Přehled objektů pro výzkum výchovy lesa v porostech ostatních dřevin

Dřevina
Číslo
Název
Rok
založení
Věk 2000
(roky)
Srovná-
vacích
ploch
Lesní oblast
LT
BK
52
Deštné I.
1996
19
4
25-Orlické hory
6K4/5K6
53
Roblín II.
1971
29
16
8b - Český kras
(3H)
SM + BK
54
Deštné II.
1996
19
2
25-Orlické hory
6K4/5K6
55
Všeteč
1997
22
2
15-Jihočeské pánve
4K1
DB
56
Nová Ves
1995
17
3
15-Jihočeské pánve
2K3
DB+LP
57
Těšínov
1997
39
2
15-Jihočeské pánve
2S4
BR+SMP
58
Fláje I.
1989
19
4
1-Krušné hory
7K3
SMP
59
Fláje II.
1996
16
3
1-Krušné hory
8K1
MD
60
Kalek
1999
13
2
1-Krušné hory
6S4
61
Kraslice
2000
11
3
1-Krušné hory
2I4
DB
62
Halín
2003
14
3
26-Podhůří Orl. hor
2H4