VŠE, CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O PĚSTOVÁNÍ LESA …KNIHOVNA VS OPOČNOKnihovna Výzkumné stanice v Opočně je základní knihovnou se specializovaným fondem, registrovanou u Ministerstva kultury ČR podle zákona o knihovnách č. 257/2001 Sb. Předmětem její činnosti je shromažďování a uchovávání dokumentů z oboru pěstování lesa a poskytování knihovnických a informačních služeb.

Fond o velikosti 9 000 knihovních jednotek obsahuje téměř v úplnosti českou produkci z oboru pěstování lesa a výběrově zahraniční dokumenty. Doplňkově jsou v něm zahrnuty aktuální práce z oborů souvisejících, zejména z ekologie, hydrologie, pedologie nebo klimatologie. Knihovna spravuje fond výzkumných zpráv a dizertací pracovníků stanice, norem a digitálních dokumentů.

Knihovna buduje databázi publikační činnosti pracovníků stanice od r. 1981.

Knihovní řád ZDE

O službách knihovny podrobněji.
Odebírané časopisy.

Zazipovaný *.doc soubor o velikosti 2,141 MB (pův. 3,357 MB) zahrnuje publikaci: VÝZKUMNÁ STANICE OPOČNO. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. [Ke stažení jako PDF (1,723 MB): ZDE].


Poslední aktualizace stránky: 4. srpna 2020
Podklady připravila: Mgr. Jitka Součková, Miroslava Valentová
TOPlist