Přehled objektů pro výzkum výchovy lesa v borových porostech

Číslo
Název
Rok
založení
Věk 2000
(roky)
Srovná-
vacích
ploch
Lesní oblast
LT
35
Lisov
1962
84
3
6 - Západočeská pahorkatina
3I5
36
Horšovský Týn
1962
79
4
6 - Západočeská pahorkatina
3K1
37
Tábor
1962
71
3
10 - Středočeská pahorkatina
3I4
38
Třeboň
1962
82
3
15 - Jihočeské pánve
0K1
39
Kersko I.
1962
71
2
17 - Polabí
1Q1
40
Kersko II.
1962
72
3
17 - Polabí
1S8
41
Mělník I.
1962
84
3
17 - Polabí
1M2
42
Mělník II.
1962
82
3
17 - Polabí
1M2
43
Mladá Boleslav
1962
64
3
17 - Polabí
0M3
44
Bědovice I.
1957
70
4
17 - Polabí
1M8
45
Bědovice II.
1972
38
6
17 - Polabí
1M8
46
Týniště
1992
15
2
17 - Polabí
1M
47
Česká Lípa
1971
35
4
18a - Sč. pískovcová plošina
0M1
48
Strážnice I.
1962
71
5
35 - Jihomoravské úvaly
1M4
49
Strážnice II.
1962
63
2
35 - Jihomoravské úvaly
1M4
50
Strážnice III.
1962
76
4
35 - Jihomoravské úvaly
1M4
51
Roblín III.
1967
32
6
8b - Český kras
3H
 
 
 
 
56