Experimentální základna pro výzkum výchovy lesa.

BOROVÉ POROSTY

SMRKOVÉ POROSTY

OSTATNÍ DŘEVINY