkumu č. 4 : 23 - 25.
 408. NETOLICKÝ J.: "Svěrkové stupačky" pro výstup do korun stojících stromů. 1969. Les. práce č. 3 : 130 - 132.
 409. NETOLICKÝ J.: Výstupy do korun stromů v lese a v parcích. 1969. Živa č. 5 : 170 - 171.
 410. NETOLICKÝ J.: Přehled hrotových stupaček pro trhače lesních semen a jejich hodnocení. 1970. Zprávy lesnického výzkumu č. 1 : 49 - 53.
 411. NETOLICKÝ J.: Základní údaje o herbicidech SYS 67 Omnidel, SYS 67 M Prop a SYS 67 Prop. 1970. Les. akt. ze světa č. 7/8 : 45 - 46.
 412. PEŘINA V. - HANZALOVÁ L. - SEIFERT J.: Vliv ohně na biologickou složku půdy. 1952. Preslia 24, 1 : 65 - 72.
 413. PEŘINA V.: O práci Hugo Koniase. 1954. Lesnická práce 33, 12 : 549 - 557.
 414. PEŘINA V.: Převod dubové pařeziny se zřetelem k biologii půdy. 1954. Práce VÚLH 4 : 257 - 275.
 415. PEŘINA V. - JENÍK J. - SLAVÍK B.: Ekologie kotlíku s olší lepkavou (Alnus glutinosa Gaertn.) v borové monokultuře. 1954. Práce VÚL ČSR, 4 : 55 - 90.
 416. PEŘINA V. - LOKVENC T.: K otázce zalesnění kalamitních holin. 1955. Práce VÚL ČSR, 9 : 34 - 50.
 417. PEŘINA V.: K lepší obnově borových porostů. 1956. Lesnická práce 35, 3 : 59 - 64.
 418. PEŘINA V. - PEŠKA R.: K používání olše jako přípravné dřeviny. 1956. Lesnická práce 35, 4 : 148 - 152.
 419. PEŘINA V. - SEIFERT J.: Význam půdní biologie v pěstování lesa. 1956. Lesnická práce 35, 1:9 - 13.
 420. PEŘINA V.: Z polských lesů. 1957. Lesnická práce 36, 2 : 66 - 71
 421. PEŘINA V.: Hospodaření v lesích Sudet. 1958. Lesnická práce 37, 2 : 55 - 60.
 422. PEŘINA V.: Příspěvek k historii lesů na terasovém území severně od Týniště nad Orlicí. 1958. Hradecký kraj, str. 157 - 170.
 423. PEŘINA V.: Technika po prevrštaneto na izdnkovite gori v Čechoslovakija v visokostbleni. 1958. Gorsko Stopanstvo 14, 4 : 38 - 42.
 424. PEŘINA V. - SAMEK V.: Sposoby zagospodarowania lasow sudeckich. 1958. Sylwan 52, 5/6 : 34 - 49.
 425. PEŘINA V. - VINTROVÁ E.: Vliv opadu na humusové poměry borových porostů na pleistocenních píscích. 1958. Sborník ČSAZV - Lesnictví 4, 31, 8 : 673 - 688.
 426. PEŘINA V. - ČÍŽEK J. - KRATOCHVÍL F.: Přeměny monokultur. Praha 1959.
 427. PEŘINA V.: Biological amelioration of soils under pine monocultures on pleistocene terraces of Central Europe. 1959. Proc. IX. Inter Bot. Congress sv. II. Abstracts, str. 297 - 298.
 428. PEŘINA V.: K přeměnám borových monokultur. 1959. Lesnická práce 38 : 387 - 392.
 429. PEŘINA V.: Changes of forest in Czechoslovakia. 1960. Fifth World Forestry Congress SP (110) in Czechoslovakia, str. 9.
 430. PEŘINA V.: Chemické ničení nežádoucích výmladků. 1960. Lesnická práce 39, 8 : 351 - 357.
 431. PEŘINA V.: Přeměny borových monokultur na plístocenních terasách. 1960. SZN Praha, str. 210.
 432. PEŘINA V.: Přeměny monokultur. 1960. Uveřejněno v Lesnické ročence, str. 192 - 197.
 433. PEŘINA V.: Význam výroby kompostů v lesním hospodářství. 1960. Příspěvek v publikaci Lesnická ročenka, str. 220 - 231.
 434. PEŘINA V. - NĚMEC JOSEF: Za zkvalitnění porostní výchovy. 1960. Lesnická práce 39, 10 : 433 - 434.
 435. PEŘINA V. - PEŠKA R.: Boj proti ponravám v borových porostech. 1960. Lesnická práce 39, 4 : 162 - 164.
 436. PEŘINA V.: Deset let lesnického výzkumu v Opočně. 1961. Lesnická práce 40, 2 : 74 - 77.
 437. PEŘINA V.: Izpolzuvane na cherbicite za unicžovane na nežalatelnite drvesni vidove i chrasti. 1961. Gorsko stopanstvo 17, 11 : 23 - 28.
 438. PEŘINA V.: Lesy nejen ozdoba. 1961. Rudé právo 41, 8 : 4.
 439. PEŘINA V.: Nový typ registrační průměrky. 1961. Lesnická práce 40, 11 : 523.
 440. PEŘINA V.: Použití trichloroctanu sodného k ničení travní buřeně. 1961. Lesnická práce 40, 11 : 500 - 502.
 441. PEŘINA V. - DUŠEK V.: Využíváme dokonale plochy školek k produkci sazenic? 1961. Lesnická práce 40, 5 : 218 - 220.
 442. PEŘINA V. - VACEK J.: Použití herbicidů při převodech výmladkových lesů. 1961. Sborník ČSAZV - Lesnictví 7, 12 : 1119 - 1134.
 443. PEŘINA V.: Chemické ničení výmladků. 1962. Zprávy VÚLHM 8, 3 : 16 - 18.
 444. PEŘINA V.: Nový typ respirometru. 1962. Les. práce 41, 1 : 44.
 445. PEŘINA V.: Řádné hnojení lesních školek - předpoklad zvýšení produkce. 1962. Příspěvek v publikaci Lesnická ročenka, str. 231 - 244.
 446. PEŘINA V. - PEŠKA R.: Musíme snížit zaplevelení lesních kompostů. 1962. Lesnická práce 41, 2 : 64 - 67.
 447. PEŘINA V.: Jaké jsou a jaké budou lesy v Orlických horách. 1963. Jiskra Rychnovska 4, 13. VI., 24 : 3.
 448. PEŘINA V.: Základní způsoby hnojení a zakládání lesních kompostů. 1963. Příspěvek v publikaci Kotyza a kol.: Nové směry ve školkařském provozu, str. 58 - 67.
 449. PEŘINA V.: Increment raising and the research problems in the forests of Czechoslovakia. 1963. For Socialist Agricultural Science Vol. 12, 3 : 305 - 324.
 450. PEŘINA V.: Zwiekszenie przyrostu i problematika badań w lasach Czechoslowackiej Republiki Socjalistycznej. 1963. Sylwan CVII, s. 41 - 49.
 451. PEŘINA V.: Hnojení v lesních školkách. 1963. Oborová norma 48, 2351, 03L-4/63 : 16.
 452. PEŘINA V. - PEŠKA R.: Lesní komposty. 1963. SZN Praha, str. 90.
 453. PEŘINA V.: Příklady návodů k zakládání lesních kompostů. In: Němec a kol.: Technická příručka lesnická, Praha, SZN, 1964 : 224 - 227.
 454. PEŘINA V. - KADLUS Z. - JIRKOVSKÝ V. (ST.): Přirozená obnova lesních porostů. 1964. SZN Praha, 167 str.
 455. PEŘINA V. A KOL.: VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno. 1964, VÚLHM ve SZN Praha, 110 str.
 456. PEŘINA V.: Mezinárodní konference o rekonstrukcích máloproduktivních lesů. 1965. Lesnická práce 44, č. 1. : 42 - 44.
 457. PEŘINA V.: Problematika rekonstrukcii maloproizvoditelnych lesonasaždenij v ČSSR. 1965. Sb. Akademija na selskostopanskite nauky, Institut za gorata, Sofia : 231 - 236.
 458. PEŘINA V. - HORÁK F.: Použití herbicidů při zalesňování. 1965. Lesnická práce 44, č. 11 : 444 - 448.
 459. PEŘINA V. - KOLSTOCK N.: Beležka za rekonstrukcijata na bolgarskite gori. 1965. Gorsko stopanstvo 21, č. 9 : 13 - 16.
 460. PEŘINA V. - PEŠKA R.: Gorski komposti. 1965. Akademija na selskostopanskite nauky. Centr. za SNTID, Sofija : 80 str. (překlad).
 461. PEŘINA V.: Jakých jazyků se nejvíce používá ve světové lesnické literatuře. 1966. Les. práce 45, č. 3 : 132.
 462. PEŘINA V.: Stav a perspektivy pěstování lesů. 1966. Les. práce 45, č. 7 : 294 - 299.
 463. PEŘINA V.: Přeměny smrkových a borových monokultur. 1966. III. Vedecká konferencia VÚLH, I - 4/1 - 4/8.
 464. PEŘINA V.: VÚLHM - Výzkumná stanice Opočno. Výroční zprava 1966 : 30.
 465. PEŘINA V. - KADLUS Z.: Poznatky vědy o možnostech zabránění větrným a sněhovým kalamitám. 1966. Zprávy les. výzkumu, sv. XII, č. 2 : 5 - 8.
 466. PEŘINA V. - KREČMER V.: Lesní hospodářství není jen těžba dřeva. Rudé právo 21. IV. 1967. s. 3.
 467. PEŘINA V.: Poznatky z lesního hospodářství Bádenska - Virtemberska. 1968. Lesnická práce 47, 1 : 19 - 26.
 468. PEŘINA V.: Arboricidy a jejich použití v lesním hospodářství. 1968. Zprávy les. výzkumu, sv. 14, č. 1 : 13 - 16.
 469. PEŘINA V.: Forest Research Station Opočno. Annual Report 1968, p. 23.
 470. PEŘINA V. - HUSÁK F.: Příspěvek k přirozené obnově borovice ve skupině lesních typů Querceto-Pinetum (Zl.). 1968. Lesnický časopis 14 (XLI), č. 7 : 673 - 688.
 471. PEŘINA V. - CHROUST L. - KADLUS Z.: Nowe doświadczenia nad zabezpieczeniem drzewostanów przed kleskami wiatro- i sniegolomów. 1968, Sylwan CX, No. 6 : 29 - 44.
 472. PEŘINA V. - KADLUS Z.: Možnosti zvýšení přirůstavosti lesních porostů přirozenou obnovou. 1968. Zborník "Zvyšovanie prírastku lesov". SAV Bratislava : 155 - 167.
 473. PEŘINA V.: Rozbor vývojových možností a úkoly výzkumu při zvyšovaní produktivnosti lesů pěstební technikou. Sympózium o úkolech lesnického výzkumu při perspektivním rozvoji lesního hospodářství. VÚLHM 1969, s. 64 - 79.
 474. PEŘINA V.: Výsledky výzkumu v technice pěstování lesních porostů za roky 1964 - 1967. 1969. Zprávy les. výzkumu. Sv. XV. 1/1969 : 22 - 27.
 475. PEŘINA V.: Norské lesní hospodářství. 1969. Lesnická práce 48, č. 1 : 12 - 20.
 476. PEŘINA V.: Příspěvek k používání listnatých odrostků. 1969. Lesnická práce 48, č. 4 : 171 - 176.
 477. PEŘINA V.: Použití arboricidů při výchově listnatých mlazin. 1969. Lesnická práce 48, č. 6 : 400 - 404.
 478. PEŘINA V.: Možnosti snížení ztráty vody u sazenic. 1969. Lesnická práce 48, č. 8 : 500 - 503.
 479. PEŘINA V.: K zlepšení podmínek pro přirozenou obnovu borovice. 1969. Lesnická práce 48, č. 9/10 : 532 - 539.
 480. PEŘINA V.: Studium biologie lesů jako základ lesnické fytotechniky. Brno 1969. Konference lesnické fakulty, s. 49.
 481. PEŘINA V.: Výsledky výzkumu na úseku pěstební techniky. 1970. Dům techniky ČVTS Č. Budějovice. Poznatky lesn. výzkumu do praxe. Praha 1970 : 11 - 21.
 482. PEŘINA V.: K uplatňování vědeckých poznatků v praxi. 1970. Lesnická práce 49, č. 6 : 258 - 263.
 483. PEŘINA V.: Pedologie v lesním školkařství. In Dušek V. - Kotyza F.: Moderní lesní školkařství, 1970, SZN Praha : 34 - 41.
 484. PEŘINA V. - FOJT V. - KREČMER V. - ZAKOPAL V.: Research of the primary productivity of Spruce stand (Picea excelsa Lk) in the highlands. 1970. Productivity of terrestrial ecosystems, Production processes. Czechosl. Acad. Sci., Czechosl. Nat. Comm. for the IBP, PT-PP, Praha.
 485. PEŘINA V. - MATERNA J.: Výživa a hnojení semenáčků a sazenic. In Dušek V. - Kotyza F.: Moderní lesní školkařství. 1970. SZN Praha : 322 - 356.
 486. PEŘINA V. - MÜLLER Z.: Použití nového antitranspirantu na sazenicích jehličnanů. 1970. Agrochémia 10, č. 3 : 94 - 96.
 487. PEŘINA V.: Forest Cultivation Research. 1971, Communicationes Inst. Forest. Čechoslov., Vol, 7: 85 - 100.
 488. PEŘINA V.: Uplatnění chemických přípravků při pěstování lesních porostů. 1971, Dům techniky ČVTS, Čes. Budějovice, Uplatnění chemizace v lesnické racionalizaci, : 1 - 11.
 489. PEŘINA V.: Výzkumná stanice Opočno 1951 - 1971. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Zbraslav-Strnady, 66 s.
 490. PEŘINA V.: Vliv přípravy půdy na přirozenou obnovu borovice lesní (Pinus silvestris L.). 1971, Lesnictví 17, 6: 563 - 590.
 491. PEŘINA V.: Finské lesní hospodářství. 1971, Lesnická práce 50, 8: 352 - 358.
 492. PEŘINA V.: 20 let Výzkumné stanice pro pěstování lesů v Opočně. 1971, Lesnická práce 50, 9: 399 - 401.
 493. PEŘINA V.: Hospodářské způsoby v borových porostech na degradovaných písčitých půdách. 1971, Dům techniky ČVTS, České Budějovice, Racionální zvyšování produkčních a společenských funkcí lesa na degradovaných půdách, 65 - 68.
 494. PEŘINA V.: Finský národní park Oulanka. 1971, Ochrana přírody 26, 8: 197 - 198.
 495. PEŘINA V.: Problematika volby a uplatňování hospodářských způsobů. 1971, Sborník konference VÚLHM Strnady "Lesy a lesní hospodářství v rozvoji současné společnosti", Praha: 257 - 266.
 496. PEŘINA V.: Aktuální a perspektivní problémy výzkumu v pěstování lesů. 1971, Sborník konference VÚLHM Strnady "O výzkumu pěstování lesa a jeho perspektivách", Opočno, 6 - 20.
 497. PEŘINA V.: 20 let výzkumné stanice pro pěstování lesů v Opočně. 1971, Sborník Orlické hory a Podorlicko, 4: 71 - 84.
 498. PEŘINA V., KREČMER V.: Hospodářské způsoby a vodohospodářské funkce lesa. 1971, Lesnická práce 50, 6: 246 - 253.
 499. PEŘINA V., KREČMER V.: Příspěvek k volbě hospodářských způsobů a zásad hospodaření z hlediska víceúčelového zaměření lesního hospodářství. 1971, Sborník: Hospodářské způsoby vysokokmenného lesa, VLÚ ve SZN Praha,: 105 - 111.
 500. PEŘINA V., KREČMER V.: Víceúčelové využití lesů, jeho problematika a efekty z hlediska vodohospodářských účinků lesů v ČSSR. 1971, Ochrana přírody 26, 6: 129 - 136.
 501. PEŘINA V., PAŘEZ J., KADLUS Z.: Některé aspekty výzkumu pěstební techniky v lesích ČSR. 1971, Sborník konference VÚLHM Strnady "Lesní hospodářství a lesy v rozvoji současné společnosti", Praha,: 175 - 188.
 502. PEŘINA V.: Výsledky výzkumu techniky pěstování lesních porostů za období 1963 - 1970. 1972, Zprávy lesnického výzkumu 18, 1/2: 1 - 8.
 503. PEŘINA V., KREČMER V.: Sympozium o hospodaření v horských oblastech Evropy. 1972. Lesnická práce 51, 11: 528 - 529.
 504. PEŘINA V., KREČMER V.: Możlivości wielostronnego wykorzystania lasów górskich Czechoslowacji. 1972, Sympozjum na temat "Problemy gospodarki górskej w badaniach krajów europejskich" 6 - 10 wrzesień 1972, Kraków,: 83 - 84.
 505. PEŘINA V.: Význam smrku v borových porostech souboru lesních typů borové doubravy. 1973, Lesnická práce 52, 5: 201 - 206.
 506. PEŘINA V.: Diferenciace obnovních způsobů v lesích ČSR. 1973, Lesnická práce 52, 7: 292 - 299.
 507. PEŘINA V.: Přirozená obnova a její předpoklady. 1973, Lesnická práce 52, 9: 392 - 397.
 508. PEŘINA V.: Vliv příměsi smrku a dubu na růst a půdní vlastnosti borových porostů. 1973, Lesnictví 19 (XLVI), 7: 547 - 566.
 509. PEŘINA V.: Present problems in silvicultural research. 1973, Communicationes Instituti Forestalis Čechosloveniae, 8: 175 - 187.
 510. PEŘINA V., KANTOR P.: Možnosti diferenciace obnovních způsobů v lesích ČSR. 1973, Lesnictví 19 (XLVI), 12: 1069 - 1094.
 511. PEŘINA V., KREČMER V.: Jak hospodařit s lesy. 1973, Vesmír 52, 12: 355 - 359.
 512. PEŘINA V., KREČMER V.: Výsledky výzkumu v otázkách hospodaření v horských účelových lesích (na příkladu Orlických hor). 1973, Sb. Horské účelové lesy Jeseníků, Dům techniky ČVTS, Ostrava,: 101 - 108.
 513. PEŘINA V., KREČMER V., KADLUS Z., BĚLE J.: Možnosti víceúčelového hospodaření s cíli produkčními a vodohospodářskými na příkladu Orlických hor. 1973. Práce VÚLHM, 43: 71 - 117.
 514. PEŘINA V., TESAŘ V.: Przyczynek do zagadnienia odumierania drzewostanów w Beskidzie Malym. 1973, Sylwan CXVII, 11: 1 - 7.
 515. PEŘINA V.: Pěstování lesů v Rakousku. 1974, Lesnická práce 53, 3: 115 - 121.
 516. PEŘINA V., LOKVENC T.: Za hezčí životní prostředí na vesnici. 1974, Jiskra Rychnovska.
 517. PEŘINA V., MRÁČEK Z.: Zásady hospodaření v rekreačních lesích. 1974, Lesnická práce 53, 7: 293 - 297.
 518. PEŘINA V.: K zásadám hospodaření v lesích v povodí vodárenských nádrží. 1975, Lesnická práce 54, 1: 24 - 30.
 519. PEŘINA V.: Šířka holosečí v borových porostech. 1975, Lesnická práce 54, 4: 160 - 164.
 520. PEŘINA V.: Vliv šířky a orientace pasek na růst borových kultur. 1975, Lesnictví 21 (XLVIII), 5: 351 - 372.
 521. PEŘINA V.: Der Waldbau in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. 1975, Die sozialistische Forstwirtschaft 25, 10: 298 - 302.
 522. PEŘINA V.: Demonstrační objekt pro hospodaření v borových porostech (LZ Vysoké Chvojno). 1975, Zprávy lesnického výzkumu 21, 2: 21 - 22.
 523. PEŘINA V.: Účelové lesy a užitečné funkce. 1975, Lesnická práce 54, 10/11: 439 - 446.
 524. PEŘINA V.: Perspektivní způsoby hospodaření ve funkčně integrovaném lesním hospodářství. 1975, Sborník konference MLVH ČSR a VÚLHM "Za další rozvoj lesního hospodářství v ČSR", Praha 21. - 22. V.,: 99 - 110.
 525. PEŘINA V., KANTOR P.: Diferenciace obnovních způsobů. 1975, Zprávy lesnického výzkumu 21, 3: 14 - 15.
 526. PEŘINA V., KREČMER V.: Vozmožnosti različnogo ispolzovanija lesov v gornych rajonach Čechoslovakii. 1975, In Sb. Problemy gospodarki górskej w badaniach krajów europejskich, PAN, Zeszyty prob. postepów nauk rol., 162: 411 - 420.
 527. PEŘINA V., KVĚT J.: Vliv prosvětlení horské smrčiny na tvorbu biomasy přízemního patra. 1975, Lesnictví 21 (XLVIII), 8/9: 659 - 687.
 528. PEŘINA V.: Možnosti ovlivňování vodohospodářské funkce lesů biotechnikou. 1976, ČVTS, Dům techniky Pardubice, Sb. přednášek Les a voda, Nové Město n. Met.: 3 - 10.
 529. PEŘINA V., KREČMER V.: Zásady hospodaření v lesích vodohospodářského určení. 1976, Lesnický průvodce 2, VÚLHM Jíloviště - Strnady,: 52.
 530. PEŘINA V.: Ještě k diskusi o přirozené obnově. 1977, Lesnická práce 56, 4: 167 - 174.
 531. PEŘINA V.: Diferenciace lesů jako předpoklad jejich racionálního pěstování. 1977, Sb. Zvyšování intenzity socialistické výroby a její racionalizace, VLÚ VŠZ v SZN Praha: 36 - 40.
 532. PEŘINA V.: Vliv velikosti seče na růst kultur. 1977, Lesnická práce 56, 8: 332-336.
 533. PEŘINA V.: K otázce velikosti holosečí v horských polohách. 1977, Lesnická práce 56, 9: 381 - 385.
 534. PEŘINA V., KANTOR P., MAREŠ V.: Vliv porostních stěn a šířky holosečí na růst smrkových kultur v horských polohách. 1977, Lesnictví 23, 11: 837 - 861.
 535. PEŘINA V., KREČMER V.: Research problems in multipurpose silviculture. 1977, Scientia agriculturae bohemoslovaca, 9 (XXVI): 195 - 198.
 536. PEŘINA V.: Vliv velikosti seče na růst kultur různých dřevin ve stanovištních podmínkách dubové bučiny. 1978, Práce VÚLHM, 52, 57 - 82.
 537. PEŘINA V.: Výzkum hospodářských způsobů podle přírodních podmínek a účelového zaměření lesů. 1978, Práce VÚLHM, 53: 149 - 153.
 538. PEŘINA V., FERDA J., ŘEHOUNEK J.: Výroba kůrorašelinných kompostů a substrátů. 1978, TEI VÚLHM, 1.
 539. PEŘINA V.: Terrain and technology classification for artificial regeneration in the C. S. R. 1979, IUFRO, Subject Group S 3. 02 - 00. Symposium on Stand Establishement Techniques and Technology, Pre-edition, Puskino, p. 4.
 540. PEŘINA V., KREČMER V., ŠACH F., DRESSLER M., RÉMAN Z., BENEŠ J., JAŘABÁČ M., KŘEČEK J., SKÝPALA J., ŘÍHA L.: Vzorový projekt pro zvýšení vodohospodářské funkce lesů v povodí vodárenské nádrže. 1979. In: Sborník celostátní konference Víceúčelové obhospodařování lesů v povodí vodárenských nádrží, Ostrava, Dům techniky ČSVTS. 124 s.
 541. PEŘINA V.: Application of the research results of multipurpose forest use in forests with hydrologic and soil protection functions. 1980, IUFRO/MAB Conference: Research on Multiple - Use of Forest Resources, Flagstaff, Arizona, USA, May 18 - 23, p. 6.
 542. PEŘINA V.: Vliv obnovních způsobů na prostředí obnovních sečí. 1980, Sb. referátů odborného semináře Těžební technologie ve vztahu k přírodnímu prostředí, VŠZ Brno: 67 - 75.
 543. PEŘINA V.: Lesní hospodářství a čistota ovzduší v Orlických horách. 1980, Památky a příroda 5, 10: 621 - 624.
 544. PEŘINA V., KREČMER V.: Zásady víceúčelového obhospodařování lesů vodohospodářsky důležitých. 1980, Sborník z II. pracovní konference "Ochrana vodohospodářských zájmů v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Jizerských hor", Liberec, červen,: 42 - 63.
 545. ŘÍHA J.: Pěstování lesů v Japonsku. 1970. Zprávy les. výzkumu 16, č. 2 : 37 - 39.
 546. ŘÍHA J.: Rumunské lesní hospodářství. 1969. Lesnická práce 48, č. 7 : 451 - 456.
 547. ŘÍHA J.: Lesnické školství v USA. 1969. Lesnická práce 48, č. 7 : 473.
 548. SIMON J.: Ochrana kultur v lesních školkách proti ptactvu. 1979, Lesnická práce 58,: 519 - 520.
 549. SIMON J., LUX A..: Zimování hus polních na Českotřebovsku. 1979, Myslivost, 112.
 550. SIMON J., NOVÁK V.: Asanace kůrovcového dřeva odkorňovacími stroji. 1979, Lesnictví, 25: 291 - 300.
 551. SIMON J.: K oplocování zahradních pozemků v honitbách. 1980, Myslivost, 204.
 552. SIMON J.: Vliv prodloužení doby vzcházení síjí na kvalitu semenáčků. 1980, Lesnická práce 59: 362 - 364.
 553. SIMON J.: Přístroj na měření pevnosti a stability kořenového systému. 1980, Lesnická práce 59,: 447.
 554. SIMON J., SCHWARZ O.: Další příspěvek k biocenologii Bělověžského pralesa. 1980, Živa 28,: 215 - 216.
 555. SLODIČÁK M.: Vliv schematických zásahů v mladých smrkových porostech na tvar korun. 1980, Zprávy lesnického výzkumu 25, 3: 11 - 15.
 556. SLODIČÁK M.: Inkompatibilita roubu a podnože douglasky tisolisté. 1980, Práce VÚLHM, 56: 95 - 109.
 557. ŠACH F.: Diskuse o holosečích v USA. 1976, Lesnická práce 55, 9: 427 - 428.
 558. ŠACH F.: Hygienicko-sanitární funkce jehličnatých lesů. 1976, Lesnické aktuality ze světa 12, 9: 30 - 33.
 559. ŠACH F.: Protopopov V. V.: Sredoobrazujuščaja rol' temnochvojnogo lesa. Recenze. 1978, Lesnictví 24, 1: 92 - 96.
 560. ŠACH F.: Vliv způsobu hospodaření na vsakování a povrchový odtok srážkových vod v lese. 1978, Zprávy lesnického výzkumu 24, 3: 17 - 22.
 561. ŠRÁMEK P.: Snímkování semenáčků siluetovou metodou. 1967. Lesnická práce, 46, 10 : 468 - 469.
 562. ŠRÁMEK P.: Závlahová zařízení používaná v PE sklenících v zahraničí. 1969. Lesnická práce, 48, 2 : 82 - 84.
 563. ŠVARC B.: Příspěvek k otázce zalesňování málo úrodných polnohospodářských a neplodných pozemků v pohraniční oblasti Šumavy. 1954. Práce VÚL 9 : 55 - 77.
 564. TESAŘ V.: Přírodní předpoklady lesní produkce na území lesního závodu Opočno. 1961. Východní Čechy, str. 27 - 40.
 565. TESAŘ V.: Z konference o boji proti chemickým exhalacím v tepelných elektrárnách. 1961. Preslia 33, 3 : 339 - 340.
 566. TESAŘ V.: Pěstební opatření v oblastech poškozovaných průmyslovými exhalacemi. 1962. Lesnická práce 41, 11 : 511 - 514.
 567. TESAŘ V.: Přírodní poměry. 1962. Příspěvek v publikaci Staněk J. a kol.: Orlické hory a Královéhradecko. Turistický průvodce ČSSR, sv. 19, str. 5 - 12.
 568. TESAŘ V.: Škody působené lesnímu hospodářství kouřovými exhalacemi na Trutnovsku. 1962. Lesnictví, 8, 35, 11 : 927 - 940.
 569. TESAŘ V.: Půdy katastrálního území Bolehošť a možnosti jejich zúrodnění. 1963. Východní Čechy 1962 : 157 - 168.
 570. TESAŘ V. - TUŠL M. - ŠVORCOVÁ Š. - KAUT V.: Doklad o významu sledování meteorologických činitelů a rozložení exhalací pro hygienickou praxi. 1963. Sborník dokumentů III. bioklimatologické konference. ČSAV : 238 - 243.
 571. TESAŘ V. - KAUT V. - TUŠL M. - ŠVORCOVÁ Š.: Vztah mezi poškozením lesních porostů kysličníkem siřičitým, klimatickými podmínkami a utvářením terénu. 1963. Sbor. dokumentů III. celostátní bioklimatologické konference ČSAV : 388 - 397.
 572. TESAŘ V. - KAUT V. - TUŠL M. - ŠVORCOVÁ Š.: Zhodnocení některých opatření proti škodlivým exhalacím. 1963. Československá hygiena 8, 2 : 70 - 77.
 573. TESAŘ V.: Pěstební opatření proti kouřovým škodám. 1964. In Peřina V. aj.: Výzkumná stanice Opočno, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, SZN : 60 - 64.
 574. TESAŘ V. - LOKVENC T.: Zámecký park v Opočně. 1964. (Vlastivědný sborník) Východní Čechy, str. 102 - 110.
 575. TESAŘ V.: Zur Frage der Rauchschädigung mittelalter Fichtenbestände und deren waldbaulicher Behandlung. 1965. In: Kisser J. Halbwachs G., Allg. Forstztg. 76, 1 : 4.
 576. TESAŘ V. - PELZ E. - TEMMLOVÁ B.: Die Nadelfarbe von Fichten als Hilfsmittel bei Rauchschadenuntersuchungen. In: Kisser J., Halbwachs G. 1965. Allg Forstztg. 76, 1 : 4.
 577. TESAŘ V.: Počáteční působení kysličníku siřičitého na smrkové porosty středního věku. 1966. Lesnický časopis 12, 9 : 815 - 829.
 578. TESAŘ V.: Zásady pěstování lesa v oblastech zasažených kysličníkem siřičitým. 1966. Zprávy lesnického výzkumu 12, 4 : 23 - 24.
 579. TESAŘ V. A KOL.: Vliv průmyslových exhalací na lesní hospodářství. 1966. Exkursní průvodce. Českoslov. vědeckotechn. spol., 32 str.
 580. TESAŘ V. - PELZ E. - TEMMLOVÁ B.: Die Nadelfarbe von Fichten als Hilfsmittel bei Rauchschadenuntersuchungen. 1966. Biol. Zbl. Leipzig 85, 3 : 325 - 334.
 581. TESAŘ V.: Mezinárodní konference "Vliv průmyslových exhalátů na lesní hospodářství." - Janské Lázně 11. - 14. 10. 1966. 1967. Opera corcontica 4 : 191 - 196.
 582. TESAŘ V.: Odrůstání lesních kultur po přihnojení vápencem a diabasem ve rtyňské kouřové oblasti. 1967. Práce VÚLHM 35 : 143 - 170.
 583. TESAŘ V.: Příklad průkazu poškození lesních cenóz kouřem v okolí místního zdroje. 1967. Československá ochrana přírody, 3 : 77 - 89.
 584. TESAŘ V.: Seminář "Odsířování spalin čpavkovou metodou." 1968. Lesnické aktuality ze světa 4, 6 : 31 - 34.
 585. TESAŘ V. - TEMMLOVÁ B.: Baumabsterben in mittelalten durch Schwefeldioxyd geschädigten Lichtenbeständen und Möglichkeiten seiner Prognose nach dem Bestandeszustande. 1968. Referaten der VI. Intern. Arbeitstagung Forstl. Rauchschadensachverständiger 9. - 14. 9., Katowice : 371 - 388.
 586. TESAŘ V. - VINŠ B.: Přírůstové ztráty vlivem kouřových exhalací na Trutnovsku. 1969. Práce VÚLHM 38 : 139 - 158.
 587. TESAŘ V.: Hospodaření ve smrkových porostech středního věku zasažených kysličníkem siřičitým. 1970. Lesnická práce 49, 9 : 392 - 397.
 588. TESAŘ V.: Vliv imisí na les a opatření lesního hospodářství proti nim. 1971. In: Sborník pro ochranu a tvorbu přírodního prostředí. VTEI řada E, č. 3/4. Praha, Terplan, s. 41 - 46.
 589. TESAŘ V., TEMMLOVÁ B.: Olistění stromu jako kritérium pro posuzování stavu smrkových porostů v imisním území. 1971, Lesnictví 17, 11: 1017 - 1032.
 590. TESAŘ V.: Immissionssituation, forstliche Lage und Auswirkung von Gegen-massnahmen im Immissionsgebiet Trutnov (Riesengebirge). 1972, Mitteilungen d. FBVA, 97: 481 - 491.
 591. TESAŘ V.: Použití neobjemové sumační metody stanovení kysličníku siřičitého v ovzduší pro lesnické účely. 1973, In: Práce VÚLHM, 43: 181 - 202.
 592. TESAŘ V., TEMMLOVÁ B.: Vliv kysličníku siřičitého v ovzduší na stavbu smrkových porostů. 1973, Lesnictví 19, 4: 355 - 370.
 593. TESAŘ V.: Vertikální rozložení imisí kysličníku siřičitého ve smrkovém porostu. 1974. In: Životní prostředí a bioklimatologie, (Sborník), Československá bioklimatologická společnost, Praha,: 216 - 224.
 594. TESAŘ V.: Znečištění ovzduší. 1974, In: Ochrana a tvorba krajiny, (učební texty pro postgraduální studium), VŠZ Brno: 64.
 595. TESAŘ V., TEMMLOVÁ B.: Methodische Möglichkeiten der individuellen Auslese in immissionsgeschädigten Fichtenjungbeständen auf Grund einiger Merkmale des Assimilationsapparates. 1974, In: IX. Int. Tagung über Luftverunreinigungen und Forstwirtschaft, Mariánské Lázně,: 345 - 351.
 596. TESAŘ V.: Funkční postavení lesů a rozptýlené zeleně v oblastech se znečištěným ovzduším. 1975, In: Funkce lesů v péči o krajinu a životní prostředí, (Sborník referátů z konference), VŠZ Brno,: 69 - 81.
 597. TESAŘ V.: Demonstrační objekt pro hospodaření v lesích postižených imisemi. 1975. Zprávy lesnického výzkumu 21, 2: 23.
 598. TESAŘ V., TEMMLOVÁ B.: Die Variabilität einiger Nadelmerkmale im Rahmen eines immissionsbeeinflussten jungen Fichtenbestandes. 1975, In: Bioindicatores deteriosationis regionis, (Sborník z konference), Most, 2: 160 - 171.
 599. TESAŘ V.: Prvé výsledky z výchovy smrkových tyčkovin ovlivněných imisemi. 1976. In: Práce VÚLHM, 48: 55 - 76.
 600. TESAŘ V.: Zaměření péče o mladé a středně staré smrkové porosty ovlivněné imisemi. 1976, In: Lesní hospodářství a imise (Sborník ze sympozia), ČSVTS, Ústí nad Labem,: 112 - 121.
 601. TESAŘ V.: K výchově mladých smrkových porostů v imisních územích. 1976. Lesnická práce 55, 2: 63 - 68.
 602. TESAŘ V.: Narušování produkce lesů činností člověka, důsledky a perspektiva trendu. 1976, In: Aktuální problémy ochrany lesů (učební texty pro postgraduální studium), VŠZ Brno,: 17 - 42.
 603. TESAŘ V.: Grundzüge des Bewirtschaftungssystems junger und mittelalter immissionsbeeinflusster Fichtenbestände. 1979, In: Mitteilungen d. Fachgruppe Luftverunreinigungen IUFRO, Bericht der X. Fachtagung, Lublana,: 191 - 198.
 604. TESAŘ V.: Možnosti pěstování smrku a potřeba náhradních obnovních cílů v jedlobukovém stupni. Příklad imisního území Trutnov. 1980, In: Soubor opatření ke snížení vlivu imisí na lesní hospodářství, (Sborník sympozia), Dům techniky, ČSVTS, Ústí n. L.,: 84 - 90.
 605. TESAŘ V.: Ergebniss einer Parallelanwendung von zwei Methoden zur Erfassung der Schwefeldioxidwirkung in Fichtenbeständen. 1980, Proc. of the III. Conf. Bioindicatores Deteriorisationis Regionis, 1977, Academia, Praha, 369 - 374.
 606. TESAŘ V., NEHYBA J., KONEČNÝ M.: Demonstrační objekt pro hospodaření v lesích postiženými imisemi - lesní závod Broumov. Průvodce. Hradec Králové, Východočeské státní lesy 1980. 52 s.
 607. TOMAN J.: K sadbě jamkové a štěrbinové. 1957. Lesnická práce 36, 7 : 251 - 257.
 608. TOMAN J.: Sočinské dendrarium. 1960. Živa 7, 6 : 202 - 203.
 609. TOMAN J.: Mrazové kotliny na Českomoravské vrchovině. 1961. Východní Čechy, str. 13 - 25.
 610. TOMAN J.: Zalesňování mrazových kotlin na Českomoravské vysočině. 1961. Lesnická práce 40, 8 : 354 - 359.
 611. TOMAN J.: Zlepšená konstrukce pomocného sazečku a práce s ním. 1961. Lesnická práce 40, 10 : 466 - 468.
 612. TOMAN J.: Vliv normalizace lesopěstebních prací na produkci kvalitního dříví. 1962. V publikaci Technická normalizace v dřevařském průmyslu a v lesním hospodářství, str. 5 - 21.
 613. VACEK J.: Příprava půdy zpopelněním povrchu. 1956. Lesnická práce 35, 7 : 328 - 329.
 614. VACEK J.: Ničení kapradí chemickými prostředky. 1961. Lesnická práce 40, 2 : 88 - 89.
 615. VACEK J.: Postřikovací přístroj pro práci s herbicidy. 1961. Lesnická práce 40, 5 : 235 - 236.
 616. VACEK J.: Plevelohubné látky nám pomohou na našich sjezdových tratích. 1962. Lyžařství, 7/8 : 17.
 617. VACEK J. - DROBNÍK J.: Přístroj na měření respirace půdy. 1962. Rostlinná výroba 8, 35, 6 : 773 - 780.
 618. VACEK J. - NETOLICKÝ J.: Úprava posuvných trysek k postřikovacímu aparátu. 1962. Lesnická práce 41, 7 : 331.
 619. VACEK J.: Zkušenosti získané při měření respirace lesních půd v makrorespirometru. 1963. Rostlinná výroba 9, 36, 7/8 : 818 - 820.
 620. VACEK S.: Zdravotní stav a snížená fruktifikace autochtonních smrkových porostů jako odraz imisního zatížení v oblasti anemo-orografického systému Mumlavy. 1979, In: Problematika lesů v Krkonošském národním parku, Sborník referátů … Uspoř. O. Schwarz. Vrchlabí, Správa Krkonošského národního parku : 53 - 61.
 621. VACEK S.: Analýza struktury a vývoje lesního ekosystému, nezbytný předpoklad odborné péče o rezervace. 1980, In: Ochrana přírodního genofondu Krkonošského národního parku a velkoplošných chráněných území, Špindlerův Mlýn, KRNAP : 43 - 49. - Res. angl.
 622. ZAKOPAL V.: Za Hugo Koniasem. 1954. Lesnická práce 33, 7 : 299 - 300.
 623. ZAKOPAL V.: Studie přírůstu v souvislosti se stadijním vývojem stromů. 1954. Les 1, 7/8 : 43 - 47.
 624. ZAKOPAL V.: Jedna z cest ke zlepšení sadebního prostředí křivoklátských kalamitních holin. 1955. Lesnická práce 34, 6 : 274 - 280.
 625. ZAKOPAL V.: Vývoj hnízdových výsadeb proti jednotlivým sadbám na křivoklátských kalamitních holinách. 1955. Lesnická práce 34, 2 : 58 - 62.
 626. ZAKOPAL V.: Zlepšené způsoby zalesňování rozsáhlých kalamitních holin na Křivoklátsku. 1955. Práce VÚL ČSP, 8 : 7 - 42.
 627. ZAKOPAL V.: Příprava půdy travní pokládkou. 1956. Lesnická práce 35, 6 : 246 - 248.
 628. ZAKOPAL V.: Příprava půdy před zalesněním. 1956. Lesnická práce, 35, 7 : 291 - 296.
 629. ZAKOPAL V.: Několik poznatků z Opočenska o porostních převodech na výběrný tvar. 1957. Lesnická práce 36, 4 : 156 - 160.
 630. ZAKOPAL V.: Několik poznatků z porostních převodů na výběrný tvar z Opočenska. 1958. V publikaci O výberkových lesoch na Slovensku. Bratislava, str. 78 - 86.
 631. ZAKOPAL V.: Přínos břízy pro zalesnění našich kalamitních holin. 1958. Lesnická práce, 37, 11 : 487 - 491.
 632. ZAKOPAL V.: Současný vývojový stav holin, volba přípravy půdy a předpoklady úspěšného zalesňování. 1958. Příspěvek v publikaci Pěnčík a kol.: Zalesňování kalamitních holin, str. 39 - 56.
 633. ZAKOPAL V.: Stav křivoklátských holin a význam březin pro jejich mikroklima. 1958. Sborník ČSAZV - Lesnictví 4, 31, 6 : 471 - 490.
 634. ZAKOPAL V.: Charakter půdního prokořenění křivoklátských holin zejména břízou. 1958. Sborník ČSAZV - Lesnictví 4, 31, 9 : 737 - 760.
 635. ZAKOPAL V.: Vliv březových porostů na půdní stav holin v oblasti Křivoklátska. 1958. Sborník ČSAZV - Lesnictví 4, 31, 10 : 877 - 896.
 636. ZAKOPAL V.: Výsledky zalesňování kalamitních holin na Křivoklátsku. 1958. V publikaci Pěnčík a kol.: Zalesňování kalamitních holin, str. 159 - 191.
 637. ZAKOPAL V.: Způsoby obnovy holin a srovnání sadby jednotlivé s hnízdovou. 1958. Příspěvek v publikaci Pěnčík a kol.: Zalesňování kalamitních holin, str. 115 - 124.
 638. ZAKOPAL V. - JIRKOVSKÝ V. (ST.): Mechanizace těžebních prací v intenzívním lesním hospodářství. 1959. Lesnická práce 38, 5 : 219 - 224.
 639. ZAKOPAL V.: Likvidace extrémních kalamitních holin v ČSR. 1959. Mezinárodní lesnický časopis, 5 : 110 - 116.
 640. ZAKOPAL V.: Několik poznatků k jedlovému problému zejména z Opočna. 1959. Les 15, 10 : 288 - 292.
 641. ZAKOPAL V.: Studie u nás vytvořených tvarů výběrného lesa. 1959. Sborník ČSAZV - Lesnictví 5, 32, 11 : 995 - 1012.
 642. ZAKOPAL V.: K záchraně jedle v našich porostech. 1959. Lesnická práce 38, 3 : 108 - 111.
 643. ZAKOPAL V.: Kdy a jak a v jakém rozsahu kultivovat břízu na holiny. 1960. Lesnická práce 39, 7 : 292 - 296.
 644. ZAKOPAL V.: Zachycení dalších tvarů výběrného lesa u nás. 1960. Sborník ČSAZV - Lesnictví 6, 33, 3 : 181 - 200.
 645. ZAKOPAL V.: Příspěvek ke studiu pěstební techniky pro zachování přirozených porostů na Křivoklátsku. 1961. Sborník ČSAZV - Lesnictví 7, 34, 8 : 729 - 752.
 646. ZAKOPAL V.: Význam pomocných dřevin pro růst kultury. 1963. Lesnická práce 42, 2 : 80 - 83.
 647. ZAKOPAL V.: Převody pasečných tvarů na výběrné. 1964. Výzkumná stanice Opočno, str. 53 - 60.
 648. ZAKOPAL V.: Jak lépe využít přirozenou obnovu při podrostním hospodářství. 1965. Lesnická práce r. 44, č. 2, str. 60 - 64.
 649. ZAKOPAL V.: Zhodnocení vývoje převodů pasečných tvarů na výběrné na Opočensku. 1965. Práce VÚLHM, sv. 30, str. 225 - 271.
 650. ZAKOPAL V.: Kormix - nový ochranný prostředek na odřené stromy. 1966. Lesnická práce r. 45, č. 9 : 425 - 426.
 651. ZAKOPAL V.: Některá ponaučení z pěstování lesů v NDR. 1967. Lesnická práce, 46, 10 : 444 - 447.
 652. ZAKOPAL V.: Smrkové porosty a únosná příměs buku. 1968. Lesnická práce 47, 10 : 467 - 470.
 653. ZAKOPAL V.: Vývoj převodů pasečných tvarů na výběrné v nejnižších polohách Opočenska se zvláštním zřetelem na využití smrku. 1968. Práce VÚLHM, 36 : 151 - 179.
 654. ZAKOPAL V. - MAREŠ V.: Význam smrkové příměsi pro hmotovou a hodnotovou produkci dubových porostů na bohatších typech bukovo-dubového stupně (Zl.). 1968. Lesnický časopis 14, 11/12 : 925 - 945.
 655. ZAKOPAL V.: Přírůst a obnova při podrostním hospodářství v listnatých porostech Křivoklátské oblasti. 1969. Lesnická práce, 48, 8 : 484 - 490.
 656. ZAKOPAL V.: Význam modřínové příměsi pro zvýšení produkce dubo-bukových porostů. 1970. Lesnícky časopis (Bratislava), 16, 1 : 35 - 51.
 657. ZAKOPAL V.: Dynamika přírůstu a obnovy při podrostním hospodářství v listnatých porostech Křivoklátska. 1970. Lesnictví, 16, 5 : 389 - 408.
 658. ZAKOPAL V.: Pěstovaní jedle ve světle nových poznatků. 1970. Zprávy lesnického výzkumu, 16, 1 : 24 - 32.
 659. ZAKOPAL V.: Pěstování jedle s ohledem na její dnešní chřadnutí a ústup. 1970. Lesnická práce, 49, 9 : 402 - 411.
 660. ZAKOPAL V.: Lze počítat i do budoucna s větším zastoupením smrku na těžších půdách nižších pahorkatin? 1971, Lesnická práce 50, 11: 495 - 501.
 661. ZAKOPAL V.: Některé ekonomické aspekty hospodářství podrostního a holosečného na základě pokusných ploch v Orlických horách. 1971, In: Hospodářské způsoby vysokokmenného lesa,: 175 - 179.
 662. ZAKOPAL V.: Racionalizace pěstebního výběru při podrostním hospodářství. 1972, In: Medzinárodná vedecká konferencia Zvolen,: 157 - 160.
 663. ZAKOPAL V.: Dnešní problematika výběrného lesa a jeho výzkumu a využívání výběrných principů při podrostním hospodářství. 1972, In: Konference o výzkumu pěstování lesa a jeho perspektivách, Opočno, VÚLHM,: 168 - 174.
 664. ZAKOPAL V.: Diskusní příspěvek. 1972, In: Konference o výzkumu pěstování lesa a jeho perspektivách, Opočno, VÚLHM,: 190 - 192.
 665. ZAKOPAL V.: Dynamika přírůstu a obnovy při podrostním hospodářství ve stupni smrko-bukovém (Orlické hory). 1973, Zprávy lesnického výzkumu 19, 1: 1 - 7.
 666. ZAKOPAL V.: K přirozené obnově z hlediska selekce a rajonizace výchovy. 1974, Lesnická práce 53, 11: 511 - 515.
 667. ZAKOPAL, V.: Dynamika přírůstu a obnovy při podrostním hospodářství ve smrko-bukovém stupni Orlických hor. [Dynamics of increment and regeneration at shelterwood system of spruce-beech altitudinal zone in the Orlické hory Mts]. Lesnictví, 22, 1976, č. 7, s. 523 - 544. - Res. angl.
 668. ZAKOPAL, V.: Přirozená obnova v podrostním hospodářství ve smrko-bukovém stupni Orlických hor. [Natural regeneration in shelterwood system of spruce-beech altitudinal zone in the Orlické hory Mts]. Lesnictví, 22, 1976, č. 11, s. 881 - 902. - Res. angl.
 669. ZAKOPAL, V.: Struktura porostů jako základní příčina hynutí jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v našich lesích. [Stand structure as a basic cause of the decline of Abies alba Mill. in forest Czechoslovakia]. Lesnictví, 24, 1978, č. 9, s. 731 - 754. - Res. angl.
 670. SEKTOROVÝ VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO PĚSTOVÁNÍ LESŮ, SEMENÁŘSTVÍ A ŠKOLKAŘSTVÍ OPOČNO: Náměty pro lidové výzkumníky. Praha, Brázda 1951. 21 s.