VŠE, CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O PĚSTOVÁNÍ LESA …KNIHOVNA VS OPOČNOKnihovna Výzkumné stanice v Opočně je základní knihovnou se specializovaným fondem, registrovanou u Ministerstva kultury ČR podle zákona o knihovnách č. 257/2001 Sb. Předmětem činnosti je shromažďování a uchovávání dokumentů z oboru pěstování lesa a poskytování knihovnických a informačních služeb.

Nabídka služeb odpovídá informačním potřebám výzkumných a vědeckých pracovníků ústavu. Knihovna je ale otevřena všem zájemcům o odbornou a vědeckou lesnickou literaturu. Své služby nabízíme vlastníkům lesa, odborné veřejnosti, zájemcům z jiných vědeckých ústavů a studentům. Služby poskytujeme dle platného knihovního řádu.

Fond časopisů a knih doplňuje nabídka elektronických informačních zdrojů. Renomované databáze z oboru zemědělství byly pořízeny v rámci projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu (SLARA).


*     *     *


O službách knihovny podrobněji.
Odebírané časopisy.
Elektronické informační zdroje z projektu SLARA.

Zazipovaný *.doc soubor o velikosti 2,141 MB (pův. 3,357 MB) zahrnuje publikaci: VÝZKUMNÁ STANICE OPOČNO. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. [Ke stažení jako PDF (1,723 MB): ZDE].


Poslední aktualizace stránky: 11. srpna 2017
Podklady připravila: Mgr. Jitka Součková, Miroslava Valentová
TOPlist