Jan Bartoš, Grad.Eng


CV:

Education:

 • 1990 - 1994: Grammar school in Dobruška
 • 1995 - 1997: Business academy in Kostelec nad Orlicí
 • 1997 - 2005: The Faculty of Forestry of the Czech University of Agriculture Prague (line: Forest engineering)

  Profession:

 • 2001 - 2012: Forestry and Game Managment Research Institute, Forest Research Station Opočno, department: Afforestation and Nursery Management


  List of publications:

  2005:

 • BARTOŠ, J. - KACÁLEK, D. - ČERNOHOUS, V. - ŠACH, F.: Aktuální otázky zalesňování zemědělských půd. [Current questions on afforestation of agricultural land]. In: Súčasné otázky pestovania lesa. Zborník zo VII. Česko-slovenského vedeckého sympózia vedecko-pedagogických a vedeckovýskumných pracovísk v odbore pestovanie lesa. Zvolen 6.9. - 7.9. 2005. Ed. M. Saniga, P. Jaloviar. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene 2005, s. 65 - 70. ISBN 80-228-1489-X.


 • BARTOŠ, J. - JURÁSEK, A.: Dosavadní zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu buku pěstovaného ve školce intenzivními postupy. [Experience of the use of beech containerised seedlings nursery grown by intensive ways]. In: Prezentace výsledků výzkumu VS Opočno. Sborník přednášek pracovního semináře. Bělá pod Pradědem, 25. 1. 2005. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2005, s. 24 - 30.


 • BARTOŠ, J. - KACÁLEK, D.: Meliorační a zpevňující dřeviny při zalesňování zemědělských pozemků. [Ameliorative and damage-resistant woody species planting as a suitable measure to establishment of agricultural land afforestation]. In: Místo biologické meliorace v obnově lesních stanovišť. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy 17. 2. 2005. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Česká zemědělská univerzita 2005, s. 83 - 88. - ISBN 80-213-1293-9. - Text je též dostupný na přiloženém CD-ROM.


 • JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J. - MARTINCOVÁ, J. - NÁROVCOVÁ, J.: Růst sadebního materiálu smrku a buku z intenzivních školkařských technologií po výsadbě v horských podmínkách. [The growth of planting stock of spruce and beech grown by intensive technologies after planting in mountain conditions]. In: Aktuálne problémy lesného škôlkarstva a semenárstva 2005. [CD-ROM]. Zborník referátov z medzinárodného seminára 2. - 3. marca 2005 v Liptovskom Hrádku. Ed. M. Sarvaš, M. Sušková. Zvolen, Lesnícky výskumný ústav 2005, s. 29-34. - ISBN 80-88853-81-8. [Orig. ke stažení jako PDF: (202,8 kB)].


 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Prosperita kultur lesních dřevin na bývalých zemědělských pozemcích v prvních letech po výsadbě. [Young plantations prosperity on former agricultural lands planted with forest tree species]. Zprávy lesnického výzkumu, 50, 2005, s. 83 - 89. [Orig. ke stažení jako PDF: (222 kB)].


 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Současné poznatky o zalesňování zemědělských pozemků. [Recent knowledge on afforestation of agricultural lands]. In: Prezentace výsledků výzkumu VS Opočno. Sborník přednášek pracovního semináře. Bělá pod Pradědem, 25. 1. 2005. Opočno, VÚLHM - Výzkumná stanice 2005, s. 16 - 23.

 • 2004:

 • BARTOŠ, J. - SOUČEK, J.: Odrůstání cílových dřevin v porostech přípravných dřevin na lokalitě Paličník. [Growth of the target tree species planted in young stands of substitute tree species on the locality Paličník]. In: Obnova lesních ekosystémů Jizerských hor. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy 23. 11. 2004. Ed. P. Neuhöferová. Praha, Česká zemědělská univerzita 2004, s. 129 - 132. - ISBN 80-213-1244-0. - Text je dostupný též na přiloženém CD-ROM.


 • JURÁSEK, A. - BARTOŠ, J.: Dosavadní zkušenosti s použitím krytokořenného sadebního materiálu buku pěstovaného ve školce intenzivními postupy. [Experience of the use of beech containerised seedlings nursery grown by intensive ways]. In: Možnosti použití sadebního materiálu z intenzivních školkařských technologií pro obnovu lesa. Sborník z mezinárodního semináře. Opočno, 3. a 4. června 2004. [Kostelec nad Černými lesy], Lesnická práce 2004, s. 57 - 64. - ISBN 80-86386-51-1. [Orig. ke stažení jako pdf: (328 kB)].


 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J. - ČERNOHOUS, V. - NOVÁK, J.: Půdní úrodnost zalesněných zemědělských pozemků. [Soil fertility of wooded agricultural lands]. In: Dřeviny a lesní půda. Biologická meliorace a její využití. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 22. března 2004. Praha, Česká zemědělská univerzita 2004, s. 70 - 76. - ISBN 80-213-1146-0.


 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Reforestation of former agricultural land in the Czech Republic. In: Transformation to continuous cover forestry in a changing environment. Consequences, methods, scenarios, analyses. Programme and abstract. 4-6 September [2004]. B. m. n. [2004], s. 64.


 • KRIEGEL, H. - BARTOŠ, J.: Přeměna porostu náhradních dřevin a sledování imisně ekologických podmínek na dlouhodobé výzkumné ploše Fláje v Krušných horách. [Conversion of substitute tree species stand and monitoring of air pollution and ecological conditions on long-term experimental plot Flaje in the Ore Mts]. In: Výsledky lesnického výzkumu v Krušných horách v roce 2003. Sborník z celostátní konference. Teplice, 22. 4. 2004. Sest. J. Novák a M. Slodičák. Opočno, VÚLHM 2004, s. 158 - 166. - ISBN 80-86461-37-8.

 • 2002:

 • KACÁLEK, D. - BARTOŠ, J.: Problematika zalesňování neproduktivních zemědělských pozemků v České republice. [Matter of low-yield lands reforestation in the Czech Republic]. In: Součastné trendy v pěstování lesů. Sborník referátů z výročního mezinárodního semináře pracovišť zabývajících se pěstováním lesů v České a Slovenské republice. Kostelec nad Černými lesy, 16. a 17. září 2002. Sest. J. Karas. Praha, ČZU - katedra pěstování lesů 2002, s. 39 - 45. [Orig. ke stažení jako pdf: (135 kB)]. • * * *

  Last update: March 04, 2013