Výzkumná stanice Opočno, jako útvar pěstování lesa VÚLHM spravuje v současné době síť dlouhodobě sledovaných výzkumných ploch založených v porostech smrku, borovice, buku, dubu, břízy, smrku pichlavého a dalších dřevin včetně jejich směsí. Každý objekt experimentální základny je determinován evidenčním listem. Experimenty jsou zaměřeny na řešení problematiky pěstování lesa (zejména obnovy a výchovy) a souvisejících oborů. Rozsah experimentální základny je dán především rozmanitostí přírodních poměrů v České republice.


POKUSNÉ PLOCHY PRO VÝZKUM OBNOVY LESA

POKUSNÉ PLOCHY PRO VÝZKUM VÝCHOVY LESA

POKUSNÉ OBJEKTY S VAZBOU NA VÝZKUM V OBORU LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍPoslední aktualizace stránky: 23. 2. 2007