Výzkumná stanice Opočno jako útvar pěstování lesa veřejné výzkumné instituce (Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.) v současné době spravuje síť dlouhodobě sledovaných výzkumných ploch, založených v porostech smrku, borovice, buku, dubu, břízy, smrku pichlavého a dalších dřevin včetně jejich směsí. Každý objekt experimentální základny je determinován evidenčním listem. Experimenty jsou zaměřeny na řešení problematiky pěstování lesa (zejména obnovy a výchovy lesních porostů) a souvisejících oborů. Rozsah experimentální základny je dán především rozmanitostí přírodních poměrů v České republice.


Aktuální členění:

EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA PRO VÝZKUM OBNOVY LESA (vč. aktualizací pro rok 2007)

EXPERIMENTÁLNÍ ZÁKLADNA PRO VÝZKUM VÝCHOVY LESA

POKUSNÉ OBJEKTY S VAZBOU NA VÝZKUM V OBORU LESNÍHO ŠKOLKAŘSTVÍStarší členění:

Experimentální základna oddělení obnovy lesa (do roku 2004)


Poslední aktualizace (nebo revize) stránky: 19. 6. 2019