Ing. Jan Leugner, Ph.D.Narozen dne 31. prosince 1974. Po absolvování Střední lesnické školy v Trutnově (1993) pokračoval ve studium lesního inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. 1. září 2003 nastoupil do Výzkumné stanice v Opočně, kde se v rámci činnosti akreditované zkušební laboratoře Školkařská kontrola zaměřuje na kontrolu morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin. Disertační práci k tématu "Možnosti využití smrku ztepilého (Picea abies (L.) Karst.) se zvýšenou odolností ke stresům v extrémních horských polohách" obhájil dne 4. června 2010 na Katedře pěstování lesů FLD ČZU v Praze.

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)


* * *

Datum zveřejnění: 2. září 2003

Poslední aktualizace stránky: 11. června 2012