Služby knihovny na Výzkumné stanici Opočno

Výpůjční služby

Knihovna nabízí uživatelům rozsáhlý fond monografií a periodik z oboru pěstování lesa. Vyhledávání ve fondu knihovny je možné prostřednictvím online katalogu. Externím návštěvníkům jsou výpůjční služby poskytovány pouze prezenčně.

Rešeršní služby

Zájemci mohou o zpracování rešerše požádat mailem, telefonicky, nebo knihovnu osobně navštívit. Kromě volně dostupných informačních zdrojů je návštěvníkům knihovny k dispozici databáze Web of Science, SpringerLink a Scopus (z projektu CzechElib).

Výpůjční doba:

PO - PÁ: 8.00 - 14.00 (případně dle domluvy)

On-line katalog:

Katalog knih, časopisů, digitálních dokumentů a závěrečných zpráv.

VSTUP DO ON-LINE KATALOGU

Databáze publikační činnosti od roku 1981:

Záznamy odpovídají normě ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Databáze obsahuje citace prací publikovaných staničními autory od roku 1981. Umožňuje:

    - jednoduché nebo kombinované vyhledávání,
    - řazení záznamů abecedně nebo podle roku vydání,
    - export záznamů do textového souboru,
    - výběrově zpřístupňuje plné texty článků.VSTUP DO DATABÁZE a JEJÍ PROHLÍŽENÍ

PŘIHLÁŠENÍ PRO ADMINISTRACI PUBLIKACÍ

Nabídka publikací:

Případným zájemcům nabízíme certifikované metodiky vydávané ústavem také v tištěné podobě. Aktuální seznam je prezentován na webových stránkách Lesnického informačního centra (LIC je útvarem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady).

Další odkazy:

Kontakt na pracoviště:

Výzkumná stanice Opočno - knihovna
Na Olivě 550
517 73 Opočno

Telefon: 494 668 391
e-mail: knihovna@vulhmop.cz

Kontaktní osoby:

Mgr. Jitka Součková
Telefon: 494 668 391 - linka 131
E-mail: souckova@vulhmop.cz

Miroslava Valentová
Telefon: 494 668 391 - linka 131
E-mail: valentova@vulhmop.cz


Poslední aktualizace stránky: 6. 8. 2020