Ing. Jiří Souček, Ph.D.

Po ukončení studia Lesnické fakulty Vysoké škole zemědělské v Brně nastoupil v roce 1993 do Výzkumné stanice Opočno, kde pracuje na problematice obnovy lesa a přírodě bližších, ekologicky odůvodněných způsobů obhospodařování lesů. V roce 2002 obhájil na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně doktorandskou práci na téma Převod lesa pasečného na výběrný na příkladu VP Opuky.

Úplný seznam publikací (vstup do databáze)


Důležitější publikované práce:

  1. SLODIČÁK, M. - SOUČEK, J.: Vliv podúrovňových a úrovňových výchovných zásahů na vývoj smíšených porostů břízy a smrku pichlavého v Krušných horách. [The effect of thinnings from above and from bellow on development of mixed forests stands of birch and blue spruce in the Krušné hory Mts]. Lesnictví, 40, 1994, č. 10, s. 438 - 445.
  2. VACEK, S. - CHROUST, L. - SOUČEK, J.: Produkční analýza autochtonní smrčiny. [Wood production analysis of autochthonous Norway spruce forest stand]. Lesnictví, 40, 1994, č. 11, s. 457 - 469.
  3. PODRÁZSKÝ, V. - SOUČEK, J.: Humus accumulation and its quality in beech stands of the Rýchory Massif (the Krkonoše Mts). [Akumulace humusu a jeho kvalita v bukových porostech Rýchorského masivu (Krkonoše)]. In: Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae. Vol. 18. Prague, FGMRI 1995, s. 47 - 58.
  4. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Podsadby lesních porostů. Metodika. [Underplanting of forest stands. Techniques for practice]. Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací 1995. 31 s.
  5. VACEK, S. - LOKVENC, T. - SOUČEK, J.: Přirozená obnova lesních porostů. Metodika. [Natural regeneration of forest stands. Techniques for practice]. Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací 1995. 41 s., 6 obr. příl.
  6. VACEK, S. - CHROUST, L. - SOUČEK, J.: Produkční analýza autochtonních bučin. [Production analysis of autochthonous beech stands]. Lesnictví, 42, 1996, č. 2, s. 54 - 66.
  7. VACEK, S. - SOUČEK, J. - PODRÁZSKÝ, V. - PELC, F.: Natural conditions and management of the Forest Complex Jizerskohorské bučiny. [Přírodní poměry a management lesního komplexu Jizerskohorské bučiny]. Journal of Forest Science, 46, 2000, č. 10, s. 445 - 467.

* * *


Poslední aktualizace stránky: 3. února 2011