KATALOG BIOLOGICKY OVĚŘENÝCH OBALŮ
pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin

Aktualizovaný ke dni 29. 12. 2021

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - Výzkumná stanice Opočno


A) Úvodní komentář:

B) Katalogové listy obalů s úplným atestem (testovány 3 roky po výsadbě):

C) Katalogové listy obalů s dílčím atestem (testovány min. 1 rok po výsadbě):

D) Obaly, u nichž s dílčími pozitivními výsledky probíhá/proběhla úvodní fáze testování:

 • PATRIK

 • PATRIK - MINI*     *     *

Tisková zpráva:

Technologie „Použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa pěstovaného v lesních školkách v biologicky ověřených typech obalů“, jejíž praktickým výstupem je „Katalog biologicky ověřených typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin“, se ve veřejné soutěži MZe a ČAZV o Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2014 umístila na III. místě. Ocenění převzal doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. dne 28. srpna 2014 v Českých Budějovicích při slavnostním zahájení 41. ročníku výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2014, kterého se zúčastnil i prezident České republiky Miloš Zeman a rovněž ostatní nejvyšší představitelé státu a vlády. [Fotogalerie a další podrobnosti jsou k dispozici např. na serveru eagri.cz a také na www.vulhm.cz].
Cílem ověřené technologie je použití kvalitního krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin, který byl před použitím pro umělou obnovu lesa a zalesňování pěstován v lesních školkách v pěstebních obalech, u nichž bylo technologií biologického ověření prokázáno, že nezpůsobují deformace kořenů krytokořenného sadebního materiálu. (28. 8. 2014)

Související odkazy:

 • Význam kvality sadebního materiálu a její uplatnění v současné legislativě. (A. Jurásek: září 2008).


 • Průvodce krytokořeným sadebním materiálem. [4 MB]. (A. Jurásek, J. Nárovcová, V. Nárovec 2006).


 • Pěstební obaly pro lesní školkařství. (J. Nárovcová, V. Nárovec: duben 2006).


 • Systém testování biologické vhodnosti obalů ... . [PDF: 123 kB]. (J. Nárovcová, V. Nárovec: květen 2005).


 • Problematika použití KSM v podmínkách ČR. (A. Jurásek a kol.: květen 2004).


 • Testování pěstebních obalů na VS Opočno. (J. Nárovcová, V. Nárovec: březen 2004).


 • Komentář ke katalogu biologicky ověřených typů obalů ... (A. Jurásek: listopad 2003).


 • Úloha akreditované laboratoře Školkařská kontrola ... (J. Nárovcová, V. Nárovec: září 2003).


 • Aktuální stav ověřování biologické vhodnosti obalů ... (A. Jurásek, J. Nárovcová: listopad 2002).
 • * * *

  Ilustrační foto v titulu: Ing. Jarmila Nárovcová, Ph.D.


  * * *

  Poslední aktualizace stránky: 29. prosince 2021 (19:50)