Seznam časopisů odebíraných knihovnou VÚLHM - VS Opočno v roce 2014


Přehled odebíraných periodik:


* * *

Kontakt na pracoviště:

Výzkumná stanice Opočno - knihovna
Na Olivě 550
517 73 Opočno
Telefon: 494 668 391
Fax: 494 668 393
e-mail: knihovna@vulhmop.cz

Kontaktní osoby:

Mgr. Jitka Součková
Telefon: 494 668 391 linka 131
E-mail: souckova@vulhmop.cz

Miroslava Valentová
Telefon: 494 668 391 linka 131
E-mail: valentova@vulhmop.cz


* * *

Poslední aktualizace stránky: 11. 8. 2014