Výzkumná stanice Opočno (VS Opočno) je jako odborný útvar organizačně začleněna do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady (dříve VÚLHM Jíloviště-Strnady)1. Výzkumná stanice Opočno se zabývá aplikovaným výzkumem, poradenskou a expertizní činností v oboru pěstování lesa, a to s celostátní působností a pro všechny uživatele, správce a vlastníky lesa.
Pozn. 1): Bývalá příspěvková organizace VÚLHM Jíloviště-Strnady se podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích na přelomu let 2006/2007 (k 1. 1. 2007) přetransformovala na veřejnou výzkumnou instituci. Nynější označení organizace je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. se sídlem Strnady 136, 252 02 Jíloviště (IČ: 00020702; DIČ: CZ00020702).

Datum poslední aktualizace (nebo revize):

19. června 2019 (16:30 h.)