Jméno Organizace Profesní zaměření Telefon E-mail
Mobil
BALCAR Vratislav, Ing., CSc.

Výchova a obnova lesa

obnova horských lesů, tolerance dřevin k imisím, produkční ekologie
494 668 391
linka 149
balcarv
 
KRIEGEL Horst, Ing., CSc.

Emeritus

zalesňování horských stanovišť, rekonstrukce porostů náhradních dřevin  
kriegel
604 664 793
MRÁZEK Josef  (Trnov 83) Emeritus profesionální řidič 494 662 167 kocourkova@vulhmop.cz
722 944 736
TOMÁŠ Josef, Ing. (zaměstnancem do roku 2023) Lesnická pedologická a chemická laboratoř analýzy půdy, rostlinného materiálu a vody, do roku 2022 soukromý provozovatel chemické laboratoře 494 667 570 tomas
 
VACEK Stanislav, prof., RNDr., DrSc. Dne 1. 9. 2005 přestoupil na FLE ČZU v Praze obnova lesních porostů, lesnické hospodaření v Krkonošském národním parku 494 668 391 vacek (původní el. adresa na VÚLHM - VS Opočno)
602 783 428

Poslední aktualizace (nebo revize) stránky: 18. 1. 2024