Přehled dokumentů (souborů) ke stažení (1 - 50)

Číslo
Název dokumentu
Formát
Velikost
1
Pěstební postupy minimalizující důsledky antropogenních vlivů na lesní ekosystémy. [Realizační výstup výzkumného projektu]. Šach, F. et al. 2000. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice. 51 s.
pdf
2,100 MB
2
Rámcové zásady obnovy a zakládání bukových a smíšených porostů s bukem v měnících se ekologických poměrech. [Realizační výstup výzkumného projektu]. Vacek, S. et al. 2000. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice. 29 s.
pdf
288 kB
3
Pěstební péče v mladých kulturách borovice lesní. I. Zásady pěstební péče v nejmladších borových kulturách s vysokým podílem jedinců s pozdněsezónním růstem proleptických výhonů. [Realizační výstup etapy výzkumného úkolu]. Nárovec, V. 1998. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice. 19 s.
pdf
1,030 MB
4
Zásady výchovy hlavních hospodářských dřevin v podmínkách antropogenně změněného ekotopu. [Realizační výstup výzkumného projektu]. Slodičák, M., Novák, J. 2000. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice. 28 s.
pdf
399 kB
5
Pěstební postupy pro získání výsadbychopných řízkovanců buku a dubu. [Realizační výstup výzkumného projektu]. Jurásek, A. 2000. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice. 17 s.
pdf
863 kB
6
Pokyny pro pěstování sadebního materiálu borovice lesní a metodika hodnocení jeho morfologické a fyziologické kvality. [Realizační výstup výzkumného úkolu]. Martincová, J. 1998. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice. 10 s.
pdf
155 kB
7
Optimalizace zakládání porostů s borovicí. [Realizační výstup výzkumného úkolu]. Kriegel, H. 1998. Opočno, VÚLHM – Výzkumná stanice. 6 s.
pdf
77 kB
8
Ochrana půdy proti introskeletové erozi aplikací přírodních melioračních hmot při zalesňování. Nárovec, V., Šach, F. 1996. In: Monitoring, výzkum a management ekosystémů na území Krkonošského národního parku. Sborník referátů. Opočno, 15. - 17. 4. 1996. Sest. S. Vacek. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 1996, s. 180 - 185. - ISBN 80-902200-7-X.
pdf
233 kB
9
Mortalita borovice lesní po napadení václavkou obecnou a testování účinnosti sanačních opatření v mladých borových kulturách. Štěnička,S., Nárovec, V., Šach, F. 1997. Zprávy lesnického výzkumu, 42, (2): s. 19 – 22.
pdf
313 kB
10
Poškozování mladých borových kultur václavkou obecnou. Nárovec, V. 1999. Úloha pěstování lesa v ochraně mladých borových porostů před rozšiřováním infekce kořenových hnilob. Nárovec, V., Šach, F. 1999. In: Škodliví činitelé v lesích Česka. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 24. 3. 1999. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 1999, s. 59 - 63, 64 - 66.
pdf
339 kB
11
Kontrola úrodnosti půd v současné školkařské praxi. III. Poradenské služby VÚLHM. Nárovec, V., Jurásek, A., Šach, F. 2000. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů. Opočno, 7. - 8. 3. 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 75 - 78. - ISBN 80-902615-6-6.
pdf
140 kB
12
Historie agrochemického testování půd v lesních školkách. Nárovec, V. 2001. In: 50 let pěstebního výzkumu v Opočně. Sborník referátů. Opočno, 12. - 13. 9. 2001. Sest. A. Jurásek a kol. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001, s. 177 - 189. - ISBN 80-86461-11-4.
pdf
327 kB
13
Průběh a závěry pochůzky po hřebenu Orlických hor dne 24. října 1997. [Poradenská zpráva pro Správu Kolowratských lesů v Rychnově nad Kněžnou]. Nárovec, V. 1998. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice. 5 s.
pdf
173 kB
14
Příčiny poškození buku v lesních školkách. Nárovcová, J., Skuhravá, M. 2002. Lesnická práce, 81, (3): s. 120 - 123.
pdf
1,210 MB
15
Bejlomorka bukopupenová a další škůdci na buku v lesních školkách. Skuhravá, M. 2002. In: Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření. Sborník referátů. Opočno, 30. 5. 2002. Sest. P. Kotrla. Kravaře, AVE CENTRUM 2002, s. 4 - 5.
pdf
66 kB
16
Zkušenosti s ochranou proti bejlomorce bukopupenové. Nárovcová, J. 2002. In: Příčiny poškození buku v lesních školkách a možnosti preventivních opatření. Sborník referátů. Opočno, 30. 5. 2002. Sest. P. Kotrla. Kravaře, AVE CENTRUM 2002 (pro potřeby Sdružení lesních školkářů ČR), s. 6 - 7. - ISBN 80-86268-04-7.
pdf
65 kB
17
Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2001. Informace o konferenci a přehled abstraktů. Slodičák, M., Novák, J. 2002. [Sborník referátů z celostátní konference. Teplice, 14. 3. 2002. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002. 170 s. - ISBN 80-86461-20-3.]
pdf
232 kB
18
Výkon pověření kontrolou kvality sadebního materiálu (VS Opočno) v kontrolním systému, nabídka specializovaného pracoviště vlastníkům lesa a dalším zájemcům, poznatky ze současné praxe. Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. 2000. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů. Opočno, 7. - 8. 3. 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 43 - 46. - ISBN 80-902615-6-6.
pdf
137 kB
19
Informace o používaných metodách hodnocení kvality sadebního materiálu, instruktáž správného zadávání zakázek pro hodnocení kvality. Martincová, J., Nárovcová, J. 2000. In: Kontrola kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin. Sborník referátů z celostátního odborného semináře s mezinárodní účastí. Opočno, 7. - 8. března 2000. Sest. A. Jurásek. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2000, s. 65 - 74. - Res. angl. - ISBN 80-902615-6-6.
pdf
239 kB
20
Jak dál ve výchově borových porostů? Chroust, L. 2002. In: Borovice - semenářství, školkařství, pěstování. Sborník referátů z celostátního semináře. Mimoň, 25. června 2002. Sest. J. Janota. Praha, Česká lesnická společnost 2002, s. 47 - 51.
pdf
140 kB
21
Zkušenosti se zakládáním a pěstováním borových porostů prvního věkového stupně. Nárovec, V. 2002. In: Borovice - semenářství, školkařství, pěstování. Sborník referátů z celostátního semináře. Mimoň, 25. června 2002. Sest. J. Janota. Praha, Česká lesnická společnost 2002, s. 32 - 43.
pdf
228 kB
22
Houba Ascocalyx abietina v dotazech a odpovědích. Nárovec, V. 2002. Lesnická práce, 81, (7): s. 324 - 325. [Rukopis příspěvku včetně seznamu citované literatury].
pdf
190 kB
23
Ohlasy na nález houby Ascocalyx abietina v Orlických horách. Nárovec, V. 2002. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2001/2002. Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí. Praha-Suchdol, 21. 3. 2002. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2002, s. 62 - 65. - ISBN 80-86461-21-1.
pdf
240 kB
24
Rozměry standardních výsadbyschopných semenáčků, sazenic a poloodrostků pro potřeby LČR, s. p. včetně výkladového komenáře LČR k ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin (ve smyslu Změny 1 této normy z r. 2002). Hradec Králové, Lesy České republiky 2002. 2 s. (Primární pramen: www-server lesycr.cz; aktual. dne 6. 9. 2002)
pdf
65 kB
25
Houba Ascocalyx abietina v tisku, médiích a na Internetu. Nárovec, V. 2003. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 69 - 73. - ISBN 80-86461-27-0.
pdf
247 kB
26
Stránky o bejlomorce Contarinia fagi. Nárovec, V., Nárovcová, J. 2003. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 74 - 76. - ISBN 80-86461-27-0.
pdf
231 kB
27
Problém bejlomorky bukopupenové v lesních školkách České republiky v roce 2002. Nárovcová, J., Skuhravá, M. 2003. In: Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003. Sborník referátů z celostátního semináře. Praha-Suchdol, 26. 3. 2003. Sest. P. Kapitola. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003, s. 64 - 68. - ISBN 80-86461-27-0.
pdf
243 kB
28
Problematika zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků v České republice. Kacalek, D., Bartoš, J. 2002. In: Součastné trendy v pěstování lesů. Sborník referátů z výročního mezinárodního semináře pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. září 2002. Sest. J. Karas. Praha, ČZU - katedra pěstování lesů 2002, s. 39 - 45.
pdf
135 kB
29
O půdách v lesních školkách. Nárovec, V. 2003. 2. Vyd. Kostelec nad Černými lesy, Nakl. Lesnická práce, 27 s. - ISBN 80-86386-36-8.
pdf
226 kB
30
SILVAMIX - moderner Dünger für Forstwirtschaft. [Silvamix - moderní hnojivo pro lesní hospodářství]. Kubelka, L. 2003. 1. Vyd. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce, 39 s. - ISBN 80-86386-14-7.
pdf
504 kB
31
Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2002. Sborník referátů z celostátní konference. Teplice, 27. 3. 2003. Sest. M. Slodičák et J. Novák 2003. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2003. 180 s. - ISBN 80-86461-25-4.
pdf
1,385 MB
32
Možnosti lesů při tlumení povodní. Kantor, P., Šach, F. 2002. Lesnická práce, 81, (11): s. 493 - 495. [Rukopis příspěvku].
pdf
2,451 MB
33
Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor. [Forest management in air polluted area of the Orlické hory Mts]. Sborník referátů z celostátního semináře. Opočno, 31. 8. - 1. 9. 2000. Ed. M. Slodičák. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2000. 166 s. - Res. angl. - ISBN 80-902615-9-0.
zip
4,974 MB
34
Výzkumná stanice Opočno. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. [Research Station at Opočno. List of publications 1951 - 2000.]. Ed. F. Šach et al. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001. 156 s. - Res. angl. - ISBN 80-86461-14-9.
pdf
1,723 MB
35
Problematika použití krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií v podmínkách ČR. [Problems of the use of forest tree containerized planting stock nursery grown by intensive technologies in the Czech Republic.]. Jurásek, A., Martincová, J., Nárovcová, J. 2004. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek et al. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 6 - 15. - ISBN 80-86386-51-1.
pdf
270 kB
36
Systém testování biologické vhodnosti obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a poznatky s jeho uplatněním v praxi. [Control system of biological suitability of containers used for containerized planting stock of forest tree growing and its application in nursery practice.]. Nárovcová, J. 2004. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek et al. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 40 - 48. - ISBN 80-86386-51-1.
pdf
224 kB
37
Zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu smrku v horských oblastech. [Experience with use the container-grown planting stock of Norway spruce in mountains regions.]. Martincová, J. 2004. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek et al. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 49 - 56. - ISBN 80-86386-51-1.
pdf
599 kB
38
Dosavadní zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu buku pěstovaného ve školce intenzivními postupy. [Experience of the use of beech containerized seedlings nursery grown by intensive ways.]. Jurásek, A., Bartoš, J. 2004. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník referátů. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek et al. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 57 - 64. - ISBN 80-86386-51-1.
pdf
328 kB
39
Hnojivé tablety v soustavách hnojení lesních kultur. [Fertilizing tablets in the systems of fertilization of forest plantations]. Nárovec, V. 2004. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 128 - 129.
pdf
104 kB
40
K aplikacím bazických mouček po deseti letech. [On application of basic rock powders after ten years]. Nárovec, V. 2004. Lesnická práce, 83, 2004, č. 3, s. 130 - 131.
pdf
81 kB
41
Deformace kořenového systému a stabilita lesních porostů. [Root system deformations and stability of forest stands.]. Mauer, O., Palátová, E. 2004. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník referátů. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek et al. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 22 - 26. - ISBN 80-86386-51-1.
pdf
199 kB
42
Používanie krytokorenného sadbového materiálu pestovaného intenzívnymi technológiami na Slovensku. [The utilisation of the containerized planting stock grown by intensive technologies in Slovakia.]. Šmelková, Ľ. 2004. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník referátů z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek et al. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 16 - 21. - ISBN 80-86386-51-1.
pdf
167 kB
43
Zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu z intenzivních technologií ve Skandinávii. [Experiences of containerized seedlings produced in intensive technologies in Scandinavia.]. Kupka, I. 2004. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník referátů. Opočno, 3. a 4. června 2004. Sest. A. Jurásek et al. Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce 2004, s. 27 - 34. - ISBN 80-86386-51-1.
pdf
2,554 MB
44
Úloha akreditované laboratoře Školkařská kontrola při ověřování biologické vhodnosti obalů krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin. II. Některé zkušenosti s kvalitou kořenových soustav testovaných technologií. [The role of accredited laboratory "Nursery control" in the process of attestation of containers used for containerized planting stock]. Nárovcová, J. 2003. In: Perspektivy pěstování krytokořenného sadebního materiálu v podmínkách České republiky po vstupu do EU. Sborník přednášek z mezinárodního semináře. Dlouhá Loučka, 3. 9. 2003. Praha, Silvaco 2003, s. 13 - 20.
pdf
174 kB
45
Zákon ze dne 18. dubna 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).
pdf
149 kB
46
Vyhláška č. 29/2004 Sb. (ze dne 20. ledna 2004), kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
pdf
2,257 MB
47
Opočenské zkušenosti s výchovou dubových porostů. [Experience of Opočno with breeding of oak stands.]. Chroust, L. 2004. Lesnická práce, 83, 2004, č. 6, s. 299 - 301.
pdf
5,324 MB
48
Netvárnost borovice lesní v nejmladších kulturách. [Habitus deviations of the Scotch pine in youngest stands]. Nárovcová, J., Nárovec, V., Čermák, M. 2004. Lesnická práce, 83, 2004, č. 8, s. 420 - 421.
pdf
84 kB
49
Zkušenosti s hodnocením kvality kořenového systému sadebního materiálu lesních dřevin. [Experience of root system of forest tree nursery stock's quality control]. Nárovcová, J. 2004. In: Kořenový systém - základ stromu. Sborník referátů z konference. Sest. O. Mauer, A. Bártová a V. Prokop. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2004, s. 103 - 114. - ISBN 80-239-3335-3.
pdf
3,832 MB
50
Kořenový systém vegetativně množených lesních dřevin. [Root system of vegetative propagated forest trees]. Jurásek, A. 2004. In: Kořenový systém - základ stromu. Sborník referátů z konference. [Křtiny u Brna, 25. 8. 2004]. Sest. O. Mauer, A. Bártová a V. Prokop. Brno, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF MZLU v Brně 2004, s. 137 - 149. - ISBN 80-239-3335-3.
pdf
621 kB