Služby knihovny na Výzkumné stanici Opočno

Výpůjční služby

Knihovna nabízí uživatelům rozsáhlý fond monografií a periodik z oboru pěstování lesa. Vyhledávání ve fondu knihovny je možné prostřednictvím online katalogu (zatím jen částečně, starší vrstvy fondu se postupně doplňují). Externím návštěvníkům jsou výpůjční služby poskytovány pouze prezenčně.

Rešeršní služby

Rešerše jsou zpracovávány v prestižních zemědělských informačních zdrojích. České dokumenty jsou žadatelům dohledávány v interně budovaných databázích. Dotaz na rešerši můžete zaslat mailem, nebo zavolat.

Referenční služby

Referenční služby zahrnují pomoc s výběrem databází, nebo s prohledáváním klasických tištěných katalogů a bibliografií. V knihovně probíhají ukázky práce s elektronickými informačními zdroji, či konzultace týkající se citování dle normy ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Knihovna vypracovává analýzy časopisů v citačních databázích a výstupů v databázi RIV.

Otevírací doba:

PO - PÁ: 8.30 - 14.00 (případně dle domluvy)On-line katalog:

On-line katalog zahrnuje přírůstky fondu od roku 1998. Postupně jsou ukládány také retrospektivní záznamy.

VSTUP DO ON-LINE KATALOGU

Databáze publikační činnosti od roku 1981 (zkušební verze):

Databáze obsahuje citace prací publikovaných staničními autory v letech 1981 až 2015. Vyhledávat lze podle autora nebo klíčového slova. Záznamy odpovídají normě ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Omluvte, prosím, případné nedostatky, na úpravách databáze se průběžně pracuje.

VSTUP DO DATABÁZE a JEJÍ PROHLÍŽENÍ

PŘIHLÁŠENÍ PRO ADMINISTRACI PUBLIKACÍ

Nabídka publikací:

Případným zájemcům nabízíme certifikované metodiky vydávané ústavem také v tištěné podobě. Aktuální seznam je prezentován na webových stránkách Lesnického informačního centra (LIC je útvarem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady).

Další odkazy:

Kontakt na pracoviště:

Výzkumná stanice Opočno - knihovna
Na Olivě 550
517 73 Opočno

Telefon: 494 668 391
e-mail: knihovna@vulhmop.cz

Kontaktní osoby:

Mgr. Jitka Součková
Telefon: 494 668 391 - linka 131
E-mail: souckova@vulhmop.cz

Miroslava Valentová
Telefon: 494 668 391 - linka 131
E-mail: valentova@vulhmop.cz


Poslední aktualizace stránky: 1. 8. 2018