PROCEEDINGS OF CENTRAL EUROPEAN SILVICULTURE (2011)

Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených
a měnících se podmínkách prostředí

Sborník referátů z 12. mezinárodního symposia věnovaného diskuzi otázek pěstování lesů
a konaného ve dnech 28. a 29. června 2011 v Opočně a v Dobrušce

Vydal
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady - Výzkumná stanice OpočnoEditoři:

Dušan Kacálek, Antonín Jurásek, Jiří Novák, Marian Slodičák

Grafická úprava (obálka), sazba a tisk sborníku:

Josef Kováříček, Irena Kováříčková (www.p-marketing.cz)

Náklad:

150 kusů

ISBN 978-80-7417-039-3

Poděkování:

Za kontrolu anglické verze předmluvy patří dík doktoru W. K. Moserovi.

Poznámka:

Všechny příspěvky publikované v Proceedings of Central European Silviculture byly anonymně recenzovány. Editoři sborníku rozhodují o přijetí nebo zamítnutí příspěvků.

Doporučený způsob citace sborníku:

Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí. 12. Mezinárodní symposium věnované diskuzi otázek pěstování lesů. Opočno 28. - 29. 6. 2011. Ed. D. Kacálek et al. Strnady, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno 2011. 276 s. Proceedings of Central European Silviculture. ISBN 978-80-7417-039-3.

SOUBORY KE STAŽENÍ (vč. všech 26 příspěvků ve formátu PDF):

Pozvánka na symposium

*     *     *

Přední strana obálky

Titulní list

Obsah

Předmluva

1. blok referátů: OBNOVA

2. blok referátů: PRODUKCE

3. blok referátů: STRUKTURA POROSTU

4. blok referátů: LESY A PROSTŘEDÍ


Příloha [Seznam sborníků z předchozích symposií]


*     *     *

Související odkazy:

In English
Poslední aktualizace stránky: 14. února 2012 (17:10)