Ing. David Dušek, Ph.D.Narozen 29. 6. 1976 v Opavě
Ve VÚLHM, v.v.i. - Výzkumné stanici Opočno zaměstnán od roku 2007

Vzdělání:

 • Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Systematická biologie a ekologie - 1998, Bc.
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, obor lesní inženýrství - 2005, Ing.
 • Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, obor pěstování lesa, disertační práce: "Potenciál pěstování smrku ztepilého v oblastech jeho chronického chřadnutí" - 2015, Ph.D.

Výzkumná činnost:

Produkční ekologie, výchova lesních dřevin, ekologické a produkční efekty výchovných sečí, statistická analýza dat.

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)

Řešené projekty:

 • QJ1620415 - Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně, 2016-2018, řešitel
 • QJ1520299 - Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR, 2015-2018, člen řešitelského týmu
 • QJ1520037 - Zvyšování adaptability borového hospodářství v podmínkách České republiky, 2015-2018, člen řešitelského týmu
 • QJ1530298 - Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech, 2015-2017, člen řešitelského týmu
 • TA04021532 - Udržitelná produkce a hospodaření s živinami v borových a březových porostech nižších poloh, 2014-2017, člen řešitelského týmu
 • TA04021541 - Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa, 2014-2017, člen řešitelského týmu

Výběr z publikační činnosti:

 • Dušek D., Slodičák M., Novák J., Kacálek D. 2015. Vliv šířky linek na produkci smrkových porostů. Zprávy lesnického výzkumu, 60, 3: 171-176
 • Dušek D., Novák J., Slodičák M. 2014. Reakce mladých smrkových porostů na výchovné zásahy v oblastech chronického chřadnutí smrku. Zprávy lesnického výzkumu, 59, 2: 104-108
 • Kacálek D., Špulák O., Dušek D., Kuneš I., Balcar V. 2013. Species-specific properties of forest floor under mountain conditions. Austrian Journal of Forest Science, 130, Heft 1: 45-59
 • Dušek D., Novák J., Kacálek D., Slodičák M. 2012. Biomass of dwarf pine in the Orlické hory Mountains. The Beskids Bulletin, 5, 2: 181-186
 • Dušek D., Novák J., Slodičák M. 2012. Výchova borových porostů ve středním věku - experiment Kersko. Zprávy lesnického výzkumu, 57, 4: 297-303
 • Slodičák M., Novák J., Dušek D. 2011. Canopy reduction as a possible measure for adaptation of young scots pine stand to insufficient precipitation in Central Europe. Forest Ecology and Management, 262, 10: 1913-1918
 • Dušek D., Novák J., Slodičák M. 2011. Experimenty s výchovou borovice lesní na jižní Moravě - Strážnice I a Strážnice III. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 4: 283-290
 • Kacálek D., Dušek D., Novák J., Slodičák M., Bartoš J., Černohous V., Balcar V. 2011. Former agriculture impacts on properties of Norway spruce forest floor and soil. Forest Systems, 20, 3: 437-443
 • Novák J., Slodičák M., Dušek D. 2011. Thinning effects on forest productivity and site characteristics in stands of Pinus sylvestris in the Czech Republic. Forest Systems, 20, 3: 464-474
 • Dušek D., Slodičák M., Novák J. 2011. Vliv pozitivního a negativního výběru uplatněného při prvních výchovných zásazích na růst a vývoj dubové mlaziny. Zprávy lesnického výzkumu, 56, 2: 125-129
 • Dušek D., Slodičák M., Novák J. 2010. Experiment s porostní výchovou borovice lesní - Strážnice II (1962). Zprávy lesnického výzkumu, 55, 2: 78-84
 • Novák J., Slodičák M., Dušek D., Kacálek D. 2010. Long-term effect of thinning from above on forest-floor in Scots pine stands in Southern Moravia (Czech Republic). Austrian Journal of Forest Science, 127, 3: 97-110

Úplný přehled publikovaných prací uvádějí ostatní dílčí sekce tohoto web-site. Naleznete je pod "záložkami" v sekci "VÝSTUPY", konkrétně pak "Publikační činnosti" nebo také "Ke stažení".

Poslední aktualizace stránky: 23. února 2017