Ing. Dušan Kacálek, Ph.D.

Narozen 23. 12. 1971 v Opočně.

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/D_Kacalek

DATABÁZE PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI: http://www.vulhmop.cz/publikace/index.php

Vzdělání

  • Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, doktorské studium absolvoval v roce 2007
  • Ing., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, obor lesní inženýrství, absolvoval v roce 1995
  • Střední lesnická škola Trutnov, ukončena maturitou v roce 1990

Výzkumná činnost

  • Prosperita dřevin, ekologické aspekty zakládání a výchovy porostů první generace lesa (koloběh živin, tvorba nových vrstev nadložního humusu).
  • Pěstební opatření k obnově horských lesů.
  • Pěstební opatření k zajištění a posílení biodiverzity v lesích.
  • Problematika lesnické hydrologie.

Prezentuje výsledky lesnického výzkumu na domácích a zahraničních vědeckých konferencích. Spolupracuje při poradenské a expertní činnosti. Poznatky lesnického výzkumu přenáší do praxe na seminářích pořádaných pro potřeby vlastníků a správců lesa. Pracuje v redakčních radách vědeckých časopisů Zprávy lesnického výzkumu a Journal of Forest Science.

Publikační činnost

Publikuje ve vědeckých recenzovaných časopisech excerpovaných ve světových databázích SCOPUS a Web of Science. Úplný výčet publikací je dostupný v souhrnné Databázi publikační činnosti pracovníků Výzkumné stanice Opočno, vedené knihovnou VS Opočno (vstup do databáze viz na http://www.vulhmop.cz/publikace/index.php).

Spolupracuje na tvorbě metodik pro praxi, vydávaných VÚLHM, v. v. i. Strnady v ediční řadě Lesnický průvodce (podrobnosti viz na https://www.vulhm.cz/aktivity/vydavatelska-cinnost/lesnicky-pruvodce/).

Pedagogická činnost

Externí výuka studentů lesnických škol a fakult. Účast v komisích při státních doktorských zkouškách a obhajobách disertačních prací, oponování diplomových, disertačních a habilitačních prací.

Členství v organizacích

Česká akademie zemědělských věd, Česká pedologická společnost.

Datum poslední aktualizace stránky: 23. dubna 2024