VÝZKUMNÉ ZPRÁVY 1981 - 2000

Seznam výzkumných zpráv obsahuje 206 položek. Záznamy jsou uspořádány abecedně podle příjmení autora, práce jednoho autora jsou seřazeny chronologicky vzestupně. Seznam byl původně publikován na podzim 2001 v knize Výzkumná stanice Opočno - přehled publikační činnosti 1951 - 2000, vydané u příležitosti 50. výročí stanice.

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 1951 - 1980

Seznam výzkumných zpráv a disertací z prvních třiceti let existence stanice byl sestaven na základě soupisů publikovaných v brožurách Výzkumná stanice Opočno 1951 - 1971 (Opočno 1971) a Výzkumná stanice Opočno 1971 - 1980 (vyšlo r. 1981). Do elektronické podoby byly seznamy převedeny skenováním a nebyly revidovány.