Jméno Organizace Profesní zaměření Telefon E-mail
Mobil
BALCAR Vratislav, Ing., CSc.

Výchova a obnova lesa

obnova horských lesů, tolerance dřevin k imisím, produkční ekologie
494 668 391
linka 149
balcarv
 
BARTOŠ Jan, Ing., Ph.D..

V roce 2012 přešel do s. p. LČR - LS Rychnov n. Kn.

technologie zalesňování, využití specifického sadebního materiálu pro umělou obnovu lesa
724 524 319
Bartos.ls165@lesycr.cz

hon.bar@seznam.cz
602 749 766
KRIEGEL Horst, Ing., CSc.

Emeritus

zalesňování horských stanovišť, rekonstrukce porostů náhradních dřevin  
kriegel
604 664 793
MAREŠ Václav, Ing., CSc. Emeritus umělá a přirozená obnova lesa 494 668 271 mares
 
MARTINCOVÁ Jarmila, RNDr. Lesní školkařství a zalesňování lesní školkařství, umělá obnova lesa, vývoj metod hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu 494 668 391 martincova
 
MRÁZEK Josef  (Trnov 83) Emeritus profesionální řidič 494 662 167 sotonova@vulhmop.cz
722 944 736
TOMÁŠ Josef, Ing. Lesnická pedologická a chemická laboratoř analýzy půdy, rostlinného materiálu a  vody, vedoucí a soukromý provozovatel chemické laboratoře 494 667 570 tomas
 
VACEK Stanislav, prof., RNDr., DrSc. Dne 1. 9. 2005 přestoupil na FLE ČZU v Praze obnova lesních porostů, lesnické hospodaření v Krkonošském národním parku 494 668 391 vacek (původní el. adresa na VÚLHM - VS Opočno)
602 783 428

Poslední aktualizace (nebo revize) stránky: 17. 7. 2017